Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne szkody osobowe

PIESZY POTRĄCONY W WYPADKU – BEZ OBAW ! ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY JEST WŁAŚNIE PO TO !

Wypadki z udziałem pieszych są, niestety, jednymi z najczęstszych wypadków na polskich drogach, dlatego w tym artykule powiemy jak postępować i czego możemy oczekiwać, kiedy już staliśmy się ofiarą takiego wypadku .

Każdego dnia na drogach uczestnicy ruchu przekraczają zalecaną prędkość i niestety to właśnie pośpiech jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Według statystyk, przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h (po hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci pieszego wynosi aż 90%! Dlatego też zawsze wsiadając do naszego pojazdu powinniśmy być w pełni świadomi i skoncentrowani na czynności prowadzenia go, jako że konsekwencje mogą być bardzo poważne

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE WYPADKU 

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić zaraz po wypadku z udziałem pieszego (i nie tylko pieszego, ale także rowerzysty czy kolizji z innym autem) to niezwłocznie wezwać pogotowie i policję i zabezpieczyć miejsce wypadku i poszkodowanego udzielając mu, jeśli to możliwe, pierwszej pomocy. Takie zachowanie zapewni, że nie będziemy narażać poszkodowanego na jeszcze większe ryzyko. Nie należy bagatelizować sytuacji w których pieszy nie odniósł widocznych obrażeń lub wydaje mu sie ze nic mu się nie stało – podczas jakiegokolwiek rodzaju wypadku wydzielany jest hormon zwany adrenaliną, tak zwany “hormon przetrwania“, może on spowodować, że poszkodowany nie czuje bólu. 

JESTEM OSOBĄ POSZKODOWANĄ W WYPADKU SAMOCHODOWYM  

W tej sytuacji będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy.  Zgodnie z art. 436 k.c. – posiadacz pojazdu odpowiada za szkody nim wyrządzone osobom pieszym na “zasadzie ryzyka”. Zasada ta jest wzmożoną ochroną dla poszkodowanego. 

Sprawca wypadku ma obowiązek poinformować Cię, jako poszkodowanego o swoim ubezpieczycielu – podać nazwę placówki ubezpieczającej, adres, ewentualnie numer telefonu czy e-mail pod który poszkodowany może zgłosić swoje roszczenie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn poszkodowany nie mógł być powiadomiony na miejscu wypadku wszystkie te informacje będą zgromadzone przez Policję, która sporządzi notatkę, w której będą zawarte informacje dotyczące pojazdu, a często również sama informacja o ubezpieczycielu. 

Jeśli tych informacji notatka ta nie posiada, możesz ustalić takową poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przeczytać na ten temat możesz dokładniej tutaj – Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Natomiast co robić w sytuacji, w której kierowca ubezpieczenia OC nie posiadał, pisaliśmy już w artykule :Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

O JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ JAKO POSZKODOWANY

Jako pieszy, który został poszkodowany w wypadku drogowym, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jakie świadczenia zostaną ci przyznane, zależy od okoliczności, ale katalog świadczeń jest duży. Obejmuje on:

 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie.  
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, jak np. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją czy specjalistycznym odżywianiem, 
 • koszty związane z opieką nad poszkodowanym, 
 • transport poszkodowanego i jego bliskich 
 • adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, 
 • przygotowanie poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu,
 • zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), 
 • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

Ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania ma 30 dni od zgłoszenia, lub w wypadku kiedy prowadzone jest dodatkowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wtedy ma  on 14 dni od momentu wyjaśnienia takowych. 

Potrącenie pieszego jest traktowane jako przestępstwo, zatem termin przedawnienia sprawy będzie wynosił 20 lat. Zazwyczaj poszkodowani zgłaszają swoje zażalenie po odbytym leczeniu, choć zdarza się, że nie zawsze. Miejmy tu jednak na uwadze, że w przypadku poważnych obrażeń ciała, ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji medycznej, a także w jego interesie leży aby skierować poszkodowanego na komisję lekarską, celem orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. 

Sprawy te są skomplikowane i mogą się rozwlekac, ubezpieczyciele często dokładają wszelkich możliwych starań, aby pełnego odszkodowania poszkodowanemu nie wypłacić, dlatego warto zastanowić się nad profesjonalną pomocą – w tej sytuacji możemy pomóc Państwu my, F24 – skontaktuj się z nami aby uzyskać darmową poradę. 

Przypominamy także, aby bardzo starannie zbierać i przechowywać wszelkie dokumenty związane z leczeniem i wypadkiem, ponieważ te będą od nas przez ubezpieczyciela wymagane, stanowiąc podstawę naszego zgłoszenia i spowodują, że proces ten przebiegnie dużo sprawniej.

