fbpx
Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela – Concordia, Generali, You Can Drive – Kolejny artykuł z serii.
19 maja 2021
Ubezpieczenia OC – Jednoznaczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie !
28 maja 2021
Pokaż wszystkie

Ugody telefoniczne z ubezpieczycielem – Rzecznik Finansowy wyjaśnia!

Umowa telefoniczna z Ubezpieczycielem - analiza Rzecznika Finansowego.

Ugoda telefoniczna – spotykamy się z tą metodą likwidacji szkody coraz częściej. W przypadku niewielkich szkód osobowych likwidowanych z polis NNW czy z polisy OC sprawcy wypadku. Dzięki temu nie musimy umawiać się z rzeczoznawcami czy iść na komisję lekarską. Oszczędność czasu i stresu. 

Podkreślamy, że szkody, które możemy zgłosić i zlikwidować tą metodą, to szkody o niskiej wartości.  

Zazwyczaj wygląda to tak… 

Aby zdecydować o przyjęciu odpowiedzialności i wycenić koszty naprawy, ubezpieczyciel prosi cię o udokumentowanie szkody. 

Jak? W postaci:

      –    zdjęć – zdarzyć się może, że TU stworzyło specjalną aplikację na telefony mobilne, która pomoże ci wysłać zdjęcia do firmy czy tez na żywo sfilmować miejsce zdarzenia i szkodę. 

      –    opisu zdarzenia.

Następnie, szkoda jest szacowana. Po oszacowaniu pracownik TU skontaktuje się z Tobą by zaproponować ci określoną kwotę.

Obawy konsumentów

I tutaj, według doniesień Rzecznika Finansowego, zaczyna się zabawa.

“(…)Z rozmów ekspertów Rzecznika Finansowego wynika, że część osób bywa zaskoczonych takim sposobem działania ubezpieczyciela. Nie czują przygotowane do rozmowy i obawiają się podjęcia decyzji o przyjęciu odszkodowania 4 w trakcie rozmowy telefonicznej. W niniejszym opracowaniu podpowiemy, jakie informacje należy zebrać, żeby świadomie podjąć decyzję o ugodzie telefonicznej. Wiele obaw dotyczy tego, co będzie jeśli zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota okaże się zbyt mała, żeby naprawić samochód czy zalane mieszkanie. Czy będzie można oczekiwać dopłaty? Jeśli tak to na jakich warunkach? Odpowiedzi na te pytania znajdą się w poniższej analizie.(…)”

“(…)Skutkiem zawarcia ugody jest ułożenie od nowa łączącego strony stosunku prawnego. Należy pamiętać, że w ramach ugody strony nie ustalają wysokości szkody, ale wysokość odszkodowania, które może mieć charakter szacunkowy i być niższe niż np. wartość szkody.(…)”

PAMIĘTAJMY! Po zawarciu ugody z ubezpieczycielem, droga do negocjacji zostaje co do zasady zamknięta lub znacznie utrudniona.

Tutaj Rzecznik podkreśla – nie poddawajmy się presji ze strony ubezpieczyciela. Mamy prawo odmówić podjęcia decyzji natychmiast i prosić o przesłanie nam dokumentu ugody do dokładnego przeczytania i zrozumienia jej warunków.

Warto też na własną rękę, przed podpisaniem czegokolwiek, dowiedzieć

się ile naprawa np. auta, którego szkodę zgłaszamy, może kosztować. 

Z taką informacją możemy wrócić do negocjacji z TU.

Jak juz pisalismy wczesniej, dokładne czytanie tego co zawiera nam proponowane OWU to PODSTAWA ! 

Jakie informacje powinieneś otrzymać przed zawarciem ugody?

Tutaj Rzecznik Finansowy podaje nam, że : 

“(…)Katalog informacji, które powinien podać konsumentowi przedsiębiorca (zakład ubezpieczeń) w przypadku zawierania ugody telefonicznej reguluje art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

W tym miejscu odsyłamy Państwa do Analizy Rzecznika Finansowego, ponieważ stanowi ona pełne źródło informacji. W podpunkcie 5., Rzecznik wymienia wszystkie szczegóły o których powinniśmy być poinformowani podczas rozmowy. 

Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej ?

  1. Po pierwsze powinniśmy zawsze notować szczegóły naszej rozmowy. Możemy też prosić o potwierdzenie informacji poprzez wysłanie e-mail ze szczegółami o których rozmawialiśmy. Jeśli w późniejszych rozmowach ubezpieczyciel zaproponuje niższe odszkodowanie, możemy zawsze odwołać się do pierwotnej propozycji złożonej przez TU. 
  1. Po drugie, nie poddawajmy się presji ubezpieczyciela! W wypadku spraw jak zgłaszanie szkód podejmowanie decyzji pochopnie nie opłaci się nam !
  1. Po trzecie, także tutaj warto przypomnieć, że nie musimy korzystać z oferty ugody telefonicznej i skierować możemy sprawę na normalny tryb likwidacyjny.
  1. “(…)Pamiętajmy, że bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel i tak jest obowiązany wypłacić w określonym terminie. W ramach uzgodnień telefonicznych można ustalić właśnie tę wartość. Należy wówczas wyraźnie zastrzec, że traktujemy ustalone telefonicznie odszkodowanie właśnie jako część bezsporną odszkodowania.(…)
  1. Powinniśmy zawsze skontaktować się ze specjalistą by rozumieć jakie będą koszty naprawy, czy to samochodu, czy też zalanego mieszkania. Kosztorys sporządzony przez profesjonalistę z wyszczególnieniem prac, materiałów i czasu pracy pomoże nam zrozumieć czy odszkodowanie zostało zaniżone czy też jest prawidłowo wyliczone. 
  1. W momencie, gdy znamy koszty naprawy, możemy negocjować i zaproponować wyższą kwotę odszkodowania. Możliwość negocjacji warunków jest otwarty aż do czasu podpisania umowy ! 

Odstąpienie od umowy, zawarcie pod wpływem błędu….

Analiza Rzecznika Finansowego, w podpunktach 8, 9, 10, także mówi o zawarciu umowy pod wpływem błędu, a także o sytuacjach, w których możemy odstąpić od ugody. 

Tutaj także odsyłamy Was do Analizy Rzecznika Finansowego

Życzymy dobrej lektury!