fbpx
Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku dziecka na kolonii
29 stycznia 2024
Odszkodowanie AC, zimowe warunki drogowe i ich konsekwencje
20 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Rozwiewamy wątpliwości na temat Sankcji Kredytu Darmowego 

Sankcja kredytu darmowego to prawo stworzone z myślą o kredytobiorcach i ma im służyć do obrony przed nieuczciwymi praktykami bankowymi. 

Od 18 grudnia 2011 roku, dzięki ustawie o kredycie konsumenckim i artykułowi 45, konsumenci mają silne narzędzie prawne, by walczyć o sprawiedliwość dla siebie. 

Dodatkowo, listopadowy wyrok TSUE (sprawa C-321/22 – Trybunał w wyroku stwierdził, że wymaganie od konsumenta uiszczenia nadmiernych opłat pozaodsetkowych w ramach umowy kredytowej może być uznane za nieuczciwy warunek umowny.) jak światełko na końcu tunelu, jeszcze bardziej wzmacnia pozycję kredytobiorców. 

Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego ?

Sankcja kredytu darmowego to coś w rodzaju finansowego bezpiecznika dla osób, które zauważą błędy w swoich umowach kredytowych lub pożyczkowych

Zgodnie z art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzonej do polskiego prawodawstwa 18 grudnia 2011 roku, kredytobiorca może ubiegać się o zwrot wszystkich opłat związanych z kredytem, jeśli umowa o kredyt którą podpisał z bankiem, zawiera pewne “nieścisłości”.

Celem tej sankcji jest zmotywowanie banków, aby były bardziej transparentne i uczciwe w swoich umowach. 

Kiedy możesz wystąpić o Sankcję Kredytu Darmowego?

Kredytobiorca ma prawo o sankcje kredytu darmowego wystąpić,  jeśli nastąpiło naruszenie informacyjne lub naruszenie dotyczące ochrony konsumenta przed zbyt dużym obowiązkiem kredytowym.

Czego, w takim razie szukamy w umowie o kredyt konsumencki, byśmy mogli odwołać się do sankcji kredytu darmowego?

Po pierwsze, ma znaczenie, to czy umowa w ogóle została zawarta w formie pisemnej.

Po drugie, czy są w niej informacje na temat: 

 • wysokości kredytowanej kwoty, 
 • czasu jej obowiązywania 
 • rodzaju umowy,  
 • na temat RRSO 
 • stopy oprocentowania kredytu,
 • oraz o tym jak od umowy odstąpić, 
 • jakie są tego skutki oraz stosowne terminy. 

I więcej. Kolejnym ważnym szczegółem są pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. Konsument może odwołać się do SKD w wypadku, gdy przewyższają one te ustalone w Ustawie.  

W wypadku umów, które zostały zawarte na odległość, należy przyjrzeć się czy spełniają one wszelkie ustawowe warunki zawierania takich umów. 

Jeśli okaże się, że nie, to w tym wypadku także mamy podstawę do skorzystania z sankcji. 

Z SKD możesz skorzystać w wypadku, gdy kredytodawca złamał chociażby jeden z przepisów ustalonych w ustawie o kredycie konsumenckim, oraz nie został przekroczony termin jednego roku od dokonania się umowy, to jest od momentu spłacenia ostatniej raty zobowiązania.  Pamiętaj, że aby tego dokonać, potrzebne jest formalne oświadczenie, które należy przedłożyć nie później niż w 12 miesięcy od momentu całkowitej spłaty pożyczki.

Co robić po wykryciu błędu w umowie kredytowej

Sankcja kredytu darmowego, jak w takim razie o nią wystąpić ?

Po pierwsze, kiedy już odkryliśmy, że w umowie kredytowej coś się nie do końca zgadza, musimy złożyć na piśmie tak zwane oświadczenie woli*. 

Oświadczenie to musi trafić do kredytodawcy za pomocą listu poleconego lub jeśli takowe złożyliśmy osobiście w oddziale banku, poprosić możemy o potwierdzeniem przyjęcia pisma.  

To jak będziemy argumentować nasze oświadczenie woli zdecyduje o “sankcyjnym sukcesie”. 

Prawdą jest, że nie wystarczy tylko “przejrzeć” umowę. Należy ją i dokumenty do niej dodane przeanalizować pod kątem przepisów powszechnie obowiązujących praw. 

W obliczu rosnącej świadomości prawnej polskich konsumentów, znalezienie doświadczonej kancelarii specjalizującej się w sprawach dotyczących sankcji za darmowy kredyt, staje się kluczowe

Wybór odpowiedniej kancelarii może mieć znaczący wpływ na sukces procesowy. Dlatego polecamy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie w walce z bankami. 

W F24.pl pomagamy Wam nie tylko zrozumieć prawa, które Wam przysługują, ale także pomożemy Wam efektywnie z nich skorzystać. 

Czego można spodziewać się po złożeniu oświadczenia? 

Z naszego doświadczenia wynika, że niestety instytucja finansowa nie weźmie Twojego słowa, w tym przypadku oświadczenia woli, za wyrocznie. 

Nie jest to oznaka złej woli ze strony banku, tylko raczej powód jego istnienia. Czyli model nastawiony na zysk.  Pamiętajmy, że pracownicy banku mają wytyczne, które często są motywowane premiami i nagrodami. 

W takim razie czego można się spodziewać. 

Najpierw, bank postara się walczyć. Wytacza przeciwko kredytobiorcy proces z żądaniem zapłaty pełnej kwoty kredytu. 

Na szczęście ten scenariusz coraz częściej przechodzi już do historii. Po wszystkich pozytywnych orzeczeniach TSUE, w roku 2023 nakreśliła się jasna droga dla polskich sądów. Pojawiły się także informacje w internecie o bankach, które planują “odkręcić” całe to zamieszanie z klauzulami abuzywnymi i wystąpić do swoich klientów z “przeprosinami”. 

Nie, to nie to samo co ugoda. Jeśli chcecie dowiedzieć się na czym polega ugoda z bankiem przeczytajcie nasze poprzednie artykuły na ten temat .

Czy bank może się zemścić ?

W wypadku, kiedy konsument spłaca swoje zobowiązanie terminowo, zgodnie z ustalonym hormonogramem i zakładając, że nie “pierze” on brudnych pieniędzy, takiemu konsumentowi bank nie może

 • Odmówić czy zablokować dostęp do innych produktów bankowych do których konsument się kwalifikuje. To znaczy posiada zdolność kredytową. 
 • Zgłosić klienta do BIK.
 • czy zmienić oprocentowanie w trakcie trwania umowy,
 • lub zwiększyć raty kapitałowo-odsetkowej klienta.

W przypadku, odmowy udzielenia kredytu z powodu braku zdolności kredytowej, konsument ma prawo zażądać pisemnego uzasadnienia decyzji banku.

Pomoc F24.pl

F24.pl –  Pomagamy Wam zrozumieć prawa, które Wam przysługują, a także to jak efektywnie z nich korzystać.  Porady prawne dla poszkodowanych kredytobiorców to nasza specjalność.

Na początek, proponujemy każdemu z Państwa BEZPŁATNĄ analizę umowy kredytowej, w celu szybkiego zrozumienia co możemy dla Was zrobić. Dopiero po zapoznaniu się z opcjami jakie w Waszym przypadku są możliwe, zdecydujecie czy chcecie wejść z nami we współpracę.

Wystarczy, że do Nas zadzwonisz : 68 452 22 16

lub napiszesz na adres: biuro@f24.pl

* pomoc studenta, UW, napisane przez mgr. Małgorzata Dziwok.