fbpx
Jak poprawnie zgłosić szkodę z OC
1 listopada 2023
Banki uwodzą Frankowiczów ugodami. Tymczasem procesy zapadają na korzyść kredytobiorców.
13 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Sąd w Kaliszu przyznaje kredytobiorcy zabezpieczenie w sprawie WIBOR

Zabezpieczenie WIBOR?

Dość nietypowa sytuacja, która znów zatrzęsie światkiem bankowym. 

Sąd w Kaliszu 20 października 2023 roku, (sygn. akt I C 1763/22) przyznał rację kredytobiorcy oraz zabezpieczył roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego. W ten sposób, zwolnił on kredytobiorców z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu.

Rzeczą niezwykłą w tym przypadku jest to, że dotychczas publikowane postanowienia, w 90 proc. dotyczyły sytuacji, w której sąd wstrzymywał obowiązek płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR. To oznaczało, że konsument wciąż spłacał raty, których wysokość określona była jedynie marżą kredytu. 

Kolejnym niezwykłym aspektem tej sprawy jest także to, że wykonano zabezpieczenie roszczenia. Nawet w jakże już popularnych sprawach “frankowych”, sądy bardzo rzadko posuwają się do uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie. Argumentując to tym, że w tego typu sprawach spełnienia przesłanki interesu prawnego nie istnieje. 

Czy po wyroku Sądu w Kaliszu, zmieni się podejście sędziów do zabezpieczenia WIBOR? Czas pokaże.  

Czy banki zaczną dobrowolnie korygować nadpłaty ?

Tymczasem banki mogą zacząć analizować ryzyko jakie wyrok ten może ze sobą przynieść. 

Pojawiła się już informacja na temat Banku Spółdzielczego, który otrzymał od kredytobiorcy reklamację dotyczącą błędnego sposobu ustalania oprocentowania i w odpowiedzi bank dobrowolnie dokonał obniżenia salda kredytobiorcy i zwrócił konsumentowi jedną czwartą żądanej kwoty. 

Może się to wydawać niewielkim sukcesem, lecz może zatrząść fundamentami. 

Kredytobiorcy nie są w stanie samodzielnie przewidzieć ryzyka  

Już we wcześniejszych artykułach pisaliśmy o problemach jakie sprawiają, że WIBOR to raczej wątpliwy parametr ustalania wysokości wskaźnika oprocentowania kredytu. 

Wątpliwy ponieważ dane, które otrzymuje GPW Benchmark S.A, są przekazywane mu przez 10 największych banków w kraju. 9 z nich, to banki komercyjne.

WIBOR ustalany jest nie tylko w oparciu o faktycznie przeprowadzane transakcje na rynku międzybankowym, lecz także o tzw. transakcje deklarowane, hipotetyczne, przez co jego wysokość jest w praktyce nieweryfikowalna.

Czy już widzą Państwo do czego zmierzamy? 

Niestety manipulowanie wskaźnikiem WIBOR , leży w samym interesie banków. Od jego wysokości zależeć będzie zarobek banku na odsetkach udzielonego kredytu.

Zawieszene WIBOR to jeszcze dość nietypowa sytuacja, ale decyzja Sądu w Kaliszu, pewnie zatrzęsie światkiem bankowym. 

Sąd w Kaliszu przyznał rację kredytobiorcy oraz zabezpieczył roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego. W ten sposób, zwolnił on kredytobiorców z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu.

Dotychczas publikowane postanowienia, w 90 proc. dotyczyły sytuacji, w której sąd wstrzymywał obowiązek płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR. To oznaczało, że konsument wciąż spłacał raty, z tą różnicą, że ich wysokość określona była jedynie marżą kredytu. 

Rzeczą niezwykłą w tym przypadku jest w takim razie to, że sąd dokonał zabezpieczenia roszczenia.

Nawet w jakże już popularnych sprawach “frankowych”, sądy bardzo rzadko posuwają się do uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie. Argumentując to tym, że w tego typu sprawach spełnienia przesłanki interesu prawnego nie istnieje. 

Czy po takim wyroku Sądu w Kaliszu, zobaczymy pozytywne interpretacji tych roszczeń na większą skalę? Czas pokaże.  

Czy banki zaczną dobrowolnie korygować nadpłaty ?

Tymczasem banki mogą zacząć analizować ryzyko jakie wyrok ten może ze sobą przynieść. 

Pojawiła się już informacja na temat Banku Spółdzielczego, który otrzymał od kredytobiorcy reklamację dotyczącą błędnego sposobu ustalania oprocentowania i w odpowiedzi bank dobrowolnie dokonał obniżenia salda kredytobiorcy i zwrócił konsumentowi jedną czwartą żądanej kwoty. 

Może się to wydawać niewielkim sukcesem, lecz może on zatrząść fundamentami kredytów złotówkowych.

Pomoc F24.pl

W F24.pl zachęcamy Państwa to kwestionowania umów złotówkowych opatrych na wskażniku WIBOR. Zapraszamy na BEZPŁATNE analizy umów. Oczywiście nic jeszcze nie jest pewne, ale tak samo było lata temu z kredytami walutowymi.

Już dziś wiemy, że Frankowicze nie mają czego żałować. 

Zapraszamy do kontaktu ! 

68 452 22 16   

biuro@f24.pl