fbpx
Jak odzyskać pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela? 
27 maja 2022
Zagraniczny ubezpieczyciel ? Dopłata do odszkodowania ?
2 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

UFG wprowadza Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka kierowców 

eSCOR to nowy system oceny punktowej bazujący na danych zebranych przez UFG

Jak sama nazwa wskazuje, ma on na celu ocenę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z ubezpieczeniami OC i AC.

Do tego celu stworzona zostanie wystandaryzowana ocena punktowea prawdopodobieństwa spowodowania szkody. 

UFG chce, aby raport ten powiększył świadomość kierowców na temat charakterystycznych dla nich czynników ryzyka i pomógł im przez to podjąć działania służące poprawie bezpieczeństwa. 

Jak tworzony jest eSCOR? 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zajmuje się pomocą poszkodowanym w wypadkach z udziałem nieubezpieczonych kierowców. 

Projekt ma ambitne plany wykorzystania metod zaawansowanej analizy statystycznej danych.

Dotyczą one umów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz szkód z nich zgłaszanych, zgromadzonych w bazie UFG.

Celem analizy jest stworzenie ustandaryzowanej oceny punktowej spowodowania szkody.

Tak jak w sektorze bankowym, scoring kredytowy (czy scoring BIK) demonstruje  wiarygodność klienta, także i w tym wypadku, klient otrzyma raport on-line, w którym będą wyszczególnione informacje o tym co wpłynęło na ocenę punktową. 

Kto będzie mógł skorzystać z eSCOR?  

eSCOR dostępny jest dla Zakładów Ubezpieczeń (ZU), Obywateli i Przedsiębiorców.

Zakłady Ubezpieczeń

Na dzień dzisiejszy, Zakłady Ubezpieczeń samodzielnie interpretują dane, które zbierają o potencjalnym kliencie.

Mają one prawo pobrać od UFG, dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia i historii szkód wskazanej osoby fizycznej, prawnej lub pojazdu.

eSCOR ma być dodatkowym źródłem pomocy. Ma on pozwolić jeszcze lepiej ocenić ryzyko związane z zawieraną umową ubezpieczenia z uwzględnieniem statystyk rynkowych.  

Obywatel 

Raport może okazać się przydatny osobom prywatnym na przykład w sytuacji: 

  • ubiegania się o pracę kierowcy
  • lub w momencie, gdy chcemy wypożyczyć samochód. 

Przedsiębiorca 

W wypadku przedsiębiorców, np. takich jak firmy transportowe, będą oni mogli w szybki i jasny sposób ocenić czy osoba ubiegająca się o pozycję kierowcy jest osobą godną zaufania.