 W JAKIM WYPADKU UBEZPIECZYCIEL OBNIŻY NAM LUB ODMÓWI WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

ODMOWA WYPŁATY

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w sytuacji, gdy zaistniały tzw. przesłanki egzoneracyjne, wyłączające jego odpowiedzialność: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego.Wyłączna wina poszkodowanego to sytuacja, w której zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku, kiedy kierowca nie naruszył żadnego przepisu, a wypadek był wynikiem nieprawidłowego zachowania pieszego.

OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 

Zasada ryzyka powoduje, że bez znaczenia czy kierowca zawinił podczas potrącenia czy nie, odszkodowanie będzie wypłacane z jego OC. Ale odszkodowanie zostanie obniżone w wypadku, gdy poszkodowany przyczynił się w jakikolwiek sposób do wypadku. Określane jest to mianem przyczynienia i jest ono ustalane procentowo. Nie jest dokładnie określone w prawie, ile wynosi wartość przyczynienia, zatem ubezpieczyciele szacują wysokość procentową bazując na wcześniej ustalonej praktyce. Zdarza się często, że firmy ubezpieczeniowe zawyżają przyczynienie, tym samym obniżając, jak najkorzystniej dla siebie, sumę odszkodowania. (W tej sytuacji także możemy pomóc – skontaktuj się z nami po darmowa porade). Przyczynieniem może być np. sytuacja, w której pieszy wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu i to było bezpośrednia przyczyna wypadku lub był w stanie upojenia i to spowodowało niebezpieczne zachowanie. Ale wszystkie te sytuacje muszą być dokładnie zbadane. bo jak widzimy przyczyny mogą być niejednoznaczne.

ŚMIERĆ PIESZEGO W WYPADKU

Niestety bardzo często wypadki z udziałem pieszych czy rowerzystów, kończą się śmiercią poszkodowanego. W takiej sytuacji rodzina poszkodowanego może ubiegać się o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a także o zwrot kosztów pogrzebu. 

Tak zwane faktyczne relacje, a nie stopień pokrewieństwa decydują o tym kto może starać się o zadośćuczynienie. Rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, ale także dziadkowie, wnuki czy konkubenci mają prawo o takowe wystąpić. 

Na koniec chcielibyśmy tylko przypomnieć, że nasza kancelaria, F24, jest firmą, która specjalizuje się w uzyskiwaniu sprawiedliwych i godnych odszkodowań dla naszych klientów. Rozumiemy jak bardzo stresujące jest komunikowanie się z firmami ubezpieczeniowymi po wypadku i nawigowanie w kruczkach prawnych. Mamy w swojej ofercie bezpłatne porady i dopiero po wysłuchaniu ich mogą państwo zdecydować czy potrzebują naszej pomocy czy też nie. Pozdrawiamy!

Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Jak możemy się domyślać, w XXI wieku istnieje już szybki i co ważniejsze prosty sposób sprawdzenia czy pojazd posiada ważną polisę OC. Okazuje się że nie musimy nawet wychodzić z domu, co w tych skomplikowanych czasach pandemii jest dużym plusem.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powiadamia nas, że aby takowe ubezpieczenie sprawdzić potrzebujemy tylko dostęp do internetu i numer rejestracyjny pojazdu, to tyle ! UFG informując o łatwości dostępu przypomina nam tym samym, że możemy wykonać takie sprawdzenie także dla np. osób starszych w rodzinie lub innych, którzy dostępu do internetu nie posiadają. 

Do wyboru mamy dwie możliwości: 

 1. Na stronie internetowej UFG znajdziemy bazę danych OC i AC, gdzie przy pomocy tylko numeru rejestracyjnego samochodu możemy sprawdzić stan polisy pojazdu. Nawigacja prowadzi od strony głównej portalu do formularza umożliwiającego wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którego ubezpieczenie chcemy sprawdzić. 
 1. Dla użytkowników smartfonów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował aplikację „UFG Na wypadek”. Jest ona przydatna nie tylko w wypadku, kiedy chcemy sprawdzić ubezpieczenie OC, ale pozwala nam ona na gromadzenie wszelkich informacji związanych z pojazdem a także dokumentów, które na prowadzenie pojazdu nam pozwalają. Posiada ona także poradnik, który wyjaśnia nam jak zachować się w wypadku kolizji. Podobnie jak w przypadku strony UFG do sprawdzenia ważności OC wystarczy wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Aplikacja dostępna jest zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android i iOS. Pobranie i późniejsze korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

W wypadku kiedy odkryjemy, że nasz samochód nie posiada ważnej polisy OC radzimy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem aby uniknąć przykrych konsekwencji. 

Więcej możesz przeczytać w naszym poprzednim artykule : “Brak ubezpieczenia OC – jakie mogą nas czekać sankcje ?”, a także tutaj : ”Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?” 

Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Następstwa nieopłacania ubezpieczenia komunikacyjnego

Zdarza się, że z przeróżnych powodów dnia codziennego i nie tylko, wypadnie nam z głowy, aby uiścić opłatę za ubezpieczenie/a komunikacyjne. W tym artykule zajmiemy się konsekwencjami jakie nas mogą czekać w takim wypadku i dlaczego warto dołożyć szczególnej troski, aby tej sytuacji unikać. Zapraszamy do czytania!   

Obraz Steve Buissinne z Pixabay

UBEZPIECZENIE OC

W WYPADKU GDY ZALEGAMY W ZAPŁACIE KOLEJNEJ RATY ZA OC, nasze ubezpieczenie w dalszym ciągu chroni nas i nasz pojazd w razie wypadku. Lecz należy brać pod uwagę, że w razie kolizji / wypadku ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania do czasu gdy uregulujemy zaległe składki. 

Konsekwencje naszej zwłoki powinny być jasno określone w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa może podejść do tematu inaczej, dlatego też zawsze zachęcamy do dokładnego czytania umowy. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciel wysyła upomnienie, a jeśli to nie poskutkuje, otrzymamy wezwanie do zapłaty. W wypadku, kiedy zapłacimy składkę natychmiastowo ubezpieczyciel nie powinien wyciągnąć żadnych konsekwencji.  

W wypadku, kiedy właściciel pojazdu zwleka z zapłatą przez dłuższy okres czasu, tu już możemy spotkać się z poważniejszymi konsekwencjami. Ubezpieczyciel upomnieć się może o zapłatę odsetek, a także może nas zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników, a to spowoduje obniżenie naszej zdolności kredytowej.

W wypadku, gdy taka sytuacja nam się już zdążyła, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie albo jeszcze skuteczniej jest pofatygować się do placówki ubezpieczeniowej osobiście. 

Natomiast BRAK POLISY OC, wiąże się już z większymi konsekwencjami. Narazamy sie tutaj na kary nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). O tym możecie Państwo przeczytać dokładniej w naszym poprzednim artykule: “Brak ubezpieczenia OC – jakie nasz moga czekac sankcje?”. Ale w skrócie powtórzmy co nieco na ten temat. 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC są nałożone na nas obowiązkowo i chociaż zazwyczaj są przedłużane automatycznie zdarzyć się może, że ich nie posiadamy! 

Na przykład w sytuacji, kiedy kupiliśmy samochód z tak zwanej “drugiej ręki” – w tym wypadku ubezpieczenie OC nie podlega automatycznemu przedłużeniu.  

Może się też zdarzyć, że ubezpieczyciel wypowie nam polisę po tym jak nie zapłacimy kilku kolejnych rat. 

Lub kiedy wypowiedzieliśmy polisę przed okresem obowiązywania ubezpieczenia u jednego ubezpieczyciela i nie podpisaliśmy umowy z kolejnym.

W którejkolwiek sytuacji znaleźliśmy się, pamiętajmy, że niepłacenie OC naraża nas na dużo większe konsekwencje finansowe niż wysokość naszych normalnych składek:. Aby dowiedzieć się więcej o wysokościach kar i nie tylko, przeczytaj nasz poprzedni artykuł: “Brak ubezpieczenia OC – jakie nas mogą czekać sankcje?”.

UBEZPIECZENIE AC

Tymczasem, Autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne. Każda firma ubezpieczeniowa ustala własne zasady co do egzekucji niespłacanych składek. Ubezpieczyciel może rozwiązać z nami umowę, jeśli zaprzestaliśmy spłacania rat. 

Na przykład, w przypadku firmy AXA i PZU w OWU znajdziemy zapis: Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, spowoduje ustanie odpowiedzialności.  

Tymczasem Link4 podchodzi do tego bardziej rzeczowo: Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną zapłacone w terminie, Link4 może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Zdarza się, że ubezpieczyciel nie rozwiąże naszej umowy aż do końca jej trwania, a po zakończeniu wystąpi do sądu o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Wiązać się to będzie także z koniecznością poniesienia kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego wierzyciela, a wszystkie te koszty sąd obciąża, oczywiście, dłużnika.

Jak widzimy firmy podchodzą do tego w indywidualny sposób, ważne więc jest zapoznanie się z OWU naszej polisy i rozumienie konsekwencji jakie mogą nas czekać. 

Aby uniknąć tych jakże poważniejszych konsekwencji, radzimy by po zauważeniu naszego błędu, natychmiast skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go, że jesteśmy świadomi naszej pomyłki. To na pewno poskutkuje pomyślnym rozwiązaniem problemu. 

