fbpx
Skarga pauliańska, a przepisanie majątku z powodu długów 
5 września 2022
Konsolidacja, restrukturyzacja czy ugoda z bankiem. Która z tych opcji pomoże Ci wyjść z długów ? 
18 września 2022
Pokaż wszystkie

Spłaciłeś kredyt we wcześniejszym terminie? – Należy Ci się zwrot kosztów !

Jeśli spłaciłeś lub skonsolidowałeś kredyt przed czasem - należy Ci się zwrot części kosztów .

Wcześniejsza spłata kredytu to ulga dla każdego kredytobiorcy. 

Chociaż banki starają się uniknąć zwrotu nadpłaconych kosztów klientom, to już od jakiegoś czasu prawo stoi po stronie konsumenta. 

Do rzeczy

Prawo mówi wyraźnie, że w wypadku wcześniej spłaty kredytu konsumenckiego (mowa tu o kredytach zaciągniętego po 18 grudnia 2011 roku) lub kredytu hipotecznego (zaciągniętego po dniu 22 lipca 2017 roku) możliwe jest proporcjonalne odzyskanie prowizji i innych kosztów. 

Kiedy spłacimy kredyt, na przykład, w połowie przewidzianego w umowie czasu – mamy prawo żądać od banku 50% wszelkich opłat i kosztów związanych z kredytem, takich jak ubezpieczenie czy prowizji.

Także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w tej sprawie i orzekł jasno, 1 września 2019 roku :

“Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.”

Tutaj trzeba zaznaczyć, że wyrok TSUE odnosi się do kredytów konsumenckich (t.j. zwykłe kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne czy samochodowe) do kwoty 255 500 złotych. 

Ten wyrok miał zapewnić konsumentom niemal automatyczny zwroty kosztów w przypadkach spłaty kredytu przed czasem.

Niestety, banki w dalszym ciągu starają się uniknąć wypłaty należnych w klientom pieniędzy stosując przeróżne interpretacje orzeczenia TSUE.  

Po pierwsze – terminy .

Żądanie zwrotu prowizji to tak zwane roszczenie. To oznacza, że może ono ulec przedawnieniu – znaczy to tyle, że po upływie danego terminu nie będziemy mogli ubiegać się o zwrot kosztów. 

9 lipca 2018 roku, znowelizowanie Kodeksu Cywilnego, spowodowało skrócenie terminów przedawnień niektórych rodzajów roszczeń, w tym interesującego nas w tym artykule, związanego ze zwrotem opłat za prowizje. 

Jeśli spłaciłeś kredyt po 9 lipca 2018, będzie cię obowiązywał termin skrócony do lat 6-ciu

Kredytobiorcy, którzy spłacili swoje zobowiązania przed tą datą, mają 10 lat na złożenie roszczenia 

Jak odzyskać należne Ci pieniądze ? 

Po pierwsze. Będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek do kredytodawcy, z którego usług korzystaliśmy. Warto poszukać na stronie internetowej banku dokładnych informacji na temat czego będziemy potrzebowali by takowy założyć. 

Jeśli wniosku na stronie banku nie znajdziemy, to takowego poszukajmy w internecie. Możemy także napisać go samodzielnie.  (To temat naszego kolejnego artykułu.)

Wniosek nie musi być skomplikowany. Wystarczy, że zawrzemy w nim takie informacje jak :

  • Dane osobowe kredytobiorcy
  • Dane kredytu (np. Numer umowy kredytowej)
  • Uzasadnienie naszego roszczenia,
  • Podstawy prawne jakie istnieją, które popierają nasze roszczenie,
  • Numer rachunku, na który chcemy otrzymać zwrot kosztów.
  • Podpis 
  • Załącznik o potwierdzeniu spłaty kredytu.

Następnie, takowe orzeczenie możemy dostarczyć osobiście do oddziału banku lub też wysłać listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru, do siedziby banku. 

Niestety zdarza się, że bank pomimo tego, że prawo stoi po stronie konsumenta odpowie przecząco na nasze roszczenie. 

Bez obaw. Także w takim wypadku wciąż mamy szanse na odzyskanie należnych nam pieniędzy. Potrwa to trochę dłużej i może będziemy musieli skorzystać z profesjonalnej pomocy. 

Po pierwsze możemy skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Nie ma on wprawdzie mocy nakazania bankowi niczego, ale może to poskutkować. 

F24.pl skutecznie pomagamy !

Po drugie możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

W F24.pl od lat zajmujemy się zwrotem prowizji bankowych i szczycimy się naszą skutecznością ! 

Jeśli chcesz przyspieszyć proces zwrotu należnych Ci prowizji  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Bezpłatnie wykonamy analizę twojego przypadku!