fbpx
Odfrankowienie kredytu. Jakie dowody decydujące o wygranej
24 stycznia 2024
Rozwiewamy wątpliwości na temat Sankcji Kredytu Darmowego 
13 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku dziecka na kolonii

O wypadku dziecka na kolonii w pierwszym momencie własciwie nikt nie myśli. Podstawowym problemem jest raczej to, że ferie zimowe już z nami, a nasze pociechy chcą zwiedzać i podbijać świat!

Wyjazdy grupowe, a razem z nimi wiele decyzji.   Jak się do tego wyjazdu najlepiej przygotować?

Poza oczywistymi rzeczami, jak ciepłe skarpetki, zapasowe obuwie, szczotka pasta …..zastanówmy się czy organizator kolonii także podjął odpowiednie kroki by wszystko poszło gładko i bezpiecznie a dzieci wróciły zadowolone i w przysłowiowym jednym kawałku. 

Niestety pamiętajmy, że nie z powietrza biorą się dane policji o tym, że do największej ilość zdarzeń / wypadków z udziałem młodzieży, dochodzi właśnie podczas ferii i wakacji, szczególnie na koloniach i wyjazdach z rówieśnikami. 

Niestety, natury człowieka nie zmienimy i nigdy nie przekonamy nastolatka, że mamy rację i nie powinien robić głupich wybryków lub “udowadniać” kolegom. 

Natura w wielu wypadkach wygrywa i nasza pociecha ryzykuje aby popisać się przed rówieśnikami. Złamana noga czy wybity obojczyk to tylko wieszchołek gory lodowej wyobrażni młodzieży.

Ale jeśli już się zdarzy to jak dochodzić swoich praw jako opiekuna ? Już wyjaśniamy. 

Kto ma prawo do odszkodowania po wypadku dziecka na kolonii?

W procesie dochodzenia odszkodowania po wypadku na kolonii kluczową rolę odgrywają opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka. 

Niestety, często jeszcze brakuje świadomości prawnej wśród opiekunów, co sprawnie wykorzystują ubezpieczalnie, zaniżając lub odmawiając wypłaty odszkodowań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizatorzy kolonii muszą posiadać ubezpieczenie NNW, które chroni uczestników przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. 

Pamiętajmy ! Brak wiedzy o przysługujących nam prawach może skutkować utratą należnych świadczeń.  Dlatego tak istotne jest, aby opiekunowie byli odpowiednio poinformowani o swoich możliwościach w dochodzeniu odszkodowania.

Proces odszkodowawczy z NNW organizatora kolonii

Proces ubiegania się o odszkodowanie po wypadku dziecka na kolonii rozpoczyna się od:  

  • kontaktu z organizatorem wypoczynku. 
  • Kluczowe jest sprawdzenie, czy organizator odpowiednio zgłosił incydent do ubezpieczyciela NNW. 
  • W przypadku braku takiego zgłoszenia, opiekun dziecka ma prawo samodzielnie zainicjować proces dochodzenia szkody w firmie ubezpieczeniowej, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy
  • Ubezpieczyciel wymaga również od rodziców lub opiekunów dostarczenia kompleksowej dokumentacji medycznej, która odgrywa kluczową rolę w ocenie skutków wypadku i ustaleniu zakresu leczenia dziecka. Ten etap jest istotny dla dokładnego ustalenia wysokości odszkodowania.

Następnie ubezpieczyciel przystępuje do ustalania okoliczności i przebiegu wypadku, co jest podstawą do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej.

Kluczowym elementem jest ocena uszczerbku na zdrowiu dziecka przez powołanego lekarza, co bezpośrednio wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia. 

Warto pamiętać, że kwota odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia wykupionej przez organizatora oraz od stopnia uszczerbku na zdrowiu, ustalonego przez lekarza specjalistę.

Co z wyjazdami za granicę ? 

Jeśli twoja pociecha zdołała namówić cię na wyjazd za granicę, to w tym kontekście istotne jest również rozważenie kwestii ubezpieczeń wyjazdów zagranicznych

Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne może okazać się kluczowe w sytuacji, gdy dziecko dozna wypadku lub uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu za granicą. 