CO ROBIĆ W WYPADKU KIEDY ZNALEŹLIŚMY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ 

Kiedy już się znaleźliśmy w sytuacji, gdy nie mamy środków na pokrycie kolejnej raty naszego ubezpieczenia, natychmiast skontaktujmy się z naszym ubezpieczycielem aby wyjaśnić nasze położenie. Może to pomóc nam uniknąć kar w postaci wypowiedzenia umowy, a w skrajnych sytuacjach nieprzyjemnej wizyty od przedstawiciela firmy windykacyjnej. W zależności od ubezpieczyciela i opcji ubezpieczenia jakie wybraliśmy, przedstawiciel firmy będzie mógł doradzić nam jak rozwiązać ten problem, np.: jeśli nasza polisa rozłożona jest na 2 raty, ubezpieczyciel, który ma w swoich opcjach spłatę 4-o ratową, będzie mógł nam zaproponować zmianę. Dialog i porozumienie to najpewniejsza strategia na tak zwany “happy ending”. Polecamy!

Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Brak ubezpieczenia OC – jakie mogą nas czekać sankcje ?

Ubezpieczenie OC jest to ubezpieczenie komunikacyjne, i jest ono obowiązkowe dla każdego, kto posiada pojazd, bez względu na to czy jest on w użytku czy też nie. Jest ono bardzo ważne dla nas, a także dla innych uczestników wypadków, bo to właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie dla poszkodowanych. 

Jak wiemy jednak w praktyce, wielu kierowców decyduje się na nie wykupywanie polisy OC, narażając się, tym samym na różnego typu konsekwencje.

Kary finansowe w przypadku braku OC.

Problem mandatu za nie posiadanie przy sobie dokumentów, z technicznego punktu widzenia jest już rozwiązany. W erze, gdy większość z nas posiada urządzenia mobilne, nie mamy wymówki, żeby nie okazać funkcjonariuszom policji drogowej wymaganych dokumenty. Mamy tu na myśli aplikacje “mPrawo Jazdy”. Przyda nam się on nie tylko podczas zatrzymania przez policje, ale w innych sytuacjach, chociażby w razie kolizji. 

Jednak w wypadku gdy ubezpieczenia nie wykupiliśmy i zostaliśmy zatrzymani, już tutaj spotka nas obciążenie karą pieniężną. Stawki kar, będą różniły się w zależności od długości czasu:

 • Do 3 dni niewykupienia: właściciele samochodów osobowych zapłacą – 1120 zł, samochodów ciężarowych – 1680 zł, a pozostałe pojazdy – 190 zł,
 • Od 4 do 14 dni: samochody osobowe – 2800 zł, samochody ciężarowe – 4200 zł, pozostałe pojazdy – 470 zł
 • Powyżej 14 dni: samochody osobowe – 5600 zł, samochody ciężarowe – 8400 zł, pozostałe pojazdy 930 zł 

To, ile kosztować nas będzie nie wywiązanie się z naszego obowiązku opłaty polisy OC, zależy od krajowej płacy minimalnej, a ta corocznie ustalana jest przez rząd. Od stycznia tego roku wzrosła ona o 200zl, z 2600 zł do 2800 zł brutto. 

Instytucją, która kontroluje nasz obowiązek w stosunku do opłat polisy autocasco, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zanim zdecydujesz się na unikanie opłat, miej na uwadze, że UFG nie tylko korzysta z pomocy policji i innych organów kontrolnych, ale także ma własne sposoby kontroli informacji o naszych płatnościach. W roku 2019 ukarało 127 ty. kierowców. Jak wynika z raportów UFG, dzięki wewnętrznym wirtualnym metodą w ostatnich kilku latach wykrywalność wzrosła o 50%. Już tylko 33% pochodzi z kontroli policyjnych!

Nie wykupiłeś OC – poniesiesz koszty wypadku

Należy pamiętać, że w sytuacji, w której spowodowaliśmy wypadek, a nie mieliśmy ważnego ubezpieczenia OC, UFC zwróci się do nas o zwrot kosztów odszkodowania, które wypłacił w naszym imieniu poszkodowanym. W sytuacji gdy kierowca prowadził pożyczony pojazd do odpowiedzialności pociągnięty zostanie nie tylko właściciel, ale także i kierowca. Warto więc zanim pożyczymy auto sprawdzić czy posiada ono aktualne ubezpieczenie OC. 

W rzeczywistości odszkodowania, które przyznawane są ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby nieubezpieczone, finansowane są przez osoby, które ubezpieczenie OC opłacają. Jak to? A tak to! Ubezpieczalnie odprowadzają część składki do UFG właśnie w celu pokrycia kosztów nieubezpieczonych właścicieli. Ponieważ ilość osób nie płacących, a także ilość osób poszkodowanych zgłaszających się po odszkodowanie ciągle rośnie, to możemy spodziewać się wzrostu stawek polisy OC. Wynika z tego, że w naszym własnym interesie leży solidaryzować się !