fbpx
Jak złożyć reklamację do banku jeśli ten nie chce uzasadnić odmowy kredytu ?
30 czerwca 2023
Frankowicze po wyroku TSUE, mogą tylko świętować
23 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Jak napisać “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela” ?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to kolejny sposób na sprawiedliwość.

Już wiele razy pisaliśmy o problemie zaniżonych odszkodowań. 

Statystyki są nierealnie wstrząsające. 

Ponad 90 % z nich jest wypłaconych poniżej ich wartości. 

Wypłacona jest błyskawicznie, tak, ale z jakim skutkiem? 

Bardzo wielu z nas, nie wie jaką sumę pieniędzy powinni otrzymać z tytułu ubezpieczenia. Gdy wypłada odszkodowana pojawia się błyskawicznie na koncie, akceptujemy ją z radością, że sprawa potoczyła się gładko i szybko, a nie jak mówią na internecie, że TU zawsze będzie zwlekał i utrudniał i jeszcze zaniży kwotę. No właśnie. Tymczasem TU studiują psychologie konsumenta i wykożystują to w swoich taktykach biznesowych.

Naszczęście teraz, kiedy wszystkie zagrywki Towarzystw Ubezpieczeniowych są nam znane, klienci TU mogą powalczyć o resztę.  

W pierwszej kolejności, aby uniknąć kosztownego procesu sądowego z TU najlepiej napisać “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”. 

W takim razie, przejdźmy do tego w jaki sposób rozpocząć dochodzenie swoich praw. 

Po pierwsze przypomnienie 

Zanim rozpoczniemy odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, najpierw upewnijmy się, że mamy do tego prawo.

Według art. 362 Kodeksu cywilnego, który brzmi:

„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w szczególnych wypadkach. 

Dokumentem, który na pewno powinniśmy przeczytać ponownie to Ogólne Warunki Umowy. 

To właśnie tam znajdziemy paragraf o wyłączeniach odpowiedzialności. Przykłady jakie znajdziemy np. na stronie PZU to:

„Zakład ubezpieczeń PZU nie odpowiada m.in. za szkody:

 • których wartość nie przekracza 300 zł, 
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę pozostającą z nim w gospodarstwie domowym,
 • spowodowane w stanie nietrzeźwości lub odurzenia innymi substancjami, 
 • gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania nim,
 • powstałe pojazdem niezarejestrowanym lub bez dowodu rejestracyjnego, jeśli wobec pojazdu istnieje obowiązek rejestracji, 
 • powstałe pojazdem bez ważnego badania technicznego, jeśli stan techniczny miał wpływ na powstanie szkody, 
 • spowodowane działaniami wojennymi, w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 
 • powstałe w związku z użyciem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego lub domowników, 
 • związane z zużyciem eksploatacyjnym, 
 • powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, 
 • powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku i bagażu, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody,
 • kradzieżowe, jeśli kierowca
  – wysiadł z pojazdu i zostawił w środku kluczyki lub starter,
  – opuścił pojazd i pozostawił pojazd otwarty i bez nadzoru,
  – opuścił pojazd i pozostawił go bez nadzoru, nie włączywszy wskazanych we wniosku zabezpieczeń antykradzieżowych, 
 • polegające na utracie pojazdu w wyniku przywłaszczenia, 
 • powstałe podczas jazd wyścigowych i przygotowań do tych jazd.”

Kiedy możesz odwołać się od decyzji?

Jeżeli wydaje ci się, że odszkodowanie, które otrzymałeś od TU było niewystarczające, zastanów się ile lat minęło od zdarzenia drogowego, bo to ma znaczenie.  

Masz prawo złożyć reklamację do 3-ech lat po zdarzeniu drogowym i otrzymaniu odszkodowania. 

Natomiast, jeśli zdarzenie było skutkiem przestępstwa i toczy się sprawa w sądzie przeciwko sprawcy, to masz na złożenie reklamacji aż 20 lat

Jakie “sztuczki” stosują ubezpieczyciele?

Tymczasem, jeśli żadne z powyżej wymienionych na przkładowej liscie wyłączeń, którą znależliśmy na stronie PZU, nie dotyczy twojego przypadku, to prawdopodobnie stałeś się “ofiarą” umyślnego zaniżenia odszkodowania. 

Jakie są najczęstsze sposoby TU na “zaoszczędzenie” na odszkodowaniu? 

 • Po pierwsze stosowanie części zamiennych w miejsce oryginalnych. Ta sytuacja to chyba najbardziej popularna forma uniku wybierana przez TU. Samochód w trakcie wypadku miał części oryginalne i takie należą się mu przy wycenie szkody. Koniec i kropka. 
 • Kolejnym już znanym sposobem jest uśrednianie kosztów warsztatów oraz lakierni. Zdarza się, że stawki obniżone są aż dwukrotnie. 
 • Trzecim bardzo popularnym chwytem jest metoda na “współczynnik amortyzacji” czy też “współczynnika odchylenia przy pracach lakierniczych”. 

Odpowiedz na takie traktowanie konsumentów dał chociażby Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia.

“Poszkodowany nie jest bowiem zobowiązany do poszukiwania części najtańszych, lecz części, dzięki którym możliwe jest przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku z zachowaniem wszystkich jego parametrów i funkcji” 

Na co zwrócić uwagę odwołując się od decyzji ubezpieczyciela ?

