fbpx

Szkody
osobowe


Pomożemy Ci w uzyskaniu najwyższego świadczenia od ubezpieczyciela.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Klient nie wnosi żadnych opłat wstępnych. Honorarium pobieramy po zakończeniu likwidacji szkody.


Wypadki śmiertelne


Odszkodowanie przyznawane jest przede wszystkim dla członków rodziny, którzy w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym straciły bliską osobę.


Osoby nie spokrewnione również mogą ubiegać się o rekompensatę za poniesioną stratę, w tym przypadku musimy skupić się na wykazaniu bliskiej relacji ze zmarłym.


Skontaktuj się z nami

Wypadki śmiertelne.

Odszkodowanie przyznawane jest dla członków rodziny, którzy w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym stracili bliską osobę.

Po nagłej śmierci osoby bliskiej poza cierpieniem psychicznym pojawiają się niejednokrotnie problemy finansowe. Dzieje się tak szczególnie w sytuacjach, gdy zmarły dawał najbliższym nie tylko wsparcie emocjonalne ale również finansowe.

Osobom uprawnionym pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie za utratę bliskiej osoby,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • rentę.

Odszkodowanie przyznawane jest dla członków rodziny, którzy w wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym straciły bliska osobę.

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • przy pracy,
 • w rolnictwie,
 • błędów medycznych.

Błędy medyczne i kosmetyczne


Odszkodowanie przyznawane jest dla osób, które w wyniku błędu medycznego doznały szkody.


Błędy medyczne mogą mieć miejsce w placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak niezależnie od tego, w którym miejscu lekarz popełni błąd, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.


Skontaktuj się z nami

Błędy medyczne

Odszkodowanie przyznawane jest dla osób, które w wyniku błędu medycznego doznały szkody.


Błędy medyczne mogą mieć miejsce w placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak niezależnie od tego, w którym miejscu lekarz popełni błąd, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Wyróżniamy cztery rodzaje błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny,
 • błąd terapeutyczny,
 • błąd techniczny,
 • błąd organizacyjny.

O co możesz się ubiegać:


 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie za utracone dochody,
 • zwrot kosztów opieki,
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji,
 • rentę.

Szkody w gospodarstwie rolnym


Dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia oc rolnika (odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym).


Ty lub inna osoba uległa wypadkowi w gospodarstwie rolnym? Pamiętaj, że OC rolnika obejmuje szkody z winy rolnika lub innej osoby pracującej w jego gospodarstwie i musi mieć związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.


Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie za wypadki w gospodarstwie rolnym, kiedy należy się odszkodowanie ?


Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje, jeżeli rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, a następstwem tej szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Szkodą jaka powstała na skutek czynu niedozwolonego musi powstać w związku z działalnością rolniczą. Powstała szkoda na osobie czy na mieniu nie może być związana choćby z prywatną działalności rolnika.

Najczęstsze wypadki w gospodarstwie rolnym:

Najwięcej wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym w ostatnich latach było w grupach: „upadki osób", "pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń" oraz "uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta".

Upadek z uszkodzonej drabiny.

Do takich zdarzeń związanych z upadkiem z drabiny, dochodzi najczęściej z uwagi na zły stan techniczny drabiny. Zwrócić należy uwagę czy rolnik zapewnił by drabina była w należytym stanie technicznym. Drabiny, rusztowania, oraz pomosty  muszą być  stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia, oraz muszą posiadać właściwą wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Uszkodzenie palców podczas cięcia na pile.

Przecinanie (obróbka) drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy, tzn. podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe to najbardziej niebezpieczne czynności wykonywane w gospodarstwie rolniczym. Często przyczynami powstania wypadków jest brak właściwej osłony tarczy piły, oraz brak stosowania klinu przy przecinaniu wzdłużnym, prowadnicy i drewnianego popychacza.

Szkoda związana z podczepianiem maszyny do ciągnika.

Brak zachowania zasad BHP podczas podłączania do ciągnika maszyny wolnobieżnej. Przy podłączaniu sprzętu rolniczego należy zachować szczególną ostrożność. 

