fbpx
Frankowicze po wyroku TSUE, mogą tylko świętować
23 lipca 2023
Procesy frankowe a problem kwestii “wzajemności umowy kredytu bankowego” 
2 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

Jak napisać Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania?

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania? Wyjaśniamy !

W oczekiwaniu na czerwcowy wyrok TSUE w sprawie Arkadiusza Szcześniaka przeciwko Bankowi M. SA (C-520/21), wiele spraw frankowych zostało zawieszonych.

Teraz, kiedy wyrok mamy już czarno na białym, sprawy te mogą zostać wznowione. 

Kto może wystąpić o podjęcie zawieszonego postępowania?

Ponad miesiąc po obwieszczeniu wyroku TSUE, powinny zacząć odwieszać się pierwsze sprawy z powództwa banków, dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Zawieszone zostały one właśnie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy C-520/21 (Arkadiusz Szcześniak przeciwko Bankowi M. SA).

Podjęte zostać mogą tylko te sprawy, w przypadku których, umowa kredytowa konsumenta została już uznana za nieważną prawomocnym wyrokiem sądu.  

Problem zawieszania spraw jest dość duży. Za każdym razem, gdy TSUE otrzymuje kolejne “polskie” istotniejsze zagadnienie frankowe do rozpatrzenia, banki od razu wykorzystują moment i wnoszą o zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kwestii. 

Sądy działają w zorganizowany sposób 

Podjęcie postępowania ma charakter formalny i wymaga wydania przez sąd odpowiedniego postanowienia. Zawieszona sprawa zazwyczaj zostaje podjęta z urzędu. 

Jedyne w co trzeba się uzbroić to cierpliwość. Ponieważ sądy przeglądają zawieszone sprawy co jakiś czas, np. w odstępie 3-ech miesięcy. 

Kredytobiorca nie ma obowiązku upominać się o wznowienie postępowania, ale na pewno nie zaszkodzi, gdy jego pełnomocnik wystąpi do sądu z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania. 

Pomimo tego, że wyrok TSUE jest jeszcze bardzo świeży, pojawiają się już dobre wieści na horyzoncie. 

Tego samego dnia, w którym ogłoszono wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał natychmiast wyrok oddalający powództwo banku o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału.  Sędzia poinformował, “że zapoznał się z treścią wyroku w sprawie C-520/21, a w związku z tym, w swoim orzeczeniu, podzielił stanowisko zaprezentowane przez TSUE”.

Co powinno znaleźć się we wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania ?

Wniosek składamy w formie pisemnej.

Co w takim razie powiniein zawierać wniosek by został uznany przez sąd za prawidłowy ?

  • Po pierwsze, data i miejsce stworzenia wniosku.
  • Drugą ważną informacją, która powinna pojawić się na początku to oznaczenie sądu.
  • Następnie określ strony postępowania. Kto jest pozwanym i kto pozywa, zamieść także adresy zamieszkania stron. 
  • Zaraz poniżej umieść sygnaturę sprawy. 
  • Zatytułuj wniosek : “Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania”.
  • Wniosek możesz rozpocząć słowami: “W imieniu własnym wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania, sygn. akt ………….., w sprawie o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału z powództwa banku …………………………….. zawieszonego postanowieniem z dnia ………………… celem oczekiwania na orzeczenie wyroku TSUE w sprawie C-520/21.” 
  • Następnie, w uzasadnieniu opisz stan sprawy. Podstawy zawieszenia postępowania oraz przesłanki do jej ponownego podjęcia, czyli wyrok TSUE z 15 czerwca. 
  • NIE ZAPOMNIJ PODPISAć WNIOSEK ! Wniosek bez podpisu jest nieważny. Najczęstszym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest właśnie brak podpisu.

Pomoc F24.pl 

Pomogliśmy już niejednej osobie wygrać z bankiem.  

Jedno jest pewne. 

Wchodząc we współpracę z profesjonalną kancelarią, oszczędzasz przede wszystkim swój czas.

Nie wspominając już o tym, że w sytuacjach stresu nie pozostajesz sam. 

Zdajesz się na ekspertów, którzy mają z tego typu sprawami do czynienia na co dzień.  

Przypominamy także! Unieważnienie umowy kredytowej w procesie sądowym, jest zwolnione od podatku dochodowego

Korzyść materialna z wyroku unieważniającego umowę walutową, jest wyłączona spod regulacji ustawy o podatku dochodowym, “gdyż stanowi przychód wynikający z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się ile możecie “wygrać” w takim procesie, zapraszamy na BEZPŁATNĄ analizę umowy. 

Wykonujemy ją po to, by mogli Państwo podjąć świadomą decyzje o współpracy z nami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem maila: 

68 452 22 16

biuro@gmail.com