 • Po pierwsze, aby wykazać, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło odszkodowanie  należy zgłosić się do niezależnego rzeczoznawcy lub warsztatu samochodowego. Koszty takiej usługi zostaną poszkodowanemu zwrócone w wypadku gdy dowiedzie swojej racji. 
 • Po drugie, należy zamieścić wszelkie informacje dotyczące poszkodowanego i sprawcy
 • Kolejnym ważnym elementem będzie numer szkody jaki Ubezpieczyciel przydzielił twojej sprawie. 
 • Jeśli już mamy te szczegóły teraz podajemy kwotę o jaką wnosimy, oraz dołączamy kosztorys rzeczoznawcy, warsztatu naprawczego lub lakierniczego, który zleciliśmy. 
 • Jeżeli nasz samochód został już naprawiony, to koniecznie musimy dołączyć fakturę lub rachunek za naprawę i zakup części

Do tego, jeśli odszkodowanie dotyczy szkód na osobie załącz wszelkie dane dotyczące poszkodowanego, jak na przykład: 

 • karta informacyjna ze szpitala z wykazem urazów odniesionych w zdarzeniu,
 • opinia biegłego lekarza, 
 • cenniki usług rehabilitacyjnych.

Odpowiedz TU 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma na odpowiedź nie więcej niż 30 dni od daty otrzymania odwołania. 

Takie zasady zapisane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Przy czym jeśli okaże się, że sprawa jest skomplikowana, termin ten może wydłużyć się do 60 dni, lecz w tym wypadku TU musi poinformować konsumenta o:

 • przyczynie opóźnienia,
 • okolicznościach, które należy ustalić, aby sprawa została rozpatrzona,
 • terminie przewidzianym dla rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli ubezpieczyciel nie odpowie na odwołanie w terminach wskazanych powyżej lub nie poinformuje klienta o przedłużeniu z powodu dodatkowych wyjaśnień to przyjmuje się, że sprawa została rozpatrzona na korzyść osoby odwołującej się.  

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela ?

Teraz skupmy się na tym co takie pismo powinno zawierać żeby zostało uwzględnione. 

 • Data i miejsce 
 • Dane osoby odwołującej się takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.
 • Następnie podaj numer szkody komunikacyjnej oraz datę zdarzenia,
 • Numer decyzji ubezpieczyciela. 
 • Adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 
 • W tekście odwołania musimy napisać o jaką kwotę chcemy by ubezpieczyciel wyrównał nam odszkodowanie. 
 • Podajemy datę wyceny szkody niezależnego rzeczoznawcy oraz jej wartość. 
 • Uzasadniamy także na jakich podstawach odwołujemy się od decyzji TU np: “Obliczenie dokonane na podstawie kalkulacji zastosowania części nieoryginalnych”, “Potrącenie amortyzacyjne”, “Nieuwzględnienie wszystkich uszkodzonych części”, “Zaniżenie stawki za czas pracy za czas pracy warsztatu”, “Brak analizy porównawczej cen rynkowych”.                   
 • Podaj numer konta na które chcesz aby środki były wpłacone.
 • Dołącz do odwołania kopię wyceny niezależnego rzeczoznawcy lub inne dokumenty które udowadniają twoje roszczenie. Mogą to być rachunki warsztatu    
 • Ostatnią niezbędną rzeczą będzie twój podpis pod odwołaniem.

Jeśli ubezpieczyciel nie uwzględni naszego Odwołania ?

Wygrać samodzielnie z TU nie jest łatwo. Pamiętajmy, że jest to instytucja nastawiona na zysk, a nie na pracę charytatywną. 

Jeśli spotkamy się z decyzją odmowną, to jeszcz nie oznacza końca naszej walki. Jako konsument masz jeszcze inne możliwości. 

 • Możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy. Rzecznik może działać w imieniu poszkodowanego bezpłatnie. Wystarczy skierować do niego wniosek wraz z wszelkimi dokumentami i korespondencją między tobą a ubezpieczycielem.  
 • Ostatecznym sposobem jest wystąpienie do sądu przeciwko ubezpieczycielowi. 

Pomoc F24.pl

Z naszego doświadczenia wynika, że samodzielne, poprawne i skuteczne napisanie odwołania nie jest wcale tak proste jak może się to wydawać. 

Przy tworzeniu odwołania przydaje się wiedza z zakresu prawa oraz umiejętność jego czytania.

Ubezpeiceniowi eksperci znają się dobrze na swojej pracy i na pewno nie poddadzą się tak łatwo. Wykorzystają wszelkie luki, aby sprawę utrudnić. W końcu za to im płacą.  

Dlatego polecamy Państwu nasze usługi. Pomożemy napisać odwołanie lub wystąpimy w Państwa imieniu na drogę sądową przeciwko TU, jeśli to konieczne. 

BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sytuację i poinformujemy Cię w jaki sposób moglibyśmy Ci pomóc.

Nie tracisz nic, możesz tylko zyskać. Nie tylko pieniądze, ale i dużo czasu.  Ty decydujesz.

Napisz lub zadzwoń:

68 452 22 16

biuro@f24.pl