fbpx
Dopłata do zaniżonego odszkodowania – czy wiedziałeś, że możesz uzyskać więcej ze swojej polisy ubezpieczeniowej?
26 marca 2021
Słownik
ZASADA WINY – znaczenie terminu w kontekście odszkodowań komunikacyjnych
29 marca 2021
Pokaż wszystkie

ZASADA RYZYKA – znaczenie zwrotu

Słownik

Słownik

Zasada ryzyka to kolejny wpis do naszego Słownika.  

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Art. 436. Kodeksu Cywilnego

§1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Innymi słowami, (w kwestii odszkodowań komunikacyjnych) Zasada Ryzyka zakłada, że posiadacz pojazdu mechanicznego bierze na siebie odpowiedzialność za szkody, które wyrządził innym używając takowego bez względu na to czy to kierowca zawinił.

Jest to metoda ochrony osób biorących udział w wypadkach z pojazdami mechanicznymi i gwarantuje ona odszkodowanie z polisy OC sprawcy, bez konieczności dochodzenia winy ze strony poszkodowanego w wypadku. 

A wiec mowa tu o odpowiedzialności w stosunku do:

  • Pieszych 
  • Rowerzystów
  • Pasażerów  

Zasada Ryzyka na przykładzie

Wypadek miał miejsce w godzinach nocnych, zaraz poza terenem zabudowanym. Pomimo tego, że kierowca jechał z dozwoloną prędkością, samochód jadący z naprzeciwka spowodował chwilowe oślepienie naszego kierowcy. W wyniku tego kierowca nie zauważył idącego po poboczu pieszego a to spowodowało, że został on potrącony. Pomimo tego, że zachowywał się on poprawnie, uznaje się jednak, że to kierowca pojazdu mechanicznego bierze na siebie odpowiedzialność w tej sytuacji.

Zwolnienie od odpowiedzialności na zasadzie winy

Natomiast sprawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności jeżeli wykazana zostanie co najmniej jedna z trzech przesłanek egzoneracyjnych:

  • siła wyższa,
  • wyłączna wina poszkodowanego,
  • wyłączna wina osoby trzeciej, brak winy osoby, której zwierzchnik powierzył wykonanie czynności.

Zasada Winy

W przypadku kolizji lub wypadku między dwoma samochodami, w tej sytuacji kierowcy odpowiadają wobec siebie na zasadzie winy .

Pomocne linki

Tutaj także zamieszczamy link do OpenLEX (internetowej bazy tekstów prawnych)