fbpx
Odzyskiwanie kosztów prowadzenia kredytów
Odzyskiwanie kosztów prowadzenia kredytów to nasza specialność.
11 maja 2022
Odszkodowanie – z każdą wygraną rośnie nasza skuteczność
19 maja 2022
Pokaż wszystkie

Kredyt hipoteczny – najczęstsze powody odrzucenia wniosków ?

Kredyt hipoteczny. Wielu z nas marzy o tym by gdzieś tam w jakimś momencie, w końcu “stanąć na swoje” .

Mieć własne “M” i móc rozwinąć rodzinę (lub nie). 

Tymczasem, wiele się słyszy o inflacji i podwyżkach stop procentowych, ktore już od października 2021 wzrosły sześciokrotnie. 

Niestety z ostatnich rekomendacji KNF dla banków wynika, że w najbliższej przyszłości, czynniki te będą jeszcze dosadniej wpływały na życie dużej grupy polskich konsumentów.

Mowa tu nie tylko o rosnących wydatkach gospodarstwa domowego, takich jak rachunki i żywności, ale także podniosą one miesięczne raty kredytów. 

Ci, którzy planowali zaciągnięcie kredytu hipotecznego i kupno mieszkania mają ciężki orzech do zgryzienia. 

Rekomendacje KNF stawiają poprzeczkę bardzo wysoko i doradzają bankom minimalizowanie ryzyka. 

“Eksperci oceniają, że mogą one obniżyć zdolność kredytową o nawet 20 proc. Choć obecnie rata kredytu na 400 tys. zł wynosi około 2,5 tys. zł, po zmianach potencjalny kredytobiorca będzie musiał wykazać dochód, który pozwoliłby na spłatę 4 tys. zł miesięcznie.” *

Przyjrzyjmy się zatem z bliska najczęstszym powodom, przez które banki odrzucają wnioski o kredyt hipoteczny. 

Zbyt niska zdolność kredytowa klienta 

Po pierwsze zdolność kredytowa klienta. 

Na zdolność kredytową konsumenta wpływ ma wiele wytycznych, które banki ustalają samodzielnia LECZ opierając się o zalecenia i wytyczne KNF.

Najbardziej podstawowym czynnikiem, na który bank zwraca uwagę, są dochody osoby starającej się o finansowanie. 

Ich wysokość oraz regularność z jaką są otrzymywane, a także stosunek ich do miesięcznych wydatków

Jak wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance za IV kw. 2021 r., w przypadku 4-osobowej rodziny o dochodach 8 000 zł netto, średnia zdolność kredytowa obniżyła się o 119 tys. zł. Jednak nie jest to najbardziej dotkliwy spadek. Ten dotknął pary, które przy identycznych dochodach, co wyżej wspomniana rodzina, mogą pożyczyć od banku średnio o 178 tys. zł mniej w porównaniu do III kwartału 2021 r. Natomiast singiel, który zarabia 5000 zł netto otrzyma kredyt mniejszy o 90 tys. zł niż w poprzednim kwartale” *

Zbyt wysokie wydatki 

Nawet, jeśli miesięczne dochody osoby występującej o kredyt są stosunkowo wysokie nie koniecznie oznacza to, że otrzyma ona finansowanie.

Przy ocenie zdolności kredytowych bank uwzględnia wydatki konsumenta w stosunku do zarobków.  

Mówimy tu o wydatkach gospodarstwa domowego takich jak:

 • rachunki za energię;
 • rachunki telekomunikacyjne;
 • koszty żywności;  
 • opłaty związane z utrzymaniem samochodu. 

Dodatkowo bank przyjrzy się naszym innym, już istniejącym, zobowiązaniom finansowym, aktualnie spłacanym kredytom i pożyczkom, a także wydatkom na jaki pozwala sobie klient.

Jeżeli prowadzi on rozrzutny (np. wpada w szał zakupów) lub ryzykowny tryb życia (np. uprawia sporty extremalne), bank założy że jest on klientem z podwyższonym ryzykiem.

Potencjalne zadłużenie konsumenta

Kolejnym ważnym faktorem dla banku jest, właśnie, potencjalne zadłużenie konsumenta

Oceniając ryzyko kredytowe, bank przygląda się temu czy wnioskodawca wystąpił o kartę kredytową i jeżeli takowa została mu przyznana, jaki jest jej limit? 

Sam fakt posiadania takiej karty (nie musimy jej używać) powoduje, że bank może obniżyc nasza zdolność kredytową. Bowiem bank zakłada, że w jakimkolwiek momencie sytuacja klienta może się zmienić i użyje przyznanych mu środków przez co podniesie on swoje miesięczne wydatki i może nie być w stanie spłacać zobowiązań. 

Tak więc, przed złożeniem wniosku warto natrudzić się i przyjrzeć się swoim finansom :

 • zrezygnować z nieużywanych kart kredytowych;
 • obniżyć lub usunąć debety dostępne na koncie;
 • spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Historia kredytowa – scoring BIK

Już wiele razy pisaliśmy o BIK-u i jego raporcie

Historia kredytowa, czy też, tak zwany raport BIK, jest dla banku dowodem i wyznacznikiem wiarygodności klienta.

Jeżeli jest ona negatywna lub też zbyt krótka, bank odmówi przyznania finansowania. 

Problemem :

 • nieterminowe spłaty kredytów;
 • opóźnienia w spłacie kolejnych rat za zakupy;
 • zadłużenia na karcie kredytowej;
 • zaległości w opłatach za usługi telekomunikacyjne.

Jeżeli w raporcie BIK klienta znajdują się informacje o opóźnieniach, bank może wyciągnąć wnioski, że klient będzie miał też problem z sumiennym spłacaniem kredytu hipotecznego.  

