fbpx
1 maja 2023

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej nareszcie już istnieje ! 

Badania kompetencji finansowych osób dorosłych przeprowadzone przez OECD/INFE w 2020 r. w 12 krajach należących do organizacji, demonstrują, że Polacy zdobyli 13 z 21 możliwych do uzyskania punktów.  Nie najgorzej, ale też nie ma powodów do dumy.  Tymczasem, ocena dobrostanu finansowego Polaków wynosi 9,1 na 20 możliwych do uzyskania punktów, tj. poniżej średniej dla 11 badanych krajów należących do OECD (OECD-11), która wynosi 9,9.
20 kwietnia 2023

Biegły sądowy odpowie za nierzetelną opinię

Pierwszy taki wyrok w Polsce. Biegła sądowa będzie musiał zapłacić poszkodowanemu 80 tys złotych za swoją błędną opinie. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowic. Wyrok ten daje powodowi możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania, nawet do kilku milionów złotych. 
24 marca 2023

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – czy można je unieważnić ?

Windykator przysłał do Ciebie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pojawiają się w naszej pracy przypadki, w których windykatorzy wysyłają wezwania do zapłaty długów, które dawno przedawniły się lub ich istnienie jest trudne do ustalenia.
17 marca 2023

Komornik zajął Ci emeryturę lub rentę? 

Jesteś emerytem lub rencistą, znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej. Do tego komornik poinformował cię, że rozpocznie egzekucję na twoim świadczeniu, na rzecz wierzyciela. 
16 lutego 2023

WIBOR zniknie z umów kredytowych

“Reforma ta zainspirowana jest działaniami wprowadzającymi alternatywy dla wskaźników typu IBOR, do których należy również WIBOR. Wynika to z zaleceń regulacyjnych Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB), które w przypadku Unii Europejskiej zostały transponowane do formy aktu prawnego, jakim jest rozporządzenie BMR.”
11 lutego 2023

eSCORE – jak właściwie to działa?

eSCORE zawiera informacje na temat istotnych czynników ryzyka ubezpieczeniowego, a to służy do sporządzania wystandaryzowanej oceny punktowej prawdopodobieństwa spowodowania szkody komunikacyjnej.
16 stycznia 2023

WIBOR odliczony od kredytu – kilka tysięcy złotych w kieszeni – Czy to możliwe? 

Środowisko prawnicze nazywa wyrok ten "przełomowym".