fbpx
Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy, co oznaczają ? 
31 sierpnia 2022
Spłaciłeś kredyt we wcześniejszym terminie? – Należy Ci się zwrot kosztów !
9 września 2022
Pokaż wszystkie

Skarga pauliańska, a przepisanie majątku z powodu długów 

Przepisanie majątku z powodu długów, a skarga pauliańska, to nasz dzisiejszy temat i do tego jest on tematem bardzo ważnym. 

Wielu polaków boryka się z długami. 

Krajowa Rada Komornicza poinformowała, że w roku 2021 przeprowadziła 7,9 mln egzekucji. (66% więcej niż rok wcześniej). 

W tym roku już zapowiada się kolejny rekord. To z powodu tego, że podczas pandemii obowiązywał np. zakaz eksmisji. Odwieszenie tego zakazu wznowi falę egzekucji. 

Przy takim scenariuszu dłużnicy chwytają się brzytwy. 

W rezultacie, wielu próbuje uniknąć egzekucji komorniczej przepisując swoje mienie np. dom czy mieszkanie, na najbliższych w rodzinie: dzieci, żonę czy rodzeństwo. 

Niestety, w ten sposób szkodzą nie tylko sobie, ale i osobom, które wciągają w swoją sprawę.

Za takową “pomoc”, osoby trzecie mogą, niestety, gorzko zapłacić: finansowo i prawnie. 

Pytacie, dlaczego? 

Otóż, niewielu wie o tak zwanej skardze pauliańskiej

Przyjrzyjmy się temu z bliska.

“Skarga pauliańska”, co to takiego? 

Czytając Art. 527. KC, dowiadujemy się, że w wypadku, gdy wierzyciel ma podejrzenia, że osoba zadłużona świadomie przepisała swój majątek na osobę trzecią, i z tego powodu nie ma on możliwości odzyskania należnych mu w świetle prawa pieniędzy, to ma on prawo wnieść powództwo do sądu, zwane właśnie Skargą pauliańską

Mowa tu o wierzycielach: prywatnych, instytucjach i przedsiębiorstwach (dotyczy także, firm windykacyjnych działających w imieniu któregokolwiek z wyżej wymienionych) 

W rezultacie, wierzyciel ma prawo do ochrony swoich interesów poprzez wniesienie właśnie skargi paulińskiej, jeśli ma podejrzenie, że dłużnik sprzedał lub oddał, jako darowiznę, część swojego majątku, który w innym wypadku zostałby zajęty przez wierzyciela. 

Po wniesieniu skargi do sądu, jeśli takowy uzna, że była ona uzasadniona, oznacza to, że wierzyciel może upomnieć się o uregulowanie go, chociaż majątek przepisany jest na osobę trzecią.

W tym scenariuszu, to właśnie osoba, która otrzymała lub nabyła mienie dłużnika, zostanie obarczona odpowiedzialnością zmierzenia się z komornikiem.    

Podstawy prawne do złożenia skargi pauliańskiej

Cytując powyższy Art. 527. KC, podstawą do wniesienia powództwa jest 5 przesłanek: 

  1. Dłużnik dokonał czynności prawnej np. takiej jak darowizna czy sprzedaż nieruchomości. 
  2. Czynność ta doprowadza do pokrzywdzenia wierzyciela, ponieważ dłużnik stał się niewypłacalny.
  3. Osoba trzecia. na skutek tychże działań, uzyskała korzyść majątkową. 
  4. Dłużnik był świadom, że poprzez takie działanie zaszkodzi wierzycielowi. 
  5. Osoba trzecia wiedziała lub z łatwością mogła dowiedzieć się, że działanie te zainicjowane przez dłużnika. służy pokrzywdzeniu wierzyciela. 

Kupno zadłużonego majątku

Przede wszystkim, na baczności musi się mieć osoba, która chce kupić nieruchomość. We własnym interesie, musi dokładnie przyjrzeć się sytuacji sprzedającego, dlatego by później nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za jego długi! 

Jeśli sąd orzecze skargę wierzyciela za zasadną i uzna, że osoba trzecia świadomie działała wspólnie z dłużnikiem na niekorzyść wierzyciela, w tym wypadku to ona będzie pociągnięta do odpowiedzialności.

Tym samym może utracić nie tylko środki, które zapłaciła dłużnikowi. ale i mienie w którego posiadanie weszła. 

Najszybszą metodą weryfikacji czy sprzedający jest osobą zadłużoną, jest sprawdzenie go w Krajowym Rejestrze Długów.   

Darowizna a skarga pauliańska

W tym wypadku, ryzyko dla osoby 3-ciej jest jeszcze większe. 

Dlaczego?

Ponieważ w tym wypadku, nawet gdy osoba obdarowana nie miała świadomości, że darowizna została przekazana po to, by uniknąć spłaty wierzyciela, to mimo wszystko, ona zostaje pociągnięta do odpowiedzialności i to właśnie ona, jako nowy właściciel majątku, staje się stroną w procesie jego egzekucji na rzecz wierzyciela i to ona poniesie koszty sądowe związane z nim. 

Przedawnienie skargi pauliańskiej 

Na złożenie skargi pauliańskiej, wierzyciel ma 5 lat, licząc od momentu, w którym dłużnik dokonał czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. 

Po upływie tego terminu, wierzyciel nie może złożyć skargi. 

Z naszego doświadczenia wynika jednak, że nie warto jest ryzykować i wciągać osoby trzecie w już jakże skomplikowaną sytuację. 

Pomoc prawna i inne rozwiązania

Bardzo często dłużnikom wydaje się, że z sytuacji, w której się znaleźli nie ma wyjścia jest tylko ucieczka i zaklepywanie dziur kolejnymi długami. 

Tymczasem chcielibyśmy przypomnieć Państwu, że istnieją mechanizmy, które służą polubownemu rozwiązaniu tej nieprzyjemnej sytuacji. 

Odsyłamy Was do zapoznania się z naszymi poprzednimi artykułami na temat np: ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która polega na ustaleniu harmonogramu i współpracy z windykatorem, co stawia dłużnika w jasnej i co ważniejsze, zgodnej z prawem sytuacji.

Natomiast, jeśli wciąż będą mieli Państwo wątpliwości, ZAPRASZAMY do kontaktu z naszą kancelarią. 

Pomoc osobom zadłużonym to jedna z naszych specjalności. 

Nasi eksperci BEZPŁATNIE przeanalizują Państwa sytuację i wyjaśnią możliwe ścieżki postępowania.

Wystarczy do nas napisać, zadzwonić lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. 

biuro@f24.pl

68 452 22 16

Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie Państwo tutaj.