fbpx

Czym jest odszkodowanie?

Kilka słów o F24 !
17 marca 2018
Numery na infolinie banków
17 września 2019
Pokaż wszystkie

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest formą świadczenia pieniężnego za doznaną szkodę cudzym, niedozwolonym działaniem. W polskim prawie, co prawda nie została ona nazwana wprost, jednak możemy ją opisać na podstawie Kodeksu Cywilnego jako działanie lub zaniechanie wynikające z winy osób trzecich:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jednakże życie pełne jest niespodzianek, dlatego wyróżniamy różne rodzaje szkody, klasyczne podejścia do pojęcia szkody:

jako szkodę na osobie

jako szkodę materialną

Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Szkoda zatem jest przesłanką powodująca wystąpienie po stronie poszkodowanej roszczenia o naprawę wyrządzonych strat w majątku, potocznie zwanym odszkodowaniem i tak zgodnie z polskim prawem cywilnym :

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu

Odszkodowanie stanowi więc funkcję kompensacyjną, tj. jest wyrównaniem stanu majątkowego poszkodowanego sprzed powstałej szkody. Jest to tzw. restytucja, czyli przywrócenie do stanu poprzedniego. Szkodę mogą stanowić także utracone korzyści w tym utracony dochód, zatem odszkodowanie może także zostać przyznane za tą sferę życia. Nie należy mylić odszkodowania z zadośćuczynieniem, gdyż jest ono otrzymywane za doznaną krzywdę w sferze społeczno- psychologicznej, a nie o stricte majątkowym charakterze.

Jako profesjonalny podmiot zajmujemy się uzyskaniem należnego odszkodowania od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Przyjmujemy sprawy nowe jak i weryfikujemy prawidłowość wypłaconego odszkodowania w sprawach starszych – nawet do 20 lat wstecz.

Tel. 68 452 22 16