fbpx
Ugody telefoniczne z ubezpieczycielem – Rzecznik Finansowy wyjaśnia!
28 maja 2021
Spłaciłeś kredyt we wcześniejszym terminie? – Należy Ci się zwrot kosztów !
31 maja 2021
Pokaż wszystkie

Ubezpieczenia OC – Jednoznaczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie !

OC - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował w sprawie miedzy UFG a Powiatem Ostrowskim .

O co właściwie poszło ? 

Poszło o OC! Mowa tu o sprawie pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Otóż w dniu 7 lutego 2018 roku, powiat Ostrowski na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego, stał się właścicielem pojazdu.  Po dwóch i pół miesiącach, w dniu 20 kwietnia 2018 r. powiat ubezpieczył pojazd, a także zdecydował, że stan pojazdu jest zły i zdecydowano o zniszczeniu auta. 

Konsekwencją tego, w dniu 22 czerwca 2018 roku, stacja demontażu wydała oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu. 

Gdy UFG przeanalizował historię pojazdu, odkryto, że pojazd nie został ubezpieczony w okresie między lutym a kwietniem roku 2018. W konsekwencji UFG nałożył na Powiat Ostrowski, grzywnę ( 4200 zł ) : 

“ (…) z tytułu niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu w okresie od 7 lutego do 22 kwietnia 2018 r.(…)”.

Po otrzymaniu kary, Powiat Ostrowski zwrócił się do Sądu Rejonowego, a sąd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem: 

“Czy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej istnieje w odniesieniu do pojazdu, który :

  • jest zarejestrowany w państwie członkowskim,
  • znajduje się na terenie prywatnym,
  • jest niezdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny
  • i decyzją właściciela został przeznaczony do zniszczenia.  

A decyzja Trybunału Konstytucyjnego UE jest taka …

Trochę to trwało, Powiat walczył, jednak mimo tego, wyrok jest jednoznaczny :

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

KOMUNIKAT PRASOWY nr 71/21 ,

Luksemburg, 29 kwietnia 2021 r. ,

Wyrok w sprawie C-383/19 Powiat Ostrowski / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: 

Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest OBOWIĄZKOWE, w sytuacji gdy dany pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim i nie został w należyty sposób wycofany z ruchu. Obowiązek taki nie może zostać wyłączony jedynie ze względu na okoliczność, że zarejestrowany pojazd jest w danej chwili niezdolny do jazdy ze względu na swój stan techniczny”.

Trybunał także stwierdza,…

że pojęcie „pojazdu” jest obiektywne i niezależne od użytku, jaki czyni się lub można czynić z danego pojazdu, czy też od zamiaru jego właściciela lub innej osoby rzeczywistego korzystania z niego. “

A stan takowego, ”zależy od czynników subiektywnych, takich jak w szczególności istnienie po stronie jego właściciela lub posiadacza woli przeprowadzenia lub zlecenia niezbędnych napraw oraz dostępność środków finansowych przeznaczonych na ten cel. “

Tutaj odsyłamy Was do pełnego komunikatu prasowego Trybunału Sprawiedliwości UE. 

A w tym linku znajdziecie Państwo pełną wersję wyroku TSUE. 

Pojazd zarejestrowany MUSI mieć OC ! 

Podsumowując. Wyrok ten podkreśla, że obowiązek ubezpieczenia OC jest „niezbędny do zapewnienia ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych”. 

Przestać opłacać ubezpieczenie OC możemy tylko w sytuacji, w której pojazd “został formalnie wycofany z ruchu. Oczywiście zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.” 

UFG pisze także na swojej stronie, że odpowiedź Trybunału jest jednoznaczna i potwierdza stanowisko jakie zajmował dotychczas Fundusz. 

A na zakończenie, jako przestrogę, zachęcamy poczytać nasz poprzedni artykuł o tym dokładnie, co nam grozi, kiedy ubezpieczenia OC nie płacimy.