Niewłaściwy przewóz osób.

Przewożenie osób na przyczepach jest niedozwolone. W trakcie takiego transportu dochodzi do sytuacji, gdzie osoba wypadała z przyczepy na drogę doznając poważnych obrażeń.
W czasie pracy ciągnika nikt oprócz jego kierowcy nie może znajdować się w kabinie lub na pomoście ciągnika.

Wypadki podczas prac rolnych podczas żniw, zbiorów.

Okres żniw oraz prac sezonowych jest okresem intensywnych prac, w którym często zapomina się o zasadach bezpieczeństwa oraz wymogach BHP. Brak właściwych osłon maszyn rolniczych, praca dzieci, to jedne z nie wielu przyczyn szkód na osobie poszkodowanych.

Pogryzienie przez psa, kopnięcie konia.

Szkody na osobie poszkodowanego, spowodowane przez zwierzęta wiążą się z ogromnym cierpieniem fizycznym. Brak właściwego nadzoru na zwierzętami to główna przyczyna powstania szkód związanych z pogryzieniem przez pasa itp. Należy zwrócić uwagę, czy pies w gospodarstwie rolnika jest wykorzystywany do pracy w gospodarstwie, czyli służy czynnościom bezpośrednio związanym z posiadaniem gospodarstwa np. pilnuje inwentarza (pies pasterski) lub stróżuje w obejściu, pilnując gospodarstwa.

Poślizgnięcia, inne.

Niewłaściwe zabezpieczone obejście gospodarstwa rolnego, stanowi częstą przyczynę upadków osób trzecich.

Wypadek śmiertelny w gospodarstwie.

Wypadki śmiertelne w rolnictwie zdarzają się coraz częściej. Te zdarzenia mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Jeśli w gospodarstwie rolnym dochodzi do wypadku śmiertelnego, należy powiadomić niezwłocznie pogotowie oraz policje.

Wypadek w pracy


Jeżeli w czasie pracy uległeś wypadkowi możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, ale nie tylko.


Wypadki w pracy niestety wciąż zdarzają się często, mimo profesjonalnych szkoleń BHP i regularnych kontroli pracodawców. Odszkodowanie za wypadek przy pracy należą Ci się za każdy, choćby najmniejszy procent uszczerbku na zdrowiu.


Skontaktuj się z nami

Wypadki w pracy


Wypadki w pracy niestety wciąż zdarzają się często, mimo profesjonalnych szkoleń BHP i regularnych kontroli pracodawców. Odszkodowanie za wypadek przy pracy należą Ci się za każdy, choćby najmniejszy procent uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli w czasie pracy uległeś wypadkowi możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, ale nie tylko. W przypadku, gdy wypadek wydarzył się z winy pracodawcy (złe warunki pracy, niedopatrzenia, źle oznakowane maszyny itp.) to wtedy należy Ci się również odszkodowanie od niego.

O odszkodowanie możesz ubiegać się w przeciągu 3 lat od wypadku przy pracy, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę, lub w przeciągu 20 lat, gdy wypadek przy pracy został zakwalifikowany jako przestępstwo.

Pamiętaj! Jeżeli nie posiadałeś umowy o pracę, a możesz przedstawić świadków na okoliczności jej świadczenia i wypadku, ustalimy dla Ciebie stosunek pracy!

O co możesz się ubiegać:


 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowanie za utracone dochody,
 • zwrot kosztów opieki,
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji,
 • zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji,
 • rentę.

Szybki kontakt


68 452 22 16


poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

Zapisz się do newslettera

 

 

Zyskaj najswieższe informacje o produktach i ofertach finansowych

Twój e-mail został zapisany. Dziękujemy!

Masz
pytania?
Chętnie
pomogę!


Dopłata do szkód komunikacyjnych,
wypadek w pracy,
usługa Concierge


1 Step 1
Imię i nazwiskoyour full name
Telefonyour full name
Wiadomośćmore details
0 /
Previous
Next
 

Zobacz nasze
produkty finansowe


Uzyskaj dodatkowe środku od swojego ubezpieczyciela


ZOBACZ MOŻLIWOŚCI