fbpx
Kolejne zapytania frankowe do TSUE
25 września 2023
Po raz kolejny, odroczona sprawa o wzajemności umów frankowych 
9 października 2023
Pokaż wszystkie

Wyrok : Sąd może orzec nieważność umowy kredytowej bez konieczności szczegółowej analizy nieuczciwego warunku. Kolejny przełomowy wyrok w sprawach frankowych. 

Tym razem chodzi o sprawę o sygnaturze C-139/22, wytoczoną przeciwko mBankowi. 

Wyrok z dnia 21 września 2023 r. jest o tyle ciekawy, że został rozstrzygnięty na korzyść osoby, która w momencie zawierania umowy kredytowej, była pracownikiem banku. 

Poraz kolejny wyjaśnienia dotyczą dyrektywy 93\13

  • Tym razem, interpretacja dotyczy art. 3 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 93/13. 

“Zatem trybunał uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie by warunek umowy nie negocjowany  indywidualnie został uznany za nieuczciwy, ponieważ jego treść jest równoznaczna z treścią klauzuli znajdującej się w rejestrze klauzul niedozwolonych.” 

To znaczy, że jeśli dana klauzula została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK lub treść innej klauzuli jest tożsama z treścią klauzuli znajdującej się w rejestrze, sąd może orzec nieważność umowy kredytowej bez konieczności szczegółowej analizy nieuczciwego warunku

  • Natomiast w pytaniu odnoszącym się do art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13, TSUE interpretuje je tak: 

“Postanowienie umowy, które ze względu na warunki wykonania niektórych przewidzianych w nim zobowiązań danego konsumenta należy uznać za nieuczciwe, nie może utracić takiego charakteru z powodu innego postanowienia tej umowy, które przewiduje możliwość wykonania przez tego konsumenta tych zobowiązań na innych warunkach.”

  • Kolejnym było zapytanie o art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 w związku z jej art. 2 lit. b)

Ten podpunkt należy interpretować w ten sposób, że “przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania zainteresowanego konsumenta o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową, i to nawet wówczas, gdy ów konsument jest jego pracownikiem i posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie wspomnianej umowy.”

Wyrok bardzo ważny dla konsumentów – kredytobiorców

Wyrok ten jest bardzo ważny dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców. Uznaje on, że pomimo posiadania fachowej wiedzy, wyższego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, pozwany zawarł umowę, która zawierała klauzule niedozwolonych ponieważ umowy kredytowe nie były indywidualnie negocjowane. 

Konsument nie traci możliwości kwestionowania uczciwości umowy o kredyt nawet w przypadku, gdy był on pracownikiem banku, osobą wykształconą (posiada wykształcenie wyższe z zarządzania i finansów) oraz rozumiał ryzyko jakie niesie ze sobą kredyt walutowy to i tak został zmuszony do podpisania umowy bez możliwości jej negocjacji.

Pomoc F24.pl 

Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy jedną z wiodących z kancelarii w sprawach frankowych i ubezpieczeniowych. 

Z naszego punktu widzenia Prawa ma każdy z nas a nie tylko Ci którzy mogą sobie na nie pozwolić, dlatego stworzyliśmy Program Pomocy F24.pl

Wyłożymy swoje pieniądze na twoją sprawę, a rozliczysz się z nami po wygranej w sposób, który będzie odpowiadał najlepiej twojej sytuacji finansowej. 

Zgłoś się do nas po BEZPŁATNĄ analizę umowy już dziś. Nie zwlekaj! 

68 452 22 16

biuro@f24.pl