fbpx
BFG ogłasza, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Banku?
25 maja 2023
Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie “Mapę Klauzul Niedozwolonych w Umowach Kredytów Walutowych”. 
1 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chce jak najszybszego zakończenia restrukturyzacji Getin Banku. A co z ochroną roszczeń jego klientów ?

Właśnie z tym pytaniem wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE, Sąd Okręgowy w Poznaniu.  

Sąd, ma wątpliwości co do podstaw wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji przez BFG. 

Gra jest warta świeczki. Ponieważ, odpowiedzi Trybunału mogą pomóc poszkodowanym klientom banku otworzyć drogę do odszkodowania.

Błyskawiczna decyzja BFG o upadłości Getin

Decyzja o restrukturyzacji Getin Noble banku, podjęta została już 30 września 2022 roku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zdecydował, że część zobowiązań Getin-u, przejmie Velo Bank.SA.. Niestety nie wszystkie

Wśród wyłączeń znalazły się między innymi roszczenia :

  • związane z dystrybucją obligacji Getin
  • oraz tzw. spraw frankowych.

Dodatkowo, decyzja ta, może stać się utrudnieniem do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przez osoby poszkodowane w “aferze GetBack”. 

Eksperci przestrzegają przed takim rozwiązaniem ze strony rządu. Argumentując, że może zachęcać ono do patologii finansowej.

Jak tłumaczą, banki mogą odebrać to jako okazję do umknięcia konsekwencjom swoich nieuczciwych działań wobec konsumentów, 

  • umieszczania klauzul abuzywnych, 
  • oferowania konsumentom produktów nieuczciwych
  • czy też nie informowania go o realnym ryzyku niektórych produktów itp.

Bo w końcu, restrukturyzacja zamknie konsumentom drogę do roszczeń, tak więc problem odszkodowań z głowy.  

Kontrowersje restrukturyzacji Getin, które wiodą nas do TSUE

Sąd zadaje pytania o podstawy na jakich decyzja została przez BFG wydana 

Temat stał się na tyle delikatny, że Sąd Okregowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego UE, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i odpowiedzi na 3 pytania

Po pierwsze, 

  • czy jest możliwe wydanie decyzji o przymusowej restrukturyzacji przedsiębiorcy przez krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który nie posiada kompetencji dotyczących ochrony praw konsumentów, a którego to decyzja doprowadziłaby do braku realnej możliwości dochodzenia przez konsumentów przeciwko temu przedsiębiorcy, roszczeń z tytułu stwierdzenia nieuczciwych warunków umownych pozbawiając ich ochrony prawnej.

Pytanie drugie

  • dotyczy Dyrektywy 93/13. Otóż Sąd pyta czy, w przypadku opisanym powyżej, zapewniona jest zgodność działania organów państwowych z wymogami wynikającymi z przepisów tejże dyrektywy, oraz innych praw Unii Europejskiej 

Po trzecie

  • Sąd pyta, czy ochrona przewidziana dla konsumenta w zakresie możliwości efektywnego dochodzenia przysługujących mu roszczeń w związku ze stosowaniem przez przedsiębiorcę nieuczciwych warunków umownych, mogła zostać wyłączona na skutek wszczęcia procedury przymusowej restrukturyzacji przeciwko temu przedsiębiorcy.

Odpowiedz będzie mile widziana

Wszyscy klienci Getin Banku wstrzymują oddech.

Na jak długo, tego nie wiemy. 

Wiemy natomiast, że odpowiedź ta, może otworzyć drzwi frankowiczom oraz obligatariuszom i akcjonariuszom banku, do dochodzenia odszkodowania od decydenta, to jest samego BFG. 

Ponieważ, jak wskazują eksperci, z powodu decyzji podjętej przez BFG, o restrukturyzacji uszczuplającej majątek banku, zagrożone zostają prawa i interesy konsumentów.

Wskazują, że podczas trwania przymusowej restrukturyzacji powinien zostać ustalony zakres ochrony przysługującej konsumentom. Liczą oni na to, że TSUE taki nakreśli, a to wyklaruje sytuację i wskaże odpowiednią drogę do działania sądom i kredytobiorcą. 

Kolejnym powodem do nadziei jest to, że odpowiedź TSUE może stać się realnym powodem na odzyskanie nadpłaconych ponad kapitał rat, po unieważnieniu umowy kredytu. 

Eksperci mają nadzieję, że w tym sporze górę weźmie dobro słabszych uczestników rynku czyli konsumentów, niż ochrona systemu bankowego. 

Pomoc F24.pl

Uważamy, że z instytucjami finansowymi, które przez lata wykorzystywały niewiedzę konsumentów, trzeba walczyć. Nawet w przypadku afery Getin Banku i niepewności sytuacji radzimy działanie !

W F24.pl, wstępna analiza Państwa umowy o kredyt jest BEZPŁATNA. Nie mają Państwo nic do stracenia. Tymczasem średnia kwota uzyskanego spreadu walutowego dla naszego Klienta to 46 550 zł.

Pomogliśmy już niejednej osobie wygrać proces o unieważnienie umowy o kredyt walutowy. Jedno jest pewne. Wchodząc we współpracę z profesjonalną kancelarią, oszczędzasz przede wszystkim swój czas i pieniądze. Nie wspominając o tym, że w sytuacjach stresu nie pozostajesz sam. Zdajesz się na ekspertów, którzy mają z tego typu sprawami do czynienia na co dzień.  

Przypominamy, że te osoby, które decydują się na unieważnienie umowy kredytowej w procesie sądowym, są one zwolnione od podatku dochodowego

Korzyść materialna z wyroku unieważniającego umowę walutową, nie podlega ustawie o podatku dochodowym:

  • gdyż stanowi przychód wynikający z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

68 452 22 16

biuro@f24.pl