Natomiast w sytuacji, w której osoba ma zbyt krótką historię kredytową, bank będzie miał problem z ocena rzetelności osoby występującej o wniosek. 

W takim wypadku warto jest przed wystąpieniem o kredyt, zaplanować np: zakup nowego komputera czy pralki i spłacić zobowiązanie wzorowo w terminie! 

Więcej na temat jak poprawić swoją zdolność kredytową, przeczytacie państwo w naszym poprzednim artykule.  

Zapytania kredytowe

Już w zeszłym tygodniu ostrzegaliśmy naszych czytelników na temat negatywnego wpływu zbyt wielu zapytań kredytowych, ale powtórzymy jeszcze raz. 

Pomimo tego, że banki indywidualnie rozpatrują każdy wpływający wniosek, to da się zauważyć powtarzający trend: 

 • jeżeli czas ubiegania się o finansowanie zamkniemy w terminie 14 dni, to nie będzie miało to większego znaczenia na punktację BIK, którą posługują się banki; 
 • w wypadku kiedy chcemy porównać oferty i będziemy robić to regularnie (powyżej 3-5 zapytań w miesiącu), bank może uznać nas za klienta o podwyższonym ryzyku.  

Tak więc, problem rozpocznie się wtedy, gdy zaczniemy rozglądać się zbyt długo i w zbyt wielu instytucjach . 

Rozpatrując zapytanie kredytowe klienta, który nie po raz pierwszy, w krótkim czasie występuje o finansowanie, bank podejrzewa problemy :

 • nasuwa się pytanie, dlaczego nikt jeszcze nie udzielił finansowania klientowi, jaki jest problem – kredytobiorca jest niewiarygodny;
 • Lub “a, co jeśli kredytobiorca zaciągnął zbyt wiele kredytów i spowoduje to lawinę przekredytowań i problemów ze spłatą” 

Instytucje finansowe dla własnego interesu unikają ryzyka. 

Jeśli ,do tego, masz jakieś opóźnienie w spłacie rat już rozpoczętych zobowiązań, to już tutaj, odpowiedź banku będzie negatywna.

Pomoc F24.pl

Jedną ze specjalizacji F24.pl, jest czyszczenie BIK. 

Co to oznacza?

Otóż, nasi prawnicy, BEZPŁATNIE, pomogą Państwu ustalić słabe strony scoringu BIK i zaproponują możliwe ścieżki postępowania. 

Jeśli będą Państwo zainteresowani przedstawionymi rozwiązaniami i wyrażą chęć współpracy, wkroczymy do akcji! 

Skontaktujemy się, w Państwa imieniu z instytucjami, które widnieją w raporcie i wystąpimy o wyczyszczenie “kartoteki”. 

Przejdz na stronę F24.pl by dowiedzieć się więcej na temat jak wygląda nasze postępowanie !

Źródło dochodó

Bank spogląda przychylniej na klientów, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę, najlepiej by była zawarta na czas nieokreślony. 

Wszelkie inne formy zatrudnienia mogą oznaczać dla banku nieregularność wpływów i niepewność w spłacie kredytu. 

W tym wypadku warto jest sprawdzić z Kodeksem Pracy czy przypadkiem możesz zmienić formę zatrudnienia na umowę podpisywaną na czas nieokreślony.  

Wiek kredytobiorcy

Kolejnym powodem odrzucenia podania o kredyt hipoteczny, może być wiek kredytobiorcy.

Otóż kredyt hipoteczny zazwyczaj zaciągany jest na 20 – 30 lat. 

Rekomendacja S wydana przez KNF, wymaga od banków by przy wydawaniu kredytu hipotecznego wzięła pod uwagę zdolność do uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę przez cały okres spłaty zobowiązań. 

Decyzja ta jest sciśle związana z prognozowanym spadkiem dochodów po wejściu w wiek emerytalny. 

Dlatego jeśli koniec okresu spłaty takiego zobowiązania przypada po osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku emerytalnego, to bank może odmówić udzielenia kredytu.

Rozwiązaniem tego problemu może być zaproponowane przez bank ubezpieczenia na życie, które da mu dodatkową pewność spłaty kredytu. 

Innym rozwiązaniem w przypadku zbyt wysokiego wieku potencjalnego kredytobiorcy jest młodszy współkredytobiorca, który osiąga odpowiednio wysoki i dominujący dochód. 

Problematyczna nieruchomość

Przed wystąpieniem do banku o kredyt hipoteczny warto jest zajrzeć do księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. 

Dlaczego? 

Otóż mieszkanie kupione na kredyt, stanowi jego zabezpieczenie. 

Jednym z powodów ,dla których bank może odmówić finansowania kredytu mogą być zapisy, które bardzo utrudnią ewentualną sprzedaż domu czy mieszkania,w wypadku kiedy kredytobiorca zaniecha spłacania kredytu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na służebność osobistą czy dożywocie.

“Są to zapisy, które nakładają na każdego kolejnego właściciela nieruchomości, na przykład obowiązek zapewnienia dożywotniego utrzymania osobie, która jest wskazana w umowie dożywocia. Jest to osobiste prawo majątkowe, w związku z tym jest niezbywalne i wygasa dopiero z dniem śmierci osoby, której ono dotyczy.”*

Spotkamy się z odmową także w wypadku gdy:

 • cena nieruchomości jest zawyżona
 • znajduje się ona w złym stanie technicznym,
 • lub pochodzi od dewelopera o „złej reputacji” (zadlużony lub niespłacający wierzytelności). 

W każdej z tych sytuacji bank “zwęszy” podwyższone ryzyko i może spowodować to sytuację, w której odmawi on finansowania.