fbpx
Co należy wiedzieć o egzekucji komorniczej z nieruchomości
2 września 2023
Usunięcie WIBOR z kredytu złotówkowego wydaje się nagle jakby możliwe?
9 września 2023
Pokaż wszystkie

Egzekucja komornicza z nieruchomości w etapach 

Egzekucja komornicza z nieruchomości to ostateczna z form zaspokojenia żądania wierzyciela. Długi to nie jest temat należący do przyjemny, ale wart jest on zadbania. 

Wiele razy pisaliśmy już o tym, jak można zacząć rozwiązywać problem zadłużenia.

A w wypadku, gdy nie widzą Państwo wyjścia z sytuacji, polecamy Państwu naszą bezpłatną pierwszą konsultację. Kancelaria F24.pl jest do Państwa pomocy. 

Specjalność naszych prawników, to właśnie pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych

Tymczasem, dla tych którzy wciąż uparcie unikają rzeczywistości i zobowiązań opisujemy jak może wyglądać ich przyszłość, jeśli o problemy nie zadbają.

Przejdzmy do rzeczy.

Etap 1. Zajęcie nieruchomości  

Zanim dojdzie do rzeczywistego zajęcia nieruchomości, na podstawie uzyskanego nakazu sądowego, komornik wezwie dłużnika do zapłaty. Jeśli i tym razem dłużnik go zignoruje, to po upływie 2 tygodni od otrzymania wezwania, komornik przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości. Ale to jeszcze nie jest zajęcie nieruchomości. Aby takie oficjalnie mogło się odbyć, wierzyciel musi wystąpić o wpisanie do księgi wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji nieruchomości. 

Do momentu dokonania przez komornika opisu i oszacowania zajętej nieruchomości, właściciel-dłużnik wciąż ma prawo zarządzania nieruchomością. To daje mu wciąż szanse, na przykład, na współpracę z komornikiem w celu częściowej licytacji nieruchomości w celu pokrycia roszczeń wierzycieli. W tym wypadku czas jest kluczowy.  

Etap 2. Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości 

Ten etap rozpoczyna się, gdy dłużnik nie skontaktuje się z komornikiem i nie spłaci roszczeń wierzyciela w wyznaczonym terminie. Do pracy zostanie wezwany uprawniony biegły sądowy. Jego obowiązkiem będzie sporządzenie dokumentu, który zawierać będzie dokładny spis tego co będzie przedmiotem egzekucji. Oszacuje on także wartość każdej pozycji, osobno. Dłużnik może zaskarżyć operat. Ma na to 2 tygodnie od daty ukończenia opi

Etap 3. Obwieszczenie o licytacji 

Komornik ogłasza i wyznacza termin licytacji dopiero po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania nieruchomości. Dostarcza on obwieszczenie uczestnikom postępowania oraz organowi gminy, urzędowi skarbowemu, w którym jest położona nieruchomość oraz organom ubezpieczeń społecznych. Aby zrealizować zasadę publiczności licytacji, komornik ogłasza ją na minimu 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem w : 

  • Internecie,
  • na tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, 
  • w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości 
  • oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. 

Etap 4. Licytacja 

Operat szacunkowy stowżony przez biegłego, posłuży komornikow do ustalenia ceny wywoławczej. Komornik ma prawo zlicytować nieruchomość już za 3/4 wartości oszacowania. Jeśli licytacja nie powiedzie się, a wierzyciel wystąpi o kolejną, cena wywoławcza wyniesie wtedy 2/3 sumy oszacowania

Etap 5. Podział środków z licytacji  

Po licytacji, by była ona zgodna z prawem sąd wyda postanowienie o przysądzeniu w tym przedmiocie. Po uzyskaniu takiego postanowienia komornik przystępuje do podziału kwoty uzyskanej w licytacji i dokonuje podziału między wierzycieli. Komornik następnie poinformuje dłużnika o planie spłaty, a ten ma 2 tygodnie na wniesienie zarzutów jeśli dopatrzy się jakichś nieprawidłowości. W tym miejscu przypominamy, że rodzina dłużnika nie może być uczestnikiem licytacji, Definiuje to art. 976 § 1. Kodeksu Postępowania Cywilnego.