Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne

Następstwa nieopłacania ubezpieczenia komunikacyjnego

Zdarza się, że z przeróżnych powodów dnia codziennego i nie tylko, wypadnie nam z głowy, aby uiścić opłatę za ubezpieczenie/a komunikacyjne. W tym artykule zajmiemy się konsekwencjami jakie nas mogą czekać w takim wypadku i dlaczego warto dołożyć szczególnej troski, aby tej sytuacji unikać. Zapraszamy do czytania!   

Obraz Steve Buissinne z Pixabay

UBEZPIECZENIE OC

W WYPADKU GDY ZALEGAMY W ZAPŁACIE KOLEJNEJ RATY ZA OC, nasze ubezpieczenie w dalszym ciągu chroni nas i nasz pojazd w razie wypadku. Lecz należy brać pod uwagę, że w razie kolizji / wypadku ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania do czasu gdy uregulujemy zaległe składki. 

Konsekwencje naszej zwłoki powinny być jasno określone w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa może podejść do tematu inaczej, dlatego też zawsze zachęcamy do dokładnego czytania umowy. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciel wysyła upomnienie, a jeśli to nie poskutkuje, otrzymamy wezwanie do zapłaty. W wypadku, kiedy zapłacimy składkę natychmiastowo ubezpieczyciel nie powinien wyciągnąć żadnych konsekwencji.  

W wypadku, kiedy właściciel pojazdu zwleka z zapłatą przez dłuższy okres czasu, tu już możemy spotkać się z poważniejszymi konsekwencjami. Ubezpieczyciel upomnieć się może o zapłatę odsetek, a także może nas zgłosić do Krajowego Rejestru Dłużników, a to spowoduje obniżenie naszej zdolności kredytowej.

W wypadku, gdy taka sytuacja nam się już zdążyła, najlepiej jest jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie albo jeszcze skuteczniej jest pofatygować się do placówki ubezpieczeniowej osobiście. 

Natomiast BRAK POLISY OC, wiąże się już z większymi konsekwencjami. Narazamy sie tutaj na kary nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). O tym możecie Państwo przeczytać dokładniej w naszym poprzednim artykule: “Brak ubezpieczenia OC – jakie nasz moga czekac sankcje?”. Ale w skrócie powtórzmy co nieco na ten temat. 

Ubezpieczenia komunikacyjne OC są nałożone na nas obowiązkowo i chociaż zazwyczaj są przedłużane automatycznie zdarzyć się może, że ich nie posiadamy! 

Na przykład w sytuacji, kiedy kupiliśmy samochód z tak zwanej “drugiej ręki” – w tym wypadku ubezpieczenie OC nie podlega automatycznemu przedłużeniu.  

Może się też zdarzyć, że ubezpieczyciel wypowie nam polisę po tym jak nie zapłacimy kilku kolejnych rat. 

Lub kiedy wypowiedzieliśmy polisę przed okresem obowiązywania ubezpieczenia u jednego ubezpieczyciela i nie podpisaliśmy umowy z kolejnym.

W którejkolwiek sytuacji znaleźliśmy się, pamiętajmy, że niepłacenie OC naraża nas na dużo większe konsekwencje finansowe niż wysokość naszych normalnych składek:. Aby dowiedzieć się więcej o wysokościach kar i nie tylko, przeczytaj nasz poprzedni artykuł: “Brak ubezpieczenia OC – jakie nas mogą czekać sankcje?”.

UBEZPIECZENIE AC

Tymczasem, Autocasco, to ubezpieczenie dobrowolne. Każda firma ubezpieczeniowa ustala własne zasady co do egzekucji niespłacanych składek. Ubezpieczyciel może rozwiązać z nami umowę, jeśli zaprzestaliśmy spłacania rat. 

Na przykład, w przypadku firmy AXA i PZU w OWU znajdziemy zapis: Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, spowoduje ustanie odpowiedzialności.  

Tymczasem Link4 podchodzi do tego bardziej rzeczowo: Jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostaną zapłacone w terminie, Link4 może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Zdarza się, że ubezpieczyciel nie rozwiąże naszej umowy aż do końca jej trwania, a po zakończeniu wystąpi do sądu o zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Wiązać się to będzie także z koniecznością poniesienia kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego wierzyciela, a wszystkie te koszty sąd obciąża, oczywiście, dłużnika.

Jak widzimy firmy podchodzą do tego w indywidualny sposób, ważne więc jest zapoznanie się z OWU naszej polisy i rozumienie konsekwencji jakie mogą nas czekać. 

Aby uniknąć tych jakże poważniejszych konsekwencji, radzimy by po zauważeniu naszego błędu, natychmiast skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go, że jesteśmy świadomi naszej pomyłki. To na pewno poskutkuje pomyślnym rozwiązaniem problemu. 

CO ROBIĆ W WYPADKU KIEDY ZNALEŹLIŚMY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ 

Kiedy już się znaleźliśmy w sytuacji, gdy nie mamy środków na pokrycie kolejnej raty naszego ubezpieczenia, natychmiast skontaktujmy się z naszym ubezpieczycielem aby wyjaśnić nasze położenie. Może to pomóc nam uniknąć kar w postaci wypowiedzenia umowy, a w skrajnych sytuacjach nieprzyjemnej wizyty od przedstawiciela firmy windykacyjnej. W zależności od ubezpieczyciela i opcji ubezpieczenia jakie wybraliśmy, przedstawiciel firmy będzie mógł doradzić nam jak rozwiązać ten problem, np.: jeśli nasza polisa rozłożona jest na 2 raty, ubezpieczyciel, który ma w swoich opcjach spłatę 4-o ratową, będzie mógł nam zaproponować zmianę. Dialog i porozumienie to najpewniejsza strategia na tak zwany “happy ending”. Polecamy!