fbpx
Wakacje kredytowe tym razem od rządu
22 lipca 2022
Stawki ubezpieczenia OC będą wzrastać?
30 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje 

Do rzecznika Praw Pacjenta wpłynęła taka historia. 

Pani X ze względu na zagrożenie życia wezwała ambulans.

Pomimo tego, że znajdowała się w ciężkim stanie, została pozostawiona w domu pod opieką rodziny. 

Kilkanascie godzin później, kiedy już do szpitala trafiła, została błędnie zdiagnozowana, co pogorszyło jeszcze jej stan zdrowia. 

Rzecznik Praw Pacjenta wniósł już w tej sprawie pierwszą skargę do Sądu Najwyższego. 

Uzasadnia on, że w sprawie Pani X doszło do zaniedbań przez co zbyt późno udzielono  pomocy pacjentce, a to stało się to przyczyną pogorszenia jej stanu zdrowia. 

Pani X wniosła powództwo do sądu i zażądała od szpitala ( i jego ubezpieczyciela) zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Niestety Sąd oddalił powództwo z czym Rzecznik Praw Pacjenta nie zgadza się. 

Uważa on, że ustalenia sądu są sprzeczne z zebranymi dowodami i opinia biegłych. Natomiast w sprawie zadośćuczynienia z tytułu praw pacjenta, sąd oddalając powództwo zignorował fakt, że szpital naruszył prawo pacjentki do świadczeń zdrowotnych.   

– Wyrok jest rażąco niesprawiedliwy, został wydany z naruszeniem podstawowych kryteriów sprawiedliwości oraz standardów orzekania – stwierdził Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – Moim obowiązkiem jest zawsze stać po stronie pacjenta i cieszę się, że skarga nadzwyczajna daje możliwość uchylenia zaskarżonego orzeczenia – dodał.

Skarga ma na celu skontrolowanie prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego. 

Więcej o zakresie działań Rzecznika na oficjalnej stronie .

Postępowanie Sądowo – cywilne 

  • Postępowanie cywilne pozwala poszkodowanemu pacjentowi dochodzić wszystkich mu przysługujących roszczeń. Zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a także renty, jeżeli w wyniku nieprawidłowego działania lekarza, poszkodowany utracił zdolność do wykonywania zawodu w całości lub w części, czy też zmuszony jest do ponoszenia kosztów rehabilitacji i leczenia.
  • Poszkodowany ma również możliwość o wystąpienie o zapłatę renty wyrównawczej. To jest za okres od dnia zdarzenia powodującego szkodę do dnia wniesienia pozwu. 
  • Pomocne jest też powołanie biegłych sądowych, którzy pomogą ustalić i zrozumieć sądowi jaki wpływ na zdrowie pacjenta miało nieprawidłowe zachowanie się lekarza.
  • 5% od żądanej kwoty – tyle będzie wynosiła opłata od pozwu o zadośćuczynienie i odszkodowanie – w zależności od wielkości roszczenia może to być wartość od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, ale maksymalna granica jest 100.000 zł.
  • Można jednak starać się o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • Dodatkowymi kosztami są koszty powołania biegłego, który w wypadkach błędu medycznego jest niezbędny

Postępowanie sądowo-cywilne. Daje ono najwięcej możliwości. Warto też, obok postępowania sądowego, wszcząć jednocześnie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także poinformować Rzecznika Praw Pacjenta. Ustalenia poczynione w toku powyższych procedur mogą stanowić dowód w sprawie, ale nie muszą. 

Musimy pamiętać o tym, że postępowania o błąd lekarski są zazwyczaj skomplikowane a szpital będzie bronił lekarza za pomocą wyspecjalizowanej kadry prawniczej. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić wartość zatrudnienia profesjonalnej pomocy prawniczej. Osoby, która pomoże nam w sprawny i profesjonalny sposób przejść przez skomplikowany proces jakim jest sprawa cywilna. 

Polecamy także przeczytanie artykułów:

Błąd medyczny, a zdarzenie medyczne 

Błąd lekarski możliwe postępowanie

Pomoc F24.pl

Historia niestety lubi się powtarzać i przypadek Pani X nie jest odosobniony. 

W Kancelarii F24.pl zajmaujemy sie także szkodami osobowymi i pomagamy naszym klientom odzyskać należne im pieniądze.  

F24.pl – jesteśmy kancelarią, która ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. 

Wystarczy skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 

60 452 22 16 

lub napisac na email: biuro@f24.pl ,

a my, BEZPŁATNIE oszacujemy Twój przypadek i doradzimy drogę postępowania. Dopiero potem zdecydujesz czy chcesz z nami współpracować czy też nie