fbpx
Wcześniejsza spłata kredytu, a zwrot prowizji bankowych
17 czerwca 2022
Jak odzyskać Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego
24 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego – podstawy zwrotu składki 

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) jest proponowane klientom banków, którzy nie mogą zapewnić pełnego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów. 

Dzisiaj wiemy już, że jest to działanie niekorzystne dla klientów i mogą oni ubiegać się o zwrot składki. Niestety jest to niełatwy proces, który kończy się najczęściej w sądzie. 

Przyjrzyjmy się temu z bliska.

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, co to takiego? 

UNWW to polisa, którą banki proponują klientom występującym o kredyt, którzy nie posiadają wymaganej, sumy pieniędzy na wkład własny.  

Jak się okazuje w tej sytuacji, to kredytobiorca płaci za “ochronę” banku. 

Co to znaczy? 

Oznacza to tyle, że w wypadku konieczności korzystania z ochrony w ramach polisy, tylko bank może pobrać z niej środki

Kolejną kontrowersją, jest sposób w jaki banki oferują Ubezpieczenie NWW osobom zainteresowanym kredytami hipotecznymi w walutach obcych (i nie tylko).

Po pierwsze, w sprawach które już trafiły do sądów, powtarza się przekonanie kredytobiorcy ,że wykupienie polisy jest obowiązkowe.

Po drugie, osoby te, nie miały żadnego wpływu na:

 • to co znajduje się w ogólnych warunkach umowy polisy, 
 • negocjacje stawek,
 • czy wybór firmy ubezpieczeniowej. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat UNWW

Sprawą zainteresował się, także, Prezes UOKiK.

Wyjaśnia on, że chociaż UNWW, samo w sobie jest dozwolone, to jednak niektóre postanowienia dot. takiego zabezpieczenia kredytu, naruszają dobre obyczaje oraz interes konsumenta.

Wskazuje on, że w praktyce, podpisując umowy, klienci nie mieli wyboru i wpływu na jakiekolwiek postanowienia w niej zapisane. Zostali postawieni przed wyborem: podpisać lub zrezygnować z kredytu.    

Także kwestionuje on przejrzystość ustalania kosztów polisy. Prezes UOKiK podkreślil, że według dotychczasowej praktyki, kredytobiorca nie posiada wiedzy na temat w jaki sposób są one ustalane.

W związku z tym, UNWW zostało wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, który prowadzony jest właśnie przez prezesa UOKiK. 

W ocenie Prezesa UOKiK, ma tutaj zastosowanie art.  385[1] § 1 Kodeksu cywilnego:

 • “§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”
 • § 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

UNWW a orzeczenia sądów

Według orzecznictw sądów, które już miały do czynienia ze sprawami o zwrot składki na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, wynika, że pomimo tego, że tego typu klauzule są dopuszczalne przez prawo, to jednak one uznają je za niedozwolone.

Uzasadnienie? 

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego nie stanowi żadnej formy ochrony dla kredytobiorcy, jednoczesnie zmusza go do poniesienia kosztów polisy. 

W konsekwencji, sądy uznały, że tego typu klauzule, nie powinny być wiążące dla kredytobiorców, ponieważ rażąco naruszają one ich interesy .

Przykłady takich rażących działań to:  

 • Przede wszystkim, konsument w momencie podpisywania umowy, nie wiedział jakie są i nie otrzymał Ogólnych Warunków Umowy (OWU) polisy Ubezpieczenia NWW. Nie znał on swoich praw i obowiązków i nie otrzymał potwierdzenia podpisania umowy ubezpieczenia. 
 • Co ważniejsze, kredytobiorca nie był informowany o tym jak kreowane są składki UNWW, nie był świadom rzeczywistych kosztów kredytu. 
 • Dodatkowo, osoba zaciągająca kredyt nie jest poinformowana dostatecznie jasno kto jest jest ubezpieczonym oraz to kto ubezpiecza. 
 • Ponadto, wierzyciel nie wiedział jak długi jest okres ubezpieczenia.  
 • Sposób w jaki bank konstruował składki za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego nie był związany z wkładem własnym czy faktycznym ryzykiem, które ponosił bank. 
 • Co więcej, kredytobiorca nie miał możliwości negocjacji warunków umowy polisy z ubezpieczycielem.
 • Konsument został postawiony w sytuacji w której, mógł tylko zaakceptować lub odrzucić umowę o kredyt. 
 • W momencie skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej TU wypłacała środki należne z polisy bankowi, tymczasem zwracając się do kredytobiorcy o roszczenie regresywne, choć to on oplacal skladki ubezpieczenia.  

Orzecznictwo w tego typu sprawach jest już całkiem dobrze ukształtowane, dlatego też coraz częściej kredytobiorcy decydują się na złożenie pozwów przeciwko bankom. 

W tym miejscu, tabela z przykładowymi pozytywnymi dla kredytobiorców wyrokami, zapadłymi w sprawach o zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.[*]  

Sygnatura aktZasądzona kwota zwrotu UNWWRodzaj kredytu hipotecznego
V Ca 2076/1719,643 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnieniekredyt we frankach szwajcarskich
II Ca 523/1821 438,00 złkredyt we frankach szwajcarskich
VI C 435/1617 096,24 złkredyt w dolarach amerykańskich
II C 3123/1869 870,00 złkredyt we frankach szwajcarskich

Z tego powodu, że postępowanie dowodowe w tego rodzaju sprawach nie jest mocno rozbudowane istnieje większa szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy . Wielu tak zwanych Frankowiczów, decyduje się na otwarcie odrębnego postępowania własnie o zwrot składki polisy UNWW . 

Pomoc F24.pl

W Kancelarii F24.pl, zajmujemy się odzyskiwaniem składek oraz innych kosztów związanych z kredytami. 

Tych Państwa, którzy już są zainteresowani sprawdzeniem czy należy im się zwrot składek z UNWW, oferujemy BEZPŁATNĄ analizę sytuacji kredytowej (kredyty w złotych, frankach czy innych walutach). 

Po takiej analizie przedstawimy możliwe ścieżki postępowania i dopiero po niej zdecydują Państwo czy chcą podjąć współpracę. 

Zapraszamy do kontaktu:

68 452 22 16

biuro@f24.pl

Natomiast, Państwa, którzy chcą pokusić się o samodzielne odzyskanie środków z UNWW zapraszamy do przeczytania naszego kolejnego artykułu, w którym wyjaśnimy jak to zrobić !