fbpx
“Jak usunąć nieaktualny wpis w KIDT BIG S.A.?”
27 września 2021
Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pasażera pojazdu ? 
8 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Płacisz alimenty ? Krajowy Rejestr Zadłużonych to baza danych o której powinieneś wiedzieć ! 

Działający od 1 grudnia 2021 roku, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest ogólnodostępnym, jawnym i bezpłatnym rejestrem znajdującym się pod opieką Ministra Sprawiedliwości. 

Drugą ważną zmianą, która weszła w życie 29 grudnia 2021, jest to, że Biura Informacji Gospodarczej nie usuną informacji o długach alimentacyjnych starszych niż 6 lat.

Długi Alimentacyjne 

Problem długów alimentacyjnych jest widoczny na terenie całej Polski. Z informacji zawartych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że długi alimentacyjne polaków wynoszą 10 mld złotych. (246 tys osób).

Średni krajowy dług alimentacyjny dochodzi do, nie bagatela, 41 tys. zł. Dlatego też w nowej bazie danych zamieszczane będą informacje, także, o dłużnikach alimentacyjnych. 

Jaki jest cel Krajowego Rejestru Zadłużonych? 

Cytując za gov.pl :

  1. Stworzenie lepszych warunków do wychodzenia podmiotów gospodarczych z trudnej sytuacji gospodarczej;
  2. Zapobieżenie paraliżowi sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych związanemu ze wzrostem liczby prowadzonych spraw;
  3. Zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  4. Usprawnienie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
  5. Umożliwienie dostępu do informacji o upadłości i restrukturyzacji wierzycielom, sądom            i innym zainteresowanym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w innych państwach członkowskich UE;
  6. Stworzenie jednego Rejestru dla wszystkich podmiotów, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

Kto może wpisać dłużnika do rejestru? 

W przypadku alimentów, zgłosić może dłużnika:

“osoba fizyczna posiadająca prawomocny wyrok sądowy, uprawniający do pobierania alimentów albo gmina, która za rodzica wypłaca pieniądze na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego.”

Do KRZ mogą zgłosić dłużnika także:

  • sąd lub komornika,
  • naczelników US, 
  • dyrektorów oddziałów ZUS,
  • lub szefów KAS. 

Tutaj także ważny szczegół. Otóż, aby umieścić osobę w KRZ z tytułu zaległych alimentów nie jest wymagane umorzenie egzekucji, a w przypadku innych długów już tak. “

Jakie infromacje będa zgłaszane do KRZ ? 

Cytujac za gov.pl :

“Portal publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych (szczegółowe rodzaje patrz dalej). Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

Portal daje dostęp do jednego Rejestru, w którym są ujawniane dane dotyczące osób oraz podmiotów, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności oraz osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Portal daje dostęp do składników majątku dłużników wchodzących do masy upadłości na podstawie danych zarejestrowanych w KRZ.”

Kto ma dostęp do KRZ ?

KRZ jest bazą jawną i aby z niej skorzystać potrzebujemy tylko dostęp do Internetu.

W przeciwieństwie do BIG, w KRZ dłużnika może sprawdzić każdy zainteresowany. Można  tam znaleźć dane na temat osób fizycznych ( wystarczy znać imię i nazwisko oraz PESEL )  czy też przedsiębiorców ( wystarczy nr NIP ) .  

Czy da się usunąć wpis z rejestrów BIG? 

Znowelizowane 29 grudnia ustawy związane ze świadczeniami na rzecz rodziny, pozwalają gminą przesyłać do Biur Informacji Gospodarczych, dane o zaległościach alimentacyjnych bez ograniczeń terminowych*. To oznacza, że nawet jeśli dług zostanie spłacony, to informacja o zadłużeniu nie będzie już z BIG usuwana. 

Natomiast Krajowy Rejestr Zadłużonych ma prawo przetrzymywać informacje o dłużniku alimentacyjnym aż do 7 lat po uregulowaniu długu .

Podsumowując

– Powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Do tej pory informacje o postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, znajdowały się w różnych miejscach, i wierzycielom ciężko było czuwać nad bieżącą sytuacją wszystkich kontrahentów. Umożliwienie biurom informacji gospodarczej dostępu do KRZ z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i bardziej przekrojowego badania wiarygodności płatniczej bieżących i przyszłych klientów oraz dostawców. Niestety automatyczne podłączenie biur do KRZ jest aktualnie niemożliwe, funkcjonalności mają powstać dopiero w kolejnej fazie rozwoju KRZ – na pełne efekty uruchomienia rejestru przyjdzie więc nam jeszcze poczekać – zauważa Sławomir Grzelczak. 

Problemem może być również zawartość KRZ – będą tam trafiały informacje wyłącznie o postępowaniach wszczętych po 1 grudnia 2021 r., w związku z czym rejestr zapełni się danymi dopiero po pewnym czasie. –  Nie ma jednak wątpliwości, że KRZ  będzie doskonałym dopełnieniem  informacji już zgromadzonych w BIG-ach – dodaje. “

*Dotychczas prawo pozwalało gminom przesłać dane nie starsze niż 6 lat .