fbpx
Program Mieszkanie na Start 2024
6 marca 2024
Najważniejsze informacje o Wakacjach Kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku. 
9 maja 2024
Pokaż wszystkie

Rok 2024, rokiem Edukacji Ekonomicznej  

Ten rok jest rokiem ekscytującym dla tych, którzy mają dość borykania się z problemami finansowymi. Dlaczego?

Ponieważ w tym roku nie zabraknie spotkań, kursów i webinarów , które na celu mają pomoc obywatelom zapanować nad swoimi finansami. Tak więc kto ma już dosyć niewiedzy, niech już się nie zastanawia.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiło rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej by miedzyinnymi świętować pięć rocznic ważnych dla naszego kraju.

Otóż mowa tu o 100-leciu :

 • reform gospodarczych Władysława Grabskiego;
 • Powstania polskiego złotego;
 • utworzenia Banku Polskiego;
 • rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • wydania książki „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka.

Nad strategią tego projektu czuwały nie tylko instytucje publiczne, ale również przedstawiciele sektora finansowego i środowiska naukowego, oraz wiele organizacji pozarządowych.

Na czym skupi się pomoc ?

Już jakiś czas temu pisaliśmy o stowrzeniu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Zasadniczo, co zostało podkreślone w raporcie („Znajomość zagadnień finansowych w Polsce: Znaczenie, dane i oferta edukacyjna” (OECD, 2022)), celem edukacji finansowej będzie wspieranie mieszkańców Polski w następujących obszarach, w:

·  poprawie odporności finansowej, zwłaszcza u osób, które już znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,

·  we wzmacnianiu zaufania do sektora finansowego w celu zwiększenia korzystania przez osoby mieszkające w Polsce z produktów oszczędnościowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe,

·  zwiększeniu świadomości, że długoterminowe oszczędzanie jest ważne dla własnego przyszłego dobrostanu finansowego, oraz w nabywaniu umiejętności i poczucia pewności w podejmowaniu długoterminowych decyzji inwestycyjnych,

·  doskonaleniu umiejętności zarządzania ryzykiem i korzystania z możliwości inwestycyjnych na rynku kapitałowym,

·  nabywaniu umiejętności zarządzania swoim zadłużeniem,

·  poprawie umiejętności zachowania bezpieczeństwa w Internecie oraz czerpania korzyści z cyfrowych usług finansowych.

Czego będzie można się dowiedzieć ?

Projekt dokumentu realizuje cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która uznaje za ważne budowanie kultury oszczędzania i rozumienia korzyści płynących z długoterminowego inwestowania.

Program ‘Lekcje o finansach’ ma na celu zwiększenie wiedzy finansowej obywateli. Obejmuje różnorodne tematy, takie jak:

 1. Budżetowanie i Planowanie Finansowe:
  • Jak tworzyć i zarządzać osobistym budżetem.
  • Planowanie wydatków i oszczędności.
 1. Kredyty i Pożyczki:
  • Zasady korzystania z kredytów i pożyczek.
  • Skutki zadłużenia.
 1. Inwestowanie i Oszczędzanie:
  • Podstawy inwestowania na rynku finansowym.
  • Opcje oszczędzania, np. lokaty, fundusze inwestycyjne.
 2. Podatki i Ubezpieczenia:
  • Rozumienie systemu podatkowego.
  • Wartość ubezpieczeń i jak wybierać odpowiednie polisy.
 1. Prawa Konsumenta:
  • Znajomość praw konsumenta w kontekście finansów.
  • Jak unikać pułapek i oszustw.
 1. Edukacja o Długach:
  • Jak unikać zadłużenia.
  • Skuteczne spłacanie długów.

Kto może skorzystać z programu ? 

Program ten jest dostępny dla wszystkich obywateli, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, w tym :

 • dzieci,
 • młodzieży,
 • studentów,
 • seniorów,
 • nauczycieli,
 • samorządowców,
 • organizacji pozarządowych
 • i dziennikarzy.

Zachęcamy Was do korzystania z tych lekcji, aby zwiększyć swoje umiejętności finansowe i osiągnąć stabilność ekonomiczną.