fbpx
Miałeś wypadek – sprawca nie ma OC ? Co robić ?
10 marca 2021
Franszyza-co-oznacza-w-ogolnych-warunkach-umowy
Franszyza: co to takiego i dlaczego powinniśmy rozumieć co oznacza?
22 marca 2021
Pokaż wszystkie

Byłeś sprawcą wypadku czy należy ci się odszkodowanie

odszkodowanie dla sprawcy

odszkodowanie-dla-spwarcy-wypadku-AC-NNW

Odszkodowanie dla sprawcy wypadku ? Czy to możliwe?

Brałeś udział w wypadku i tak się zdarzyło, że to Ty byłeś jego sprawcą. Twoje obowiązkowe ubezpieczenie OC pokrywa koszty szkód wyrządzonych innym uczestnikom – jeden problem z głowy. Ale co z Tobą? W tym artykule wyjaśnimy co możesz zrobić jako sprawca wypadku by otrzymać odszkodowanie za spowodowaną z szkodę. 

I już na samym początku informujemy, że takie odszkodowanie to sprawa dobrowolnie przez nas wykupionego ubezpieczenia. Na rynku istnieją polisy dostosowane do takiej sytuacji. Ubezpieczenia AC i NNW, a także inne dodatkowe ubezpieczenia prywatne lub w ramach tzw. ubezpieczeń grupowych w miejscu pracy. 

Przyjrzyjmy się bliżej dwóm pierwszym opcją.  

UBEZPIECZENIE AC

Autocasco (w skrócie AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewni odszkodowanie dla sprawcy wypadku. Pokrywa koszty naprawy (w całości lub częściowo) uszkodzonego pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji, uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz pożaru lub wybuchu. Jako że ubezpieczenie AC to ubezpieczenie dowolnie wykupywane, firmy ubezpieczeniowe zaproponować mogą pakiety dostosowane do potrzeb i środków jakimi dysponujesz. Przed podpisaniem umowy należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami jakie ubezpieczyciel nam oferuje oraz zastanowić się nad własnymi preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd.

Warto także zwrócić uwagę na takie szczegóły umowy jak:

 • Udział własny w szkodzie – czyli franszyzę redukcyjną,
 • Metodę likwidacji szkody – może być warsztatowa, kosztorysowa lub serwisowa ASO,
 • Amortyzację części,
 • Części zamienne 
 • Stałą sumę ubezpieczenia 

UBEZPIECZENIE NNW

NNW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest kolejna opcją, która zapewnie odszkodowanie dla sprawcy wypadku. Także jest ono ubezpieczeniem dobrowolnie wykupionym. Ma zastosowanie nie do samochodu, jak to jest w przypadku ubezpieczeń AC i OC, lecz obejmuje ochroną kierowcę jak i wszystkich podróżujących z nim pasażerów. Jeśli w momencie spowodowania wypadku Ty lub twoi pasażerowie, doznaliście uszczerbku na zdrowiu, a miałeś wykupioną polisę NNW to w takiej sytuacji możesz zawiadomić o swojej szkodzie ubezpieczyciela. Warto także wspomnieć, że ubezpieczenie NNW chroni cię nie tylko, w wypadku gdy pojazd był w ruchu, ale obejmuje także szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z auta, załadunku bądź rozładunku, postoju, parkowania czy naprawiania pojazdu na poboczu (przy właściwym oznakowaniu). 

Dodatkową informacją wartą zapamiętania jest to, że w przypadku ubezpieczeń osobowych istnieje możliwość kumulacji świadczeń – to znaczy, że wypłacenie odszkodowania jest niezależne od otrzymania odszkodowań z innych źródeł, np. dodatkowych polis lub ZUS-u.

W jakim wypadku ubezpieczyciel może nam odmówić wypłacenia odszkodowania? 

Istnieje kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania. Są to między innymi: 

 • wypadki, do których doszło, ponieważ byłeś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • “choroby zawodowe” – związane z wykonywaną przez Ciebie pracą,
 • skutki niewłaściwego leczenia,
 • wypadki, do których doszło, ponieważ byłeś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wypadki wynikające z próby lub popełniania przestępstwa,
 • samobójstwo lub próba samobójcza,
 • wypadki wynikające z próby lub popełniania przestępstwa,
 • umyślne spowodowanie szkody,
 • wypadki, do których doszło, gdy prowadziłeś pojazd bez ważnych uprawnień.

Musimy także pamiętać, że spotkamy się z obniżeniem wypłacanego nam odszkodowania w wypadku, gdy w skrajny sposób przekroczyliśmy dozwoloną prędkość. O tym i o wszystkich innych szczegółach umowy ubezpieczający powinien przeczytać przed podpisaniem polisy w Ogólnych Warunkach Umowy. Powinny w niej być zawarte szczegółowe zapisy, które regulują poszczególne kwestie. Znowu chcielibyśmy przypomnieć o tym, jak ważne jest zapoznanie się z Obowiązującymi Warunkami Umowy przed jej podpisaniem i zastanowienie się co jest dla nas w niej najważniejsze, a także mieć świadomość w jakich sytuacjach możemy być pozostawieni na tak zwanym przysłowiowym lodzie.

Pomoc – dopłaty do odszkodowań  z F24

Jeśli wydaje Ci się, że firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła Ci należnej kwoty ubezpieczenia – tutaj, jeśli pozwolisz, do akcji wkroczymy my! Po dokładnej bezpłatnej analizie twojego przypadku, wykonanej przez naszych doświadczonych prawników, będziemy mogli oszacować i zaproponować Ci dopłatę do odszkodowania. Od Ciebie będzie zależeć czy przyjmiesz naszą ofertę czy też nie.  Odzyskiwanie odszkodowań / dopłaty do odszkodowań to jedna z naszych specjalności !