fbpx
Dlaczego 11,8 mln pojazdów wciąż nie posiada OC
23 kwietnia 2023
Minister Finansów prezentuje stanowisko w kwestii kredytów frankowych – banki nie mają się z czego cieszyć 
9 maja 2023
Pokaż wszystkie

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej nareszcie już istnieje ! 

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej już gotowa. Teraz tylko czekamy na zatwierdzenie projektu przez Radę Ministrów. 

Nawet nie wiedzą Państwo jak bardzo mnie ta informacja cieszy. 

Jedną z rzeczy, w którą ciężko jest uwierzyć w naszej pracy, jest to jak wielu naszych klientów, wpadło w ciężkie finansowe tarapaty z powodu swojej niewiedzy.   

To w jaki sposób zarządzać swoim domowym budżetem, aby zawsze mieć pojęcie do czego się zmierza, nie tylko zabezpiecza finansową przyszłość konsumenta, ale także pozwola mu na spokojniejsze i na pewno dłuższe życie – już dziś wiadomo, że stres to choroba 21 wieku.

To do ilu chorób przyczynia się stres, jest wprost niewiarygodne.  

A długi na pewno takowy powodują.

KSEF ma 196 stron, które potowarzyszą mi jako lektura na Majówkę, ale już na pierwszy rzut oka wyciągamy najważniejsze informacje. 

Pomysł na edukację finansową

Już od dłuższego czasu, eksperci do spraw strategii finansowej z Unii Europejskiej, banków, instytucji rządowych i poza, alarmowali i proponowali rozwiązania w tej materii. 

Badania kompetencji finansowych osób dorosłych przeprowadzone przez OECD/INFE w 2020 r. w 12 krajach należących do organizacji, demonstrują, że Polacy zdobyli 13 z 21 możliwych do uzyskania punktów. 

Nie najgorzej, ale też nie ma powodów do dumy. 

Tymczasem, ocena dobrostanu finansowego Polaków wynosi 9,1 na 20 możliwych do uzyskania punktów, tj. poniżej średniej dla 11 badanych krajów należących do OECD (OECD-11), która wynosi 9,9.

Kolejnymi statystykami, które wymagają od konsumenta pracy to np. impulsywne zakupy oraz niespłacanie na czas swoich zobowiązań.  

Aż 40% polaków przyznaje się zakupów ponad swoją miarę, a kolejne 25% ma problemy z terminami spłaty.

Tymczasem takie streszczenie rozpoczyna publikacja o tytule Znajomość Zagadnień Finansowych w Polsce: Znaczenie, dane i oferta edukacyjna :

“[…]Niniejszy raport przedstawia i opisuje potrzeby mieszkańców Polski w obszarze edukacji finansowej, podmioty zaangażowane w projektowanie i realizację inicjatyw z zakresu edukacji finansowej oraz inicjatywy wdrażane w ostatnim czasie, zwracając jednocześnie uwagę na ewentualne braki i związane z nimi wyzwania. Opiera się on na kilku dokumentach źródłowych, w tym na analizie dostępnych materiałów, danych dotyczących kompetencji finansowych, w tym pochodzących z międzynarodowego badania kompetencji finansowych osób dorosłych oraz wyników badania PISA z 2018 r. (tom IV) (OECD, 2020[1];2020[2];), a także innych badań krajowych, wyników kwestionariusza inwentaryzacyjnego oraz warsztatu dla przedstawicieli zainteresowanych podmiotów zaangażowanych w edukację finansową. Wnioski zawarte w niniejszym raporcie stanowią uzupełnienie wcześniej dostępnych danych i wyników badań. Także przyczyniają się do zgromadzenia przesłanek niezbędnych do opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski.” *

Cele KSEF 

Przede wszystkim KSEF ma na celu poprawić kompetencje finansowe najbardziej wystawionych na ryzyko polaków i polepszyć ich ogólną odporność finansową. 

  • zwiększenie i utrzymanie odporności finansowej i finansowego dobrostanu mieszkańców Polski poprzez odpowiednie planowanie finansów osobistych,
  • unikanie nadmiernego, niepotrzebnego zadłużania się,
  • doskonalenie umiejętności zarządzania ryzykiem.

Kto będzie mógł skorzystać z KSEF

Słusznie zdecydowano, że w pierwszych 3 latach wdrażania strategii, będzie ona dostępna i skoncentrowana na osobach wrażliwych na problemy finansowe. Między innymi będą to: 

  • gospodarstwa domowe o niskich dochodach,
  • konsumenci zagrożeni nadmiernym zadłużeniem lub już nadmiernie zadłużeni.
  • osoby pracujące (zwłaszcza zbliżające się do wieku emerytalnego), 
  • dzieci, młodzież, 
  • rodzice i nauczyciele, 
  • a także – w związku z obecną sytuacją – uchodźcy z Ukrainy.

* OECD (2022), Financial Literacy in Poland: Relevance, evidence

and provision. [Znajomość zagadnień finansowych w Polsce: Znaczenie, dane i oferta edukacyjna]

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-literacy-poland