fbpx
Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?
22 marca 2021
Dopłata do zaniżonego odszkodowania – czy wiedziałeś, że możesz uzyskać więcej ze swojej polisy ubezpieczeniowej?
26 marca 2021

Wypadek z udziałem pieszego jest niestety, najczęstszą z form wypadków na polskich drogach, dlatego w tym artykule powiemy jak postępować i czego możemy oczekiwać, kiedy już staliśmy się ofiarą takiego wypadku .

Wypadek z udziałem pieszego to sytuacja wielce traumatyzująca dla ofiary, ale także dla sprawcy. Każdego dnia na drogach uczestnicy ruchu przekraczają zalecaną prędkość i niestety to właśnie pośpiech jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Według statystyk, przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h (po hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci pieszego wynosi aż 90%! Dlatego też zawsze kiedy wsiadasz do swojego pojazdu powinieneś być w pełni świadomy i skoncentrowany na czynności prowadzenia go, jako że konsekwencje mogą być bardzo poważne

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE WYPADKU 

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić zaraz po wypadku z udziałem pieszego (i nie tylko pieszego, ale także rowerzysty czy kolizji z innym autem) to niezwłocznie wezwać pogotowie i policję i zabezpieczyć miejsce wypadku i poszkodowanego udzielając mu, jeśli to możliwe, pierwszej pomocy. Takie zachowanie zapewni, że nie będziemy narażać poszkodowanego na jeszcze większe ryzyko. Nie powinniśmy bagatelizować sytuacji, w której pieszy nie odniósł widocznych obrażeń lub wydaje mu się, że nic mu się nie stało – podczas jakiegokolwiek rodzaju wypadku wydzielany jest hormon zwany adrenaliną, potocznie nazywany “hormonem przetrwania“. Może on spowodować, że poszkodowany nie czuje bólu.

JESTEM OSOBĄ POSZKODOWANĄ W WYPADKU SAMOCHODOWYM  

W tej sytuacji będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy.  Zgodnie z art. 436 Kodeksu Cywilnegoposiadacz pojazdu odpowiada za szkody nim wyrządzone osobom pieszym na “zasadzie ryzyka”. Zasada ta jest wzmożoną ochroną dla poszkodowanego. 

Sprawca wypadku ma obowiązek poinformować Cię, jako poszkodowanego o swoim ubezpieczycielu – podać nazwę placówki ubezpieczającej, adres, ewentualnie numer telefonu czy e-mail pod który poszkodowany może zgłosić swoje roszczenie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn poszkodowany nie mógł być powiadomiony na miejscu wypadku wszystkie te informacje będą zgromadzone przez Policję, która sporządzi notatkę, w której będą zawarte informacje dotyczące pojazdu, a często również sama informacja o ubezpieczycielu. 

Jeśli tych informacji notatka ta nie posiada, możesz ustalić takową poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przeczytać na ten temat możesz dokładniej tutaj – Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Natomiast co robić w sytuacji, w której kierowca ubezpieczenia OC nie posiadał juz wczesniej a przeczytac mozesz o tym Tutaj

JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ JAKO POSZKODOWANY

W wypadku drogowym z udziałem pieszego, w większości przypadków należy się odszkodowanie. Jakie świadczenia zostaną ci przyznane, zależy od okoliczności, ale katalog świadczeń jest duży. Obejmuje on:

 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie.  
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, jak np. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją czy specjalistycznym odżywianiem, 
 • koszty związane z opieką nad poszkodowanym, 
 • transport poszkodowanego i jego bliskich 
 • adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, 
 • przygotowanie poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu,
 • zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), 
 • rentę uzupełniającą. Ma stanowić ona, wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

Ubezpieczyciel ma 30 dni od zgłoszenia, na wypłacenie odszkodowania. W wypadku kiedy prowadzone jest dodatkowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wtedy ma  on 14 dni od momentu wyjaśnienia takowych. 

Potrącenie pieszego jest traktowane jako przestępstwo, zatem termin przedawnienia sprawy będzie wynosił 20 lat. Zazwyczaj poszkodowani zgłaszają swoje zażalenie po odbytym leczeniu, choć zdarza się, że nie zawsze. Miejmy tu jednak na uwadze, że w przypadku poważnych obrażeń ciała, ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji medycznej. W jego interesie leży także, aby skierować poszkodowanego na komisję lekarską, celem orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. 

Sprawy te są skomplikowane i mogą rozwlekać się w nieskończoność. Ubezpieczyciele często dokładają wszelkich możliwych starań, aby pełnego odszkodowania poszkodowanemu nie wypłacić. Warto w tej sytuacji zastanowić się nad profesjonalną pomocą. Jedna z naszych specjalizacji są właśnie dopłaty do odszkodowańskontaktuj się z nami aby uzyskać darmową poradę. 

Przypominamy także, aby bardzo starannie zbierać i przechowywać wszelkie dokumenty związane z leczeniem i wypadkiem. Ubezpieczyciel będzie ich od nas wymagał po to by rozpocząć proces odszkodowania. Stanowią one podstawę naszego zgłoszenia i spowodują, że proces ten przebiegnie dużo sprawniej.

 W JAKIM WYPADKU UBEZPIECZYCIEL OBNIŻY NAM LUB ODMÓWI WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

ODMOWA WYPŁATY

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w sytuacji, gdy zaistniały tzw. przesłanki egzoneracyjne, wyłączające jego odpowiedzialność:

 • siła wyższa,
 • wyłączna wina osoby trzeciej,
 • wyłączna wina samego poszkodowanego. – Wyłączna wina poszkodowanego to sytuacja, w której zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku. W której kierowca nie naruszył żadnego przepisu, a wypadek był wynikiem nieprawidłowego zachowania pieszego.

OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 

Zasada ryzyka powoduje, że bez znaczenia czy kierowca zawinił podczas potrącenia czy nie, odszkodowanie będzie wypłacane z jego ubezpieczenia OC. Ale odszkodowanie zostanie obniżone w wypadku, gdy poszkodowany przyczynił się w jakikolwiek sposób do wypadku. Określane jest to mianem przyczynienia i jest ono ustalane procentowo. Nie jest dokładnie określone w prawie, ile wynosi wartość przyczynienia, zatem ubezpieczyciele szacują wysokość procentową bazując na wcześniej ustalonej praktyce. Zdarza się często, że firmy ubezpieczeniowe zawyżają przyczynienie, tym samym obniżając, jak najkorzystniej dla siebie, sumę odszkodowania. (W tej sytuacji także możemy pomóc – skontaktuj się z nami po darmowa poradę). Przyczynieniem może być np. sytuacja, w której pieszy wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu i to było bezpośrednia przyczyna wypadku. Lub pieszy był w stanie upojenia i to spowodowało niebezpieczne zachowanie. Ale wszystkie te sytuacje muszą być dokładnie zbadane. bo jak widzimy przyczyny mogą być niejednoznaczne.

ŚMIERĆ PIESZEGO W WYPADKU

Niestety bardzo często wypadek z udziałem pieszego czy rowerzysty, kończy się śmiercią poszkodowanego. W takiej sytuacji rodzina poszkodowanego może ubiegać się o :

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • a także o zwrot kosztów pogrzebu. 

Tak zwane faktyczne relacje, a nie stopień pokrewieństwa decydują o tym kto może starać się o zadośćuczynienie. Rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, ale także dziadkowie, wnuki czy konkubenci mają prawo o takowe wystąpić. 

Na koniec chcielibyśmy tylko przypomnieć: Kancelaria, F24 specjalizuje się w uzyskiwaniu sprawiedliwych i godnych odszkodowań dla naszych klientów. Rozumiemy jak bardzo stresujące jest komunikowanie się z firmami ubezpieczeniowymi po wypadku i nawigowanie w kruczkach prawnych. Mamy w swojej ofercie bezpłatne porady. Dopiero po ich wysłuchaniu mogą państwo zdecydować czy potrzebują naszej pomocy czy też nie. Skontaktuj się z Nami !

Pozdrawiamy!