fbpx

Szkody natury
finansowej


Świat finansów to gęsto utkana sieć przepisów, w której często to co najważniejsze pisane jest małym druczkiem.


Jeśli już w nią wpadłeś i coś poszło nie tak jak myślałeś, my jesteśmy tu po to by pomóc ci się z niej wydostać.


Straty w polisolokatach


Polisolokaty były swego czasu reklamowane jako bardzo atrakcyjna forma długoterminowego lokowania kapitału, która miała zapewnić nabywcy bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, która zazwyczaj była dość odległa.Skontaktuj się z nami

Straty w polisolokatach

Polisolokaty były swego czasu reklamowane jako bardzo atrakcyjna forma długoterminowego lokowania kapitału, która miała zapewnić nabywcy bezpieczeństwo finansowe w przyszłości, która zazwyczaj była dość odległa.

Ostatecznie okazało się, że w wielu sytuacjach, kiedy konieczna była wypłata środków zgromadzonych na polisolokacie, środki wypłacane Klientowi stanowiły jedynie część początkowej wpłaty. Wynikało to z faktu nałożenia na Klienta bardzo wysokich prowizji z tytułu likwidacji umów. Wskutek tego dotychczasowi posiadacze takich produktów oferowanych przez różnego rodzaju podmiotu utracili nawet 90% początkowo ulokowanych środków.

Fundusze inwestycyjne obsługujące takie narzędzia jak polisolokaty często w swoich umowach stosowały klauzule niedozwolone. Równie często dochodziło do obciążania klienta opłatami, o których on sam nie wiedział i nie był o nich informowany. Często w błąd wprowadzały już same broszury informacyjne, bądź nawet osoby obsługujące proces nabycia polisolokaty.

Z tego też względu w przypadku likwidacji takiego produktu ważne jest wsparcie profesjonalnego podmiotu, który skutecznie będzie reprezentował interes swojego Klienta.

W ramach współpracy naszym Klientom oferujemy:

 • bezpłatną analizę sprawy
 • przygotowanie wszelkiej dokumentacji z wezwaniem funduszu do wypłaty środków
 • wynagrodzenie Kancelarii tylko w przypadku wygranej
 • brak jakichkolwiek innych opłat po stronie Klienta

Pomoc dla Frankowiczów


Średnia kwota odzyskanego spreadu walutowego dla naszego Klienta to 46 550 zł.


Czym jest spread walutowy?
W najprostszym ujęciu to różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty, na której banki mogły zarabiać. Najczęściej robiły to poprzez doliczanie spreadu do kosztów obsługi kredytu denominowanego w obcej walucie - w momencie wypłacania kredytu i często również w chwili przyjmowania rat.


Skontaktuj się z nami

Jeśli posiadasz lub wcześniej posiadałeś kredyt w walucie obcej w jednym z poniższych banków – skontaktuj się z nami a ustalimy o jaką kwotę zwrotu możesz się starać:


 1. mBank S.A. (dawniej BRE Bank)
 2. Millennium Bank S.A.
 3. Kredyt Bank S.A.
 4. Santander Consumer Bank S.A.
 5. Getin Bank S.A.
 6. ING Bank Śląski S.A.
 7. GE Money Bank S.A.
 8. EFG Eurobank Ergasias S.A.
 9. Polbank (EFG Eurobank Ergasias S.A.)
 10. Nordea Bank Polska S.A.
 11. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zmniejsz ratę kredytu


Umowy kredytowe bywają różnorodne i niejednolite. Z tego powodu każda z nich wymaga indywidualnego badania. W pierwszym kroku dokonujemy analizy dokumentów dotyczących zawartej umowy, mającej na celu ustalenie, czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz odpowiedź na pytanie jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w tej konkretnej umowie. Następnie w ramach analizy szczegółowej prognozujemy zakres korzyści ekonomicznych mogących wyniknąć z uwzględnienia roszczeń.

Nie prowadzimy postępowań zbiorowych (grupowych), bowiem w naszej ocenie jest to forma nie przynosząca pożądanych efektów. Już wstępna analiza orzecznictwa wskazuje jednoznacznie, że wszystkie korzystne wyroki dotyczące przewalutowania kredytów zapadły wyłącznie w postępowaniach indywidualnych, natomiast w postępowaniach zbiorowych (grupowych) nie było ani jednego korzystnego rozstrzygnięcia.

Co do zasady celem pozwu nie jest powszechnie rozumiane „przewalutowanie” kredytu, ale ostateczne wyeliminowanie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy jednoczesnym zachowaniu oprocentowania LIBOR.

Jeżeli dana umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego obarczona jest istotnymi wadami prawnymi, wówczas taka „indeksacja”/”waloryzacja” winna być wyeliminowana – tak jak gdyby nigdy jej nie było. Wówczas okazuje się, że aktualne zadłużenie nie sięga np. 300.000 złotych, ale wynosi np. 200.000 złotych, a bank ponadto powinien zwrócić kredytobiorcy zawyżone raty, które bezprawnie pobierał.

Średnia kwota odzyskanego spreadu walutowego dla naszego Klienta to 46 550 zł.


W terminie 10 lat od chwili zawarcia umowy kredytobiorca traci część uprawnień ze względu na tzw. przedawnienie. Aby uniknąć podniesienia przez bank zarzutu przedawnienia, należy przed upływem 10-ciu lat (liczone od chwili podpisania umowy kredytu) złożyć w sądzie stosowny środek prawny (np. pozew). Z formalnego punktu widzenia, im wcześniej kredytobiorca ujmie swoje roszczenia w sposób formalny, tym lepiej.

Samo złożenie reklamacji w banku nie jest właściwym środkiem prawnym, tzn. nie przerywa biegu przedawnienia. Również złożenie zawezwania opartego o niezweryfikowane wzory z Internetu, może okazać się bezskuteczne.

Szybki kontakt


68 452 22 16


poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

Zapisz się do newslettera

 

 

Zyskaj najswieższe informacje o produktach i ofertach finansowych

Twój e-mail został zapisany. Dziękujemy!

Masz
pytania?
Chętnie
pomogę!


Dopłata do szkód komunikacyjnych,
wypadek w pracy,
usługa Concierge


1 Step 1
Imię i nazwiskoyour full name
Telefonyour full name
Wiadomośćmore details
0 /
Previous
Next
 

Zobacz nasze
produkty finansowe


Uzyskaj dodatkowe środku od swojego ubezpieczyciela


ZOBACZ MOŻLIWOŚCI