fbpx
Brak ubezpieczenia OC – jakie mogą nas czekać sankcje?
22 marca 2021
Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?
22 marca 2021
Pokaż wszystkie

Kara za brak OC i AC – następstwa nieopłacania ubezpieczenia komunikacyjnego.

kara za brak ubezpieczenia OC

brak OC

Zdarza się, że z przeróżnych powodów dnia codziennego wypadnie nam z głowy, by uiścić opłatę za ubezpieczenie komunikacyjne. Zobaczmy zatem jaka kara czeka nas za brak ubezpieczenia OC i AC. Naświetlimy, także dlaczego warto się postarać, aby ich unikać. Zapraszamy do czytania!   

W WYPADKU GDY ZALEGAMY Z ZAPŁATĄ KOLEJNEJ RATY ZA OC – KARA MOŻE ZABOLEĆ

Bez obaw, ubezpieczenie w dalszym ciągu chroni nas i nasz pojazd w razie wypadku. Powinnismy jednak wiedzieć , że w razie wypadku ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania do czasu gdy uregulujemy zaległe składki. 

Konsekwencje naszej zwłoki powinny być jasno określone w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa może podejść do tematu inaczej, dlatego też zawsze zachęcamy do dokładnego czytania umowy.

Zazwyczaj, jednak, ubezpieczyciel wysyła upomnienie, a jeśli to nie poskutkuje, otrzymamy wezwanie do zapłaty. W wypadku, kiedy zapłacimy składkę natychmiastowo ubezpieczyciel nie powinien wyciągnąć żadnych konsekwencji.  

W wypadku, kiedy właściciel pojazdu zwleka z zapłatą przez dłuższy okres czasu, tu już możemy spotkać się z poważniejszymi konsekwencjami. Ubezpieczyciel upomni się o zapłatę odsetek, także może nas zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników co spowoduje obniżenie naszej zdolności kredytowej.

Gdy taka sytuacja nam już się zdążyła, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie. Jeszcze skuteczniej jest pofatygować się do placówki ubezpieczeniowej osobiście. 

KARA ZA BRAK OC

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, są ubezpieczeniami obowiązkowymi. Podlegają im posiadacze pojazdów mechanicznych jak i rolnicy posiadający gospodarstwa rolne. Chociaż zazwyczaj są przedłużane automatycznie zdarzyć się może, że ich nie posiadamy! 

Na przykład w sytuacji, kiedy kupiliśmy samochód z tak zwanej “drugiej ręki”. W tym wypadku ubezpieczenie OC nie podlega automatycznemu przedłużeniu.  

Może się też zdarzyć, że ubezpieczyciel wypowie nam polisę po tym jak nie zapłacimy kilku kolejnych rat. 

Lub kiedy wypowiedzieliśmy polisę przed okresem obowiązywania ubezpieczenia u jednego ubezpieczyciela i nie podpisaliśmy umowy z kolejnym.

W którejkolwiek z sytuacji znaleźliśmy się, pamiętajmy, że brak ubezpieczenia OC naraża nas na duże konsekwencje finansowe. Często dużo większe niż wysokość naszych normalnych składek. Aby dowiedzieć się więcej o wysokościach kar za brak OC i nie tylko, zobacz nasz poprzedni artykuł.

Aktualizacja: Dzielimy się z wami najnowszym wyrokiem dotyczącym ubezpieczeń OC.  Kliknij link aby przeczytać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-383/19 , Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Aktualizacja (8.09.2021): Tutaj dołączamy link do artykułu: „Powiązanie punktów karnych ze składkami za OC – najczęstsze pytania kierowców”

BRAK UBEZPIECZENIE AC

Tymczasem, Autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne. Każda firma ubezpieczeniowa ustala własne zasady co do egzekucji niespłacanych składek. Ubezpieczyciel może rozwiązać z nami umowę, jeśli zaprzestaliśmy spłacania rat. 

W przypadku firmy AXA i PZU w OWU znajdziemy zapis:

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, spowoduje ustanie odpowiedzialności.  

Tymczasem Link4 podchodzi do tego bardziej rzeczowo:

Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną zapłacone w terminie, Link4 może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Zdarza się, że ubezpieczyciel nie rozwiąże naszej umowy aż do końca jej trwania. Natomiast po zakończeniu wystąpi do sądu o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Wiązać się to będzie z koniecznością poniesienia kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego wierzyciela. Wszystkimi tymi kosztami sąd obciąża, oczywiście, dłużnika.

Jak zatem widzimy firmy podchodzą do tego w indywidualny sposób. Ważne jest więc zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Umowy naszej polisy i rozumienie konsekwencji jakie mogą nas czekać. 

Aby uniknąć tych konsekwencji, radzimy by po zauważeniu błędu, natychmiast skontaktować się z ubezpieczycielem. Poinformowanie go, o tym że jesteśmy świadomi naszej pomyłki, na pewno poskutkuje pomyślnym rozwiązaniem problemu. 

CO ROBIĆ W WYPADKU KIEDY ZNALEŹLIŚMY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Kiedy już znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i nie mamy środków na pokrycie kolejnej raty ubezpieczenia, skontaktujmy się z ubezpieczycielem. Wyjaśnijmy nasze położenie. Może to pomóc nam uniknąć kar w postaci wypowiedzenia umowy, a w skrajnych sytuacjach nieprzyjemnej wizyty od przedstawiciela firmy windykacyjnej. W zależności od ubezpieczyciela i opcji ubezpieczenia jakie wybraliśmy, przedstawiciel firmy będzie mógł doradzić nam jak rozwiązać ten problem. Na przykład, jeśli nasza polisa rozłożona jest na 2 raty, ubezpieczyciel, który ma w swoich opcjach spłatę 4-o ratową, będzie mógł nam zaproponować zmianę. Dialog i porozumienie to najpewniejsza strategia na tak zwany “happy ending”. Polecamy!