Kategorie
Blog

Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

 Załóżmy, że miałeś wypadek, w którym Ty i twoi pasażerowie zostaliście poszkodowani, a sprawca nie ma ubezpieczenia OC. Co dalej? W tej sytuacji za roszczenie odszkodowawcze odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście istnieją wyjątki, ale w większości wypadków to właśnie UFG chroni osoby dotknięte w sytuacjach zaistniałych z winy nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. W tym artykule wyjaśnimy jak postępować w takim wypadku, gdzie i jak dokonać zgłoszenia szkody.   

Więc, wiemy już, że to właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci nam odszkodowanie za szkody majątkowe i/lub osobowe w wypadku, gdy sprawca albo nie ma ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca wypadku. Musimy jednak być świadomi, że Fundusz w niektórych sytuacjach może nam odmówić pomocy. Na przykład, w przypadku, kiedy możesz pokryć koszty z własnej polisy AC. Pomimo tego zostanie ci przyznane wyrównanie za poniesione straty jak na przykład utracone zniżki czy koszty ubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Co zrobić zaraz po wypadku?

Najważniejsze dokumenty i oświadczenia jakie należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia wypadku:

  • spisz dokładną datę i miejsce zdarzenia,
  • spisz numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • spisz imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia),
  • wezwij policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia,

Gdzie udać się aby zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody dokonać możesz za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące wypadku do UFG; są nimi między innymi: odpowiedzialność cywilna sprawcy, rozmiar szkody, zasadność wniesionych roszczeń oraz zasadność proponowanej sumy odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien także poinformować cię o dokumentach jakie będą potrzebne do ustalenia odszkodowania. Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. 

Postępowania likwidacyjne ? 

Odpowiedzialnym za weryfikację roszczenia i zalecenie wysokości odszkodowania jest firma, w której złożyłeś swój wniosek. Firma ta następnie przekaże twoje roszczenie do UFG. Pamiętaj, że im dokładniej udokumentujesz zdarzenie tym pewniej i bez większych komplikacji otrzymasz odszkodowania .

Kto podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania ?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem, który decyduje o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Ustawowo na odpowiedź/wypłatę ma 30 dni. Jeśli z powodu komplikacji ustaleń dochodowych, wątpliwości co do przebiegu wypadku, albo niepełnej dokumentacji nie dotrzyma tego terminu to powinien wypłacić pieniądze w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia nieporozumień. Po wypłacie odszkodowania tobie, UFG zażąda zwrotu wypłaconych funduszy od sprawcy, a także nałoży na niego karę za nieposiadanie ubezpieczenia.

Reklamacje .

Jeśli z jakiegoś powodu wydaje ci się, że wypłacona kwota jest zaniżona, możesz złożyć reklamację w UFG w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisemną odpowiedź powinieneś otrzymać w przeciągu 30 dni. 

Pod tym adresem znajdziesz regulamin składania reklamacji: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_011001 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *