Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Jak możemy się domyślać, w XXI wieku istnieje już szybki i co ważniejsze prosty sposób sprawdzenia czy pojazd posiada ważną polisę OC. Okazuje się że nie musimy nawet wychodzić z domu, co w tych skomplikowanych czasach pandemii jest dużym plusem.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powiadamia nas, że aby takowe ubezpieczenie sprawdzić potrzebujemy tylko dostęp do internetu i numer rejestracyjny pojazdu, to tyle ! UFG informując o łatwości dostępu przypomina nam tym samym, że możemy wykonać takie sprawdzenie także dla np. osób starszych w rodzinie lub innych, którzy dostępu do internetu nie posiadają. 

Do wyboru mamy dwie możliwości: 

  1. Na stronie internetowej UFG znajdziemy bazę danych OC i AC, gdzie przy pomocy tylko numeru rejestracyjnego samochodu możemy sprawdzić stan polisy pojazdu. Nawigacja prowadzi od strony głównej portalu do formularza umożliwiającego wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którego ubezpieczenie chcemy sprawdzić. 
  1. Dla użytkowników smartfonów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował aplikację „UFG Na wypadek”. Jest ona przydatna nie tylko w wypadku, kiedy chcemy sprawdzić ubezpieczenie OC, ale pozwala nam ona na gromadzenie wszelkich informacji związanych z pojazdem a także dokumentów, które na prowadzenie pojazdu nam pozwalają. Posiada ona także poradnik, który wyjaśnia nam jak zachować się w wypadku kolizji. Podobnie jak w przypadku strony UFG do sprawdzenia ważności OC wystarczy wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android i iOS. Pobranie i późniejsze korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

W wypadku kiedy odkryjemy, że nasz samochód nie posiada ważnej polisy OC radzimy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem aby uniknąć przykrych konsekwencji. 

Więcej możesz przeczytać w naszym poprzednim artykule : “Brak ubezpieczenia OC – jakie mogą nas czekać sankcje ?”, a także tutaj : ”Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?” 

Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Brak ubezpieczenia OC – jakie mogą nas czekać sankcje ?

Ubezpieczenie OC jest to ubezpieczenie komunikacyjne, i jest ono obowiązkowe dla każdego, kto posiada pojazd, bez względu na to czy jest on w użytku czy też nie. Jest ono bardzo ważne dla nas, a także dla innych uczestników wypadków, bo to właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie dla poszkodowanych. 

Jak wiemy jednak w praktyce, wielu kierowców decyduje się na nie wykupywanie polisy OC, narażając się, tym samym na różnego typu konsekwencje.

Kary finansowe w przypadku braku OC.

Problem mandatu za nie posiadanie przy sobie dokumentów, z technicznego punktu widzenia jest już rozwiązany. W erze, gdy większość z nas posiada urządzenia mobilne, nie mamy wymówki, żeby nie okazać funkcjonariuszom policji drogowej wymaganych dokumenty. Mamy tu na myśli aplikacje “mPrawo Jazdy”. Przyda nam się on nie tylko podczas zatrzymania przez policje, ale w innych sytuacjach, chociażby w razie kolizji. 

Jednak w wypadku gdy ubezpieczenia nie wykupiliśmy i zostaliśmy zatrzymani, już tutaj spotka nas obciążenie karą pieniężną. Stawki kar, będą różniły się w zależności od długości czasu:

  • Do 3 dni niewykupienia: właściciele samochodów osobowych zapłacą – 1120 zł, samochodów ciężarowych – 1680 zł, a pozostałe pojazdy – 190 zł,
  • Od 4 do 14 dni: samochody osobowe – 2800 zł, samochody ciężarowe – 4200 zł, pozostałe pojazdy – 470 zł
  • Powyżej 14 dni: samochody osobowe – 5600 zł, samochody ciężarowe – 8400 zł, pozostałe pojazdy 930 zł 

To, ile kosztować nas będzie nie wywiązanie się z naszego obowiązku opłaty polisy OC, zależy od krajowej płacy minimalnej, a ta corocznie ustalana jest przez rząd. Od stycznia tego roku wzrosła ona o 200zl, z 2600 zł do 2800 zł brutto. 

