fbpx
17 czerwca 2022

Wcześniejsza spłata kredytu, a zwrot prowizji bankowych

Od jakiegoś czasu prawo stoi po stronie konsumenta. W wypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego* możliwe jest odzyskanie prowizji !
3 maja 2022

Zwrot prowizji bankowej – kolejna wygrana !

Zgodnie z Art.  49. Ustawy o kredycie konsumenckim  [Obniżenie całkowitego kosztu kredytu] dowiadujemy się:  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.