fbpx
Wyrok : Sąd może orzec nieważność umowy kredytowej bez konieczności szczegółowej analizy nieuczciwego warunku. Kolejny przełomowy wyrok w sprawach frankowych. 
3 października 2023
Sprawy frankowe rozpatrywane coraz szybciej i pewniej
16 października 2023
Pokaż wszystkie

Po raz kolejny, odroczona sprawa o wzajemności umów frankowych 

Sędziowie Sądu Najwyższego zdecydowali, że sprawa skierowana do SN na wiosek Rzecznika Finansowego dotycząca tego czy umowa kredytowa ma charakter wzajemny i czy bank może stosować wobec kredytobiorcy prawo zatrzymania, dotyczy interpretacji prawa unijnego i jest zbyt skomplikowana by ocenić ją samemu. 

Sprawa została zawieszona a pytanie prejudycjalne wysłane do Trybunału Sprawiedliwości UE

RF podkreśla rozbieżność orzecznictwa na poziomie krajowym

Szczególnie w zakresie relacji prawa zatrzymania i prawa do potrącenia wierzytelności istnieje dużo wątpliwości . 

Sąd Najwyższy w swoich wypowiedziach daje do zrozumienia, że co do zasady uznaje, że umowy kredytowe mają charakter wzajemny – nierozstrzygnięta pozostaje tylko kwestia stosowania prawa zatrzymania przez banki.

Według kodeksu cywilnego prawo zatrzymania to: 

“Art. 461. – [Ius retentionis] – Kodeks cywilny

§  1. 

Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).

§  2. 

Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych.”

Dlaczego jest ono tak ważne ?

Ponieważ ma ono istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście unieważnienia umowy i wzajemnego zwrotu świadczeń.

Unieważnij umowę o kredyt walutowy z pomocą F24.pl

Tymczasem my namawiamy do wzięcia sprawy we własne ręce.

Wiemy, jak bardzo skomplikowane i stresujące są spory z bankami.

Sama decyzja o pozwie sądowym często powoduje strach przed kosztami procesu w wypadku przegranej i nie tylko.  

Dlatego w F24.pl stawiamy na doświadczenie naszych ekspertów. 

Stworzyliśmy PROGRAM POMOCY F24.pl, który umożliwi każdemu walkę z bankami. 

Unieważnimy Twój kredyt hipoteczny w walucie obcej za NASZE PIENIĄDZE.  

Ponieważ jesteśmy PEWNI WYGRANEJ.

Wierzymy, że Prawa ma każdy z nas, a nie tylko Ci którzy mogą sobie na nie pozwolić !

Dostosowujemy nasz Program Pomocy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na wytoczenie procesu bankowi, to Program Pomocy F24.pl jest dla Ciebie.  

Rozliczysz się z Nami dopiero po ewentualnej wygranej. 

Rozważymy różne opcje rozliczenia – dostosowane do Twojej sytuacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

 Przejdź na naszą stronę główną.

Tymczasem jeśli chcesz skorzystać z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej, napisz lub zadzwoń do Nas.

biuro@f24.pl

68 452 22 16