Standardowe polisy NNW często nie obejmują zdarzeń mających miejsce poza granicami kraju, a koszty leczenia w placówkach zagranicznych mogą być znaczące. 

Z tego względu, w przypadku planowania wyjazdów zagranicznych, warto rozważyć samodzielne wykupienie dodatkowej ochrony. 

Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niewielki w porównaniu do potencjalnych wydatków na leczenie, stanowiąc istotny element planowania bezpiecznego wypoczynku dziecka.

Otrzymanie odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia szkoły

Możliwość uzyskania odszkodowania za wypadki szkolne dziecka istnieje także dzięki polisie NNW, w którą każda placówka oświatowa jest wyposażona. 

To szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ) obejmuje nie tylko czas nauki, ale często rozciąga się również na okres wakacyjny, co jest istotne w kontekście wypadków na koloniach czy obozach. 

  • Ponadto, uzyskanie świadczeń z polisy organizatora wypoczynku nie eliminuje możliwości otrzymania dodatkowego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szkolnego

Kluczowe jest uzyskanie informacji o zakresie i warunkach takiej polisy NNW bezpośrednio w szkole, do której uczęszcza dziecko. To pozwoli Ci na pełne zrozumienie dostępnych opcji odszkodowawczych. Poproś i dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy ubezpieczenia NNW szkoły. 

Odpowiedzialność wychowawcy kolonijnego w kontekście odszkodowań 

Rodzice powinni być świadomi, że w sytuacji naruszenia obowiązków przez wychowawcę kolonijnego lub obozowego, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od tej osoby. Zgodnie z art. 160 Kodeksu Karnego, wychowawca odpowiada karnie za narażenie dziecka na zagrożenie życia lub zdrowia. 

W przypadkach, gdy udowodniona zostanie bezpośrednia wina wychowawcy, rodzice lub prawni opiekunowie poszkodowanego dziecka mogą wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym.

To ważna informacja w kontekście prawnej ochrony dzieci oraz możliwości dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszenia obowiązków opiekuńczych.”

Cytując za  Kodeksem Karnym:

“Osoba, która naraża innego człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. “

Co jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za wypadek na kolonii?

W przypadku odrzucenia wniosku o odszkodowanie lub niezadowolenia z przyznanej kwoty, istnieje opcja złożenia odwołania. 

Proces ten rozpoczyna się od pisemnego odwołania skierowanego do dyrektora instytucji odpowiedzialnej za początkową decyzję. 

Jeśli odwołanie nie przyniesie zmiany decyzji, możliwe jest skierowanie sprawy do wyższej instancji lub bezpośrednio do zarządu ubezpieczyciela. 

Kolejnym krokiem może być zwrócenie się o interwencję do Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik, po zbadaniu sprawy, może wystosować pismo do ubezpieczyciela w celu rozwiązania problemu. W sytuacji, gdy żadne z powyższych działań nie przynosi skutku, pozostaje droga sądowa w celu dochodzenia roszczeń.

Pomoc F24.pl po wypadku dziecka na kolonii

Z naszego doświadczenia wynika, że samodzielne, poprawne i skuteczne napisanie zgłoszenia czy odwołania od decyzji ubezpeiczyciela nie jest wcale tak proste, jak może się to wydawać. 

Przy zgłaszaniu szkody czy odwołania przydaje się wiedza z zakresu prawa oraz umiejętność jego czytania a także jego użycia w kontekście naszego przypadku.

Ubezpieczeniowi eksperci znają się dobrze na swojej pracy i na pewno nie poddadzą się tak łatwo. Wykorzystają wszelkie luki, aby sprawę utrudnić. W końcu za to im płacą. A z naszego doświadczenia wynika, że około 95% wypłaconych odszkodowań jest zaniżonych.   

Zatem, proponujemy naszym klientom BEZPŁATNĄ analizę wypadku oraz poinformujemy cię o możliwych sposobach pomocy.

Nie tracisz nic, możesz tylko zyskać. Zyskać nie tylko pieniądze, ale i czas. Ty decydujesz!

Napisz lub zadzwoń:

68 452 22 16

biuro@f24.pl