fbpx
Rzecznik Finansowy odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań po wichurach cz. I
6 lipca 2022
Rzecznik Finansowy odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań po wichurach cz. III
15 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Rzecznik Finansowy odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań po wichurach cz. II

Rzecznik Finansowy odpowiada na powtarzające się pytania o odszkodowania po wichurach i nieprzewidzianych wydarzeniach atmosferycznych. W poprzednim artykule przeanalizowaliśmy 4 odpowiedzi najczęściej zadawanych pytań ekspertom Rzecznika.

Dziś przechodzimy do kolejnych !           

Ile trwa procedura od czasu złożenia wniosku do wypłaty odszkodowania?

 • Termin wypłaty środków z ubezpieczenia zależy od umowy jaka została zawarta. Szczegóły znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umowy, którą podpisałem. 
 • Zgodnie z prawem TU ma 30 dni od zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania. 
 • W jakimkolwiek wypadku, w pierwszej kolejności, w terminie 30 dni, TU powinno wypłacić BEZSPORNĄ KWOTĘ ODSZKODOWANIA.
 • Jeśli pojawią się opóźnienia w wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel ma obowiązek wyjaśnić okoliczności jakie stanęły na przeszkodzie w zrealizowaniu procesu likwidacji szkody. 
 • W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń mieszkań i domów, TU na wypłatę świadczenia ma 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wspomnianych wyżej okoliczności było możliwe.
 • Natomiast w sytuacji. gdy chodzi o OC budynków rolniczych. Tu przepisy mówią, że ubezpieczyciel ma na wypłatę świadczenia 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wspomnianych wyżej okoliczności było możliwe. Przy czym nie może przekroczyć 90 dniowego terminu licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.
 • Do ostatniego punktu, przewiduje się jeden wyjątek, który może wydłużyć ten termin. Jeśli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Co zrobić jeśli nie zgadzamy się z wyceną szkody przygotowaną przez ubezpieczyciela?

 • Tutaj eksperci podkreślają to, że wielu konsumentów jest nie wystarczająco poinformowana o tak zwanej zasadzie wypłaty “kwoty bezspornej”.

Kwota bezsporna to pieniądze, które Ubezpieczyciel wypłaca niemal automatycznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu zgłoszenia. Są to środki przeznaczone, na przykład na zakup materiałów potrzebnych do zabezpieczenia mienia przed dalszym zniszczeniem. 

Kwota ta, to tylko część pieniędzy jakie poszkodowany otrzyma. 

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości Rzecznik Finasowy radzi, by skontaktować się z ubezpieczycielem z zapytaniem o termin w jakim ubezpieczyciel planuje zamknąć postępowanie likwidacyjne. 
 • Natomiast, w wypadku gdy termin na wypłatę odszkodowania minął, a ubezpieczyciel w dalszym ciągu zwleka z wypłatą, tutaj w pierwszej kolejności poszkodowany musi wykorzystać wszelkie inne ścieżki zgłoszenia reklamacji. 

Rzecznik Finansowy może wszcząć postępowanie interwencyjne lub polubowne. dopiero po odrzuceniu reklamacji przez Ubezpieczyciela,      

W jakim terminie powinienem otrzymać odpowiedź zakładu ubezpieczeń na reklamację?

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od otrzymaniu reklamacji na jej odpowiedź.
 • Samo wysłanie przez zakład odpowiedzi na reklamację liczy się jako zachowanie terminu. 
 • Kolejno, w wypadkach spraw skomplikowanych Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania klienta o przyczynie opóźnienia, wyjaśnia drogę jaką podejmie w celu rozpatrzenia sprawy. a także określa przewidywane terminy rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 60 dni.    
 • Jeśli TU nie spełni powyższych warunków reklamacja rozpatrzona jest według woli klienta.
 • Jeśli TU odpowie negatywnie na reklamację poszkodowany, może poprosić o interwencję Rzecznik Finansowy.                                           

Wiatr zniszczył nam dom, który wyremontowaliśmy własnymi siłami dwa lata temu. Tymczasem ubezpieczyciel wypłacił nam zaledwie część tego, co wydaliśmy np. na położenie dachu. Co zrobić, żeby