Instytucją, która kontroluje nasz obowiązek w stosunku do opłat polisy autocasco, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zanim zdecydujesz się na unikanie opłat, miej na uwadze, że UFG nie tylko korzysta z pomocy policji i innych organów kontrolnych, ale także ma własne sposoby kontroli informacji o naszych płatnościach. W roku 2019 ukarało 127 ty. kierowców. Jak wynika z raportów UFG, dzięki wewnętrznym wirtualnym metodą w ostatnich kilku latach wykrywalność wzrosła o 50%. Już tylko 33% pochodzi z kontroli policyjnych!

Nie wykupiłeś OC – poniesiesz koszty wypadku

Należy pamiętać, że w sytuacji, w której spowodowaliśmy wypadek, a nie mieliśmy ważnego ubezpieczenia OC, UFC zwróci się do nas o zwrot kosztów odszkodowania, które wypłacił w naszym imieniu poszkodowanym. W sytuacji gdy kierowca prowadził pożyczony pojazd do odpowiedzialności pociągnięty zostanie nie tylko właściciel, ale także i kierowca. Warto więc zanim pożyczymy auto sprawdzić czy posiada ono aktualne ubezpieczenie OC. 

W rzeczywistości odszkodowania, które przyznawane są ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby nieubezpieczone, finansowane są przez osoby, które ubezpieczenie OC opłacają. Jak to? A tak to! Ubezpieczalnie odprowadzają część składki do UFG właśnie w celu pokrycia kosztów nieubezpieczonych właścicieli. Ponieważ ilość osób nie płacących, a także ilość osób poszkodowanych zgłaszających się po odszkodowanie ciągle rośnie, to możemy spodziewać się wzrostu stawek polisy OC. Wynika z tego, że w naszym własnym interesie leży solidaryzować się !

Kategorie
Blog

Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

 Załóżmy, że miałeś wypadek, w którym Ty i twoi pasażerowie zostaliście poszkodowani, a sprawca nie ma ubezpieczenia OC. Co dalej? W tej sytuacji za roszczenie odszkodowawcze odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście istnieją wyjątki, ale w większości wypadków to właśnie UFG chroni osoby dotknięte w sytuacjach zaistniałych z winy nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. W tym artykule wyjaśnimy jak postępować w takim wypadku, gdzie i jak dokonać zgłoszenia szkody.   

Więc, wiemy już, że to właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci nam odszkodowanie za szkody majątkowe i/lub osobowe w wypadku, gdy sprawca albo nie ma ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku. Musimy jednak być świadomi, że Fundusz w niektórych sytuacjach może nam odmówić pomocy. Na przykład, w przypadku, kiedy możesz pokryć koszty z własnej polisy AC. Pomimo tego zostanie ci przyznane wyrównanie za poniesione straty jak na przykład utracone zniżki czy koszty ubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Co zrobić zaraz po wypadku?

Najważniejsze dokumenty i oświadczenia jakie należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia wypadku:

  • spisz dokładną datę i miejsce zdarzenia,
  • spisz numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),
  • wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,

Gdzie udać się aby zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody dokonać możesz za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące wypadku do UFG; są nimi między innymi: odpowiedzialność cywilna sprawcy, rozmiar szkody, zasadność wniesionych roszczeń oraz zasadność proponowanej sumy odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien także poinformować cię o dokumentach jakie będą potrzebne do ustalenia odszkodowania. Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. 

Postępowania likwidacyjne ? 

Odpowiedzialnym za weryfikację roszczenia i zalecenie wysokości odszkodowania jest firma, w której złożyłeś swój wniosek. Firma ta następnie przekaże twoje roszczenie do UFG. Pamiętaj, że im dokładniej udokumentujesz zdarzenie tym pewniej i bez większych komplikacji otrzymasz odszkodowania .

Kto podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania ?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem, który decyduje o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Ustawowo na odpowiedź/wypłatę ma 30 dni. Jeśli z powodu komplikacji ustaleń dochodowych, wątpliwości co do przebiegu wypadku, albo niepełnej dokumentacji nie dotrzyma tego terminu to powinien wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia nieporozumień. Po wypłacie odszkodowania tobie, UFG zażąda zwrotu wypłaconych funduszy od sprawcy, a także nałoży na niego karę za nieposiadanie ubezpieczenia.

Reklamacje .

Jeśli z jakiegoś powodu wydaje ci się, że wypłacona kwota jest zaniżona, możesz złożyć reklamację w UFG w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisemną odpowiedź powinieneś otrzymać w przeciągu 30 dni. 

Pod tym adresem znajdziesz regulamin składania reklamacji: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_011001