fbpx
Rok 2024, rokiem Edukacji Ekonomicznej  
30 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Najważniejsze informacje o Wakacjach Kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku. 

I tak oto, nie ma już wątpliwości. Wakacje kredytowe będą dostępne i w tym roku. Do tego jeszccze naniesiono poprawki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przyjrzyjmy się temu na jakich zasadach i dla kogo będą dostępne. 

Wakacje kredytowe

Ustawa ta, podpisana już przez prezydenta, umożliwia konsumentom skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli: 

  • posiadają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł;
  • osoby te, ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD;
  • zawarły one umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.;
  • kończą one spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy:

  • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. 
  • oraz w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., również w wymiarze dwóch miesięcy.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). 

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli znalazłeś się w sytuacji gdy, rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, to możesz skożystać z pomocy.

Ze wsparcia Funduszu można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy).

Jak zwiększy się pomoc dla kredytobiorców:

  • wartość maksymalnego wsparcia to 3000 zł,
  • okres pomocy – 40 miesięcy,
  • okres spłat wsparcia lub pożyczki – 200 rat,
  • maksymalna wartości wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia to 120 tys. Zł.

Pomoc F24.pl

Natomiast jeśli ten rodzaj pomocy nie wydaje ci się wystarczający, sprawdź co na ten temat mogą poradzić Ci nasi eksperci. W F24.pl zajmujemy się wyprowadzaniem naszych klientów na bezpieczną drogę finansową. 

Zadzwoń lub napisz do nas i sprawdź jak możesz wyjść ze swoich kłopotów finansowych. 

68 452 22 16 lub biuro@f24.pl