fbpx
Jak zgłosić szkodę w poszczególnych TU – c.d… Dziś InterRisk, Euroins, Benefia.
7 czerwca 2021
Uwaga !
Gefion ogłasza upadłość – co to oznacza dla poszkodowanych przez ubezpieczonych w Gefion ?
14 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

“Czyszczenie” BIK – czy to możliwe?

Usunięcie negatywnych danych z historii kredytowej

Usunięcie negatywnych danych z historii kredytowej to marzenie niejednego klienta naszej firmy. Żeby w rzeczywistości osiągnąć sukces w tej dziedzinie potrzebna jest zdolność do negocjacji i mocne argumenty.  Ale do rzeczy !

Kiedy BIK można wyczyścić ? 

W rzeczywistości, BIK S.A. przewiduje kilka sytuacji, w których można usunąć negatywną historię bez większych utrudnień :  

 • Po pierwsze, kiedy po spłaceniu kredytu cofniemy zgodę na przetwarzanie danych lub termin takowej zgody upłynął.*
 • Po drugie, w wypadku kiedy upłynie 5-letni termin przetwarzania danych klienta bez jego zgody, już po zakończeniu zobowiązania.*
 • a także gdy dane w systemie BIK są niezgodne z prawdą. 

Aby biuro zainterweniowało i “wyczyściło” historie kredytową, instytucja, która informację do systemu podała musi przedstawić odpowiedni wniosek. 

Jednak aby bank, parabank czy SKOK, rozpoczął rozmowy z BIK, to właśnie klient, który kredyt zaciągnął musi takowy wniosek złożyć.  

Niestety z doświadczenia wielu naszych klientów, wniosek o restrukturyzację kredytu czy też usunięcie negatywnych danych z BIK, złożony samodzielnie zazwyczaj kończy się odmową.

Ale i w tej sytuacji nie wszystko jest jeszcze stracone. 

*  Tutaj zaznaczyć chcemy, że w wypadku, kiedy spłacałeś swoje zobowiązania prawidłowo i twoja historia w BIK jest pozytywna, usunięcie tejże może wpłynąć na Twoją niekorzyść ! Instytucje, które w przyszłości będą chciały sprawdzić Twoją wiarygodność i nie znajdą raportu BIK na twój temat, mogą zinterpretować to w negatywny sposób!   

Krok po kroku

 1. Najpierw musisz zweryfikować, co tak właściwie zawiera raport BIK na Twój temat. Raport ten można pobrać na stronie bik.pl. Przeczytaj nasz poprzedni artykuł by dowiedzieć się jak to zrobić. 
 2. Kiedy już otrzymasz raport przestudiuj go dokładnie i sprawdź czy zawiera on poprawne informacje.  
 3. Jeżeli wykryjesz w nim jakiekolwiek nieprawidłowości – dane w raporcie są nieaktualne lub nie zgadzają się z prawdą – będziesz musiał złożyć wniosek do banku o ich wykreślenie z BIK. 
 4. Po złożeniu wniosku pozostaje Ci czekać na odpowiedź instytucji finansowej do której wystąpiłeś o sprostowanie danych. Bank (SKOS czy inna firma finansowa, z której usług skorzystałeś) ma 30 dni na odpowiedź na Twój wniosek.  

Jak napisać wniosek ? 

Pismo do banku, parabanku czy SKOK-u, z którego otrzymałeś kredyt i z którego informacje o Twoim wywiązywaniu się z zobowiązań wpłynęły do BIK, powinno zawierać podstawowe dane takie jak:

 • imię, nazwisko i adres osoby która zaciągnęła kredyt.
 • numer PESEL;
 • serię i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
 • dane banku, do którego jest kierowany wniosek;
 • nagłówek np.: reklamacja lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane o kredycie : numer i datę zawarcia umowy kredytowej.
 • argumentację wniosku o usunięcie danych z BIK-u lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie; 
 • podpis składającego wniosek. 

Profesjonalna pomoc – czyszczenie BIK w praktyce.

Natomiast, kiedy zawiodą Cię samodzielnie składane wnioski, warto skontaktować się z kancelarią prawną, która będzie mogła Cię wspomóc profesjonalną pomocą.

Posługując się narzędziem negocjacji, wystosowując wypracowane argumenty w obronie klientów w oparciu o udokumentowane fakty z życia klienta, prawnicy i doradcy finansowi, z którymi takowi współpracują, są w stanie doprowadzić do porozumienia w znacznie pewniejszy sposób, niż zrobilibyśmy to samodzielnie.

W obronie stanowiska klienta mogą mieć znaczenie zdarzenia takie jak, np.: śmierć bliskich, utrata pracy, choroby psychiczne czy inne nieprzewidywalne sytuacje.

Jeśli przy pierwszej próbie porozumienia, instytucja finansowa, do której taki wniosek został złożony, odmówi zawarcia takowego np. powołując się na normy zawarte w prawie bankowym, kancelaria prawna ma możliwość złożenia pisemnego odwołania. Do odwołania dołączone zostaną, oprócz argumentacji klienta także dowody. 

Zdarza się, że kancelaria otrzyma trzykrotnie odmowę przyjęcia porozumienia. W takim wypadku, według obowiązujących zasad, kancelaria zawiesza na 6 miesięcy postępowanie. Po upływie tego czasu będzie starać się ponownie o uzyskanie porozumienia.

F24.pl – Skontaktuj się z nami i dokonaj weryfikacji swojej historii kredytowej – bezpłatnie!