fbpx
Słownik
ZASADA RYZYKA – znaczenie zwrotu
29 marca 2021
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czym jest i co należy do jego obowiązków
2 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

ZASADA WINY – znaczenie terminu w kontekście odszkodowań komunikacyjnych

Słownik

Słownik

Zasada winy to kolejny wpis do naszego słownika przydatnych pojęć.

Jest to fraza, którą wiążemy z ubezpieczenim OC zarówno w kontekście użytkownika pojazdu mechanicznego jak i osoby prywatnej.

Czym jest „Odpowiedzialność na zasadzie winy”

Przeczytamy w art. 415, Kodeksu Cywilnego, że, cytując.: 

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

Kontynuując w Art. 416, cyt.:

Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej
z winy jej organu.

A także, znajdziemy nawiązanie w Art. 471. :

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Z tego wynika, ze zasada winy jest to proste etyczne założenie – sprawca zawinionej szkody powinien tę szkodę poszkodowanemu wyrównać. 

Przesłankami odpowiedzialności na zasadzie winy są: 

  • powstanie szkody, 
  • wina oraz związek przyczynowo skutkowy pomiędzy działaniem sprawcy, a powstaniem szkody.  

W rzeczywistości podczas kolizji lub wypadku z drugim samochodem oznacza to, że poszkodowany, chcąc uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC drugiego kierowcy , musi wykazać winę jako sprawcy wypadku. 

Wielu poszkodowanych napotyka trudności w wykazaniu odpowiedzialności sprawcy wypadku, a to przeciągać może postępowanie likwidacji szkody. 

Dlatego ważne jest ,aby zaraz po wypadku zebrać dokładną dokumentację wypadku. To pomoże nam w dochodzeniu naszego roszczenia.

Tutaj możesz pobrać aplikację na telefon stworzona przez UFG, właśnie po to, aby pomóc kierowcom w takiej sytuacji .

Zdarza się także, że winny nie ma ubezpieczenia OC – więcej przeczytasz tutaj .