fbpx
Może rzeczywiście Frankowicze będą mieć “mieszkania za darmo”. Rewolucja w Polskim Sądzie Frankowym po wyroku TSUE
29 grudnia 2023
Szkoda spowodowana przez zaniedbanie usunięcia śniegu czy lodu a odszkodowanie. 
11 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Rzecznik Finansowy zaalarmowany wyliczeniami odszkodowań z OC

OC ppm znowu na wokandzie. Rzecznik Finansowy ponownie skierował do Sądu Najwyższego ważny wniosek (sygnatura sprawy: III CZP 65/23), dotyczący ubezpieczeń gospodarczych. Tym razem koncentrując się na kwestii odszkodowań z OC ppm. w przypadku szkód częściowych.

Pytanie Rzecznika

W związku z ewidentną zmianą linii orzeczniczej w sposobie rozliczania szkód metodą kosztorysową, Rzecznik dr Bohdan Pretkiel podnosi istotne pytanie: 

“Czy w przypadku szkód częściowych, gdy naprawa staje się niemożliwa przez działania poszkodowanego, na przykład zbycie uszkodzonego pojazdu, odszkodowanie powinno być ustalane na podstawie hipotetycznych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego?”

Rzecznik zauważa, że ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego kwestionują tradycyjną praktykę, wzbudzając wątpliwości co do prawidłowości utrwalonej linii orzeczniczej. W związku z tym, Rzecznik Finansowy podkreśla konieczność ujednolicenia interpretacji prawa w celu ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego.

Naprawa zgodna z Kodeksem Cywilnym

W przedstawionym pytaniu prawnym, Rzecznik zwraca uwagę na zgodność z Kodeksem Cywilnym, (art. 316 k.p.c.), argumentując, że oczekiwanie na zakończenie postępowania likwidacyjnego przed podejściem do naprawy pojazdu lub jego sprzedażą byłoby nieuzasadnione. Nowa linia orzecznicza, jeśli zaakceptowana, mogłaby jednak ograniczyć swobodę dysponowania majątkiem przez poszkodowanych, co Rzecznik uważa za niebezpieczne.

Wniosek do Sądu Najwyższego ma na celu nie tylko wyjaśnienie wątpliwości prawnych, ale również zapewnienie jednolitej interpretacji prawa, co umożliwi poszkodowanym ocenę szans procesowych i podjęcie właściwych decyzji dotyczących postępowania likwidacyjnego. Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy należy do Izby Cywilnej SN w siedmioosobowym składzie orzekającym.

Pomoc F24.pl

OC to obowiązkowe ubezpieczenie. Oznacza to, że każdy pojazd musi takowe posiadać jeśli jest zarejestrowan.

To właśnie ono gwarantuje ochronę poszkodowanym w wypadkach i nie tylko.

Niestety z naszego doświadczenia wynika, że ponad 90% wypłacanych konsumentom odszkodowań zostaje zaniżonych.

W F24.pl zajmujemy się odzyskiwaniem pieniędzy z należnych naszym klientom odszkodowań. Wygrywamy z największymi firmami polskimi i zagranicznymi.

także, jedną z opcji, którą możemy zaproponować naszym klinetom jest tak zwane odkupienie cesji. W ten sposób klient może szybko odblokować pieniądze mu należne i zostawić walke z ubezpieczcielem w sądzie profesjonalistą.

Zgłoś się do nas po BEZPŁATNĄ analizę twojej szkody i sprawdź ile możemy Ci zaproponować.

Zadzwoń lub napisz:

68 452 22 16

biuro@f24.pl