fbpx
eSCORE – jak właściwie to działa?
11 lutego 2023
Frankowicze górą – banki niedowierzają opinii TSUE
22 lutego 2023
Pokaż wszystkie

WIBOR zniknie z umów kredytowych

WIRON zastąpi WIBOR, ale kiedy?

Jakiś czas temu pisaliśmy o precedensowej sprawie, której wynikiem było zawieszenie przez sąd wskaźnika WIBOR, co imponująco obniżyło ratę kredytu hipotecznego powoda w sprawie. 

Tymczasem już w 2022, w rządzie pojawił się pomysł reformy i zamienienie wskaźnika WIBOR na WIRON. 

Jak czytamy w oświadczeniu NGR: 

“Reforma ta zainspirowana jest działaniami wprowadzającymi alternatywy dla wskaźników typu IBOR, do których należy również WIBOR. Wynika to z zaleceń regulacyjnych Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB), które w przypadku Unii Europejskiej zostały transponowane do formy aktu prawnego, jakim jest rozporządzenie BMR.”

Reforma ta, ma dobiec końca w 2025 roku.

Czy jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców ?

Przyjrzyjmy się temu z bliska ?

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR)

W jej skład wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Finansów, 
 • Narodowego Banku Polskiego, 
 • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 •  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 
 • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
 • Banku Gospodarstwa Krajowego, 
 • GPW Benchmark, 

a także: 

 • Przedstawiciele wiodących banków komercyjnych,
 • banków zrzeszających banki spółdzielcze, 
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, 
 • organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego. 

Na stronie NGR już możemy śledzić zmiany jakie zostały wprowadzone od początku założenia grupy.

Jedną z ważniejszych z nich jest to, że wskaźnik WIRON stał się wskaźnikiem stopy procentowej

W odróżnieniu do WIBOR, stawka WIRON bazuje na rzeczywistych transakcjach depozytowych jednodniowych (overnight) zawieranych przez banki z instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

NGR następnie opracowała tak zwaną “Mapę Drogową” projektu – to jest, harmonogram wprowadzenia zmian. 

Tutaj możecie znaleźć link do pełnego harmonogramu. 

Tymczasem w zarysie najważniejsze podpunkty to :

Rok 2022

 • Na rok 2022 komitet założył sobie za cel: 

“Wybór docelowego wskaźnika referencyjnego typu RFR oraz identyfikacja zakresu działania NGR celem skutecznej i bezpiecznej jego implementacji.”

 • Od grudniu 2022 WIRON mógł być już stosowany przez uczestników rynku w nowych instrumentach finansowych. 

Rok 2023

 • Jak czytamy na stronie zadaniem na ten rok jest: 

“Zapewnienie stopniowego wprowadzania nowo wybranego wskaźnika referencyjnego do umów i instrumentów finansowych – budowanie realnej podstawy do przebudowy funkcjonowania systemu finansowego. Nowe produkty finansowe są niezbędne aby zapewnić płynne auto-dostosowanie się systemu finansowego.”

 • W rzeczywistości, od stycznia 2023, banki mogą mieć w swojej ofercie kredyty ze zmiennym oprocentowaniem ustalanym na podstawie nowego wskaźnika WIRON, ale także wciąż te oparte na WIBOR-ze. 

Rok 2024

 • Zadanie:

“Zakłada się budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitego wyparcia.”

 • To oznacza, że kredyty oferowane w oparciu o stopę procentową WIBOR, znikną z rynku finansowego. Banki będą opierać swoje produkty o WIRON. 

Rok 2025

 • Zadanie:

“Powszechne stosowanie RFR [Risk-Free Rates].”

Co zmiana wskaźnika oznacza dla kredytobiorców ?

W opinii prezesa GPW Benchmark, Zbigniewa Mindy, słychać zdecydowanie pozytywny ton. A to dlatego, że historycznie, wskaźnik WIRON zawsze znajdowały się kilka punktów procentowych poniżej WIBOR [na dzień 23.01.2023r. WIRON wynosi 5,78% a WIBOR 7%]. 

Jednak szef GPW, Marek Dietl, studzi trochę entuzjazm konsumentów. 

W jego opinii :

“WIRON zgodnie z europejskim prawem nie powinien odbiegać od WIBOR-u.Założenia europejskiego rozporządzenia BMR są takie, że WIRON i WIBOR® powinny przyjmować podobne wartości.Gdyby było wyżej, trzeba byłoby WIRON skorygować w dół. Jeśli byłby niższy, należałoby skorygować go w górę.”

Z symulacji oraz obliczeń, dowiadujemy się, że oszczędności będą, ale zanim zaczniemy świętować trochę jeszcze poczekamy. 

Pomoc F24.pl

Do tego czasu, proponujemy Państwo, mimo wszystko, walczenie o swoje u naszego boku!

Zapraszamy do BEZPŁATNEJ analizy umów kredytowych. 

Wystarczy, że prześlecie Państwo do nas umowę o kredyt a my wrócimy do was z informacją, co można z takową zrobić i o co powalczyć. 

Dopiero po otrzymaniu naszej opinii zdecydują Państwo czy chcą współpracować z naszą kancelarią. 

68 452 22 16

biuro@f24.pl

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo TUTAJ