fbpx
Długi…Jak wyjść z nich z klasą  
29 marca 2022
Nasze wygrane !
6 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

Już wiemy, kto odpowiada za uprzątnięcie jezdni po wypadku

Sprawa odpowiedzialności za uprzątnięcie lub naprawę uszkodzonej jezdni po zdarzeniu samochodowym, jest sprawą lekko kontrowersyjną. Kto odpowiada za zniszczenie ubezpieczyciel sprawcy czy zarządca drogi? Pomimo decyzji Sądu Najwyższego, sytuacja ta wciąż zdaje się budzić wątpliwości wśród prawników.

Ale jak do tego doszło?

Otóż, firma odpowiedzialna za porządkowanie dróg w jednym z powiatów Opolszczyzny, wystąpiła do Sądu Rejonowego o odszkodowanie od TUiR Warta za uprzątnięcie dróg, po 3-ech różnych zdarzeniach, które były spowodowane przez klientów TU i miały wykupione OC. 

Sąd przyznał firmie, żądane przez nią, 7 tys. złotych odszkodowania od TU.

“Inne stanowisko prowadziłoby do braku odpowiedzialności za szkodę nawet po umyślnym uszkodzeniu drogi – wskazał SR.”

TUiR Warta odwołało się od wyroku Sądu Rejonowego, argumentujac, “że akceptacja stanowiska SR uprawniałaby do domagania się odszkodowania ubezpieczeniowego za koszty interwencji policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej.” 

TU skierowało apelację do Sądu Okręgowego, który mając wątpliwość i rozumiejąc ważność decyzji, postanowił zasięgnąć rady Sądu Najwyższego:

“Przedstawione zagadnienie prawne, ma duże znaczenie dla praktyki sądowej. Jego rozstrzygnięcie może wpłynąć na liczbę spraw kierowanych do sądów” – wskazywał w pytaniu sąd.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że SO stało za opinią, że nie należy się odszkodowanie z OC sprawcy za tego rodzaju wydatki. W końcu naprawienie szkody jest obowiązkiem zarządcy drogi ze środków publicznych (art. 5 ust. 4 )

Odpowiedz Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o następującej treści:

„Sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi” (sygn. akt III CZP 9/22, wcześniej III CZP 93/20).

Wątpliwości

Szukając informacji w sieci znajdziemy wiele opinii, które nie zgadzają się z decyzją Sądu Najwyższego. Wielu prawników wskazuje, że to lokalny samorząd jest odpowiedzialny za utrzymywanie bezpieczeństwa dróg publicznych. Przez “bezpieczeństwo” rozumiemy, także oczyszczenie jezdni spowodowane zdarzeniem drogowym.  Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do zarządcy i przeznacza on na to część swojego budżetu.

Jednak pomimo sprzecznych opinii, odpowiedz Sądu Najwyższego jest jasna.  

Pomoc F24.pl

Jesteśmy tutaj by rozwiązywać wątpliwości i niejasności w sprawach także dotyczących odszkodowań . Zgłoś się do nas po poradę!