fbpx
Numery na infolinie banków
17 września 2019
odszkodowanie dla sprawcy
Byłeś sprawcą wypadku czy należy ci się odszkodowanie
22 marca 2021
Pokaż wszystkie

Miałeś wypadek – sprawca nie ma OC ? Co robić ?

sprawca uciekł z miejsca wypadku lub nie miał ubezpieczenia OC

Gdy sprawca nie ma ubezpieczenia OC

Załóżmy, że miałeś wypadek, w którym Ty i twoi pasażerowie zostaliście poszkodowani, a sprawca nie ma ubezpieczenia OC. Co dalej? W tej sytuacji za roszczenie odszkodowawcze odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście istnieją wyjątki, ale w większości wypadków to właśnie UFG chroni osoby dotknięte w sytuacjach zaistniałych z winy nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. W tym artykule wyjaśnimy jak postępować w takim wypadku, gdzie i jak dokonać zgłoszenia szkody.   

Więc, wiemy już, że to właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci nam odszkodowanie za szkody majątkowe i/lub osobowe w wypadku, gdy sprawca albo nie ma ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku. Musimy jednak być świadomi, że Fundusz w niektórych sytuacjach może nam odmówić pomocy. Na przykład, w przypadku, kiedy możesz pokryć koszty z własnej polisy AC. Pomimo tego zostanie ci przyznane wyrównanie za poniesione straty jak na przykład utracone zniżki czy koszty ubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Co zrobić zaraz po wypadku?

Najważniejsze dokumenty i oświadczenia jakie należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia wypadku to:

  • dokładna data i miejsce zdarzenia,
  • imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),
  • numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,

Także tutaj informujemy, że UFG jest twórcą aplikacji mobilnej „Na Wypadek”. Pomoże ci ona sprawdzić czy sprawca ma ważne OC oraz zebrać wszystkie informacje i zdjęcia z wypadku potrzebne do zgłoszenia szkody.

Gdzie udać się aby zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody dokonać możesz za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące wypadku do UFG; są nimi między innymi: odpowiedzialność cywilna sprawcy, rozmiar szkody, zasadność wniesionych roszczeń oraz zasadność proponowanej sumy odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien także poinformować cię o dokumentach jakie będą potrzebne do ustalenia odszkodowania. Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. 

Postępowania likwidacyjne ?

Odpowiedzialnym za weryfikację roszczenia i zalecenie wysokości odszkodowania jest firma, w której złożyłeś swój wniosek. Firma ta następnie przekaże twoje roszczenie do UFG. Pamiętaj, że im dokładniej udokumentujesz zdarzenie tym pewniej i bez większych komplikacji otrzymasz odszkodowania .

Kto podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania ?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem, który decyduje o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Ustawowo na odpowiedź/wypłatę ma 30 dni. Jeśli z powodu komplikacji ustaleń dochodowych, wątpliwości co do przebiegu wypadku, albo niepełnej dokumentacji nie dotrzyma tego terminu to powinien wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia nieporozumień. Po wypłacie odszkodowania tobie, UFG zażąda zwrotu wypłaconych funduszy od sprawcy, a także nałoży na niego karę za nieposiadanie ubezpieczenia.

Reklamacje.

Jeśli z jakiegoś powodu wydaje ci się, że wypłacona kwota została zaniżona, możesz złożyć reklamację w UFG. Możesz to zrobić w formie pisemnej lub telefonicznej. Odpowiedź powinieneś otrzymać w przeciągu 30 dni. 

Pod tym adresem znajdziesz regulamin składania reklamacji.

Możesz także zgłosić się do nas i my pomożemy ci, bez ryzyka, zwłoki i dodatkowego stresu. Dowiedz się więcej o dopłatach do odszkodowań – napisz lub zadzwoń do F24.