fbpx
Płacisz alimenty ? Krajowy Rejestr Zadłużonych to baza danych o której powinieneś wiedzieć ! 
2 lutego 2022
PZU prezentuje autocasco dla elektryków 
24 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pasażera pojazdu ? 

Każdy posiadacz pojazdu wie, że obowiązuje go wykupione ubezpieczenie OC.

Dzięki temu poszkodowani w zdarzeniu mają pewność, że otrzymają odpowiednią pomoc. 

A co w wypadku, kiedy to pasażer naszego pojazdu, wysiadając z niego, spowodował uszkodzenie innego pojazdu lub potrącił rowerzystę?  Czy tak wyrządzona szkoda nadal podlega pod ubezpieczyciela? 

W praktyce wiele zakładów ubezpieczeń odmawia uznania odpowiedzialności za tego rodzaju szkodę, wskazując, że nie jest ona objęta ubezpieczeniem. 

Do niejasności przyczyniły się Art. 436. § 1 KC i Art. 34. – [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu] – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Gdzie w pierwszym, ”posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch tego pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, w której do szkody dochodzi na skutek w szczególności wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności.”

Natomiast Art 34 dodaje, że za szkodzę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uznaje się również szkodę powstałą w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego i wysiadaniem z niego. Ale nie jest jasno wyrażone to czy dotyczy to tylko posiadacza/kierującego, który wyrządza szkodę, wsiadając czy wysiadając, czy też wszystkich osób.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej 

Sytuacja ta była na tyle zawiła, że łotewski Sąd Najwyższy postanowił skierować zapytanie do  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie. Jego to wyroki są źródłem prawa w Polsce i innych krajach członkowskich UE, i mają pierwszeństwo przed ustawami krajowymi.

Wyrokiem z 15 listopada 2018 r., wydanym pod sygnaturą C-648/17, Trybunał jednoznacznie rozwiewa niepewność.  

“Sentencja Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w tym przepisie, jest objęta sytuacja, w której pasażer stojącego na parkingu pojazdu, przy otwieraniu drzwi tego pojazdu, uderzył i uszkodził stojący obok pojazd. “

Tak więc w sytuacjach, w których istniały niejasności, teraz już ich nie ma .  

Ale…

Także warto zaznaczyć, “że osobną kwestią jest konieczność na podstawie art. 441 § 3 k.c. w związku z art. 828 k.c. zwrotu przez pasażera ubezpieczycielowi wypłaconego odszkodowania, w całości lub części, w zależności od okoliczności.”

Pomoc ?

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej , zapraszamy do kontaktu z F24.pl

Wystarczy zadzwonić lub napisać e-mail : biuro@f24.pl

Jesteśmy tu po to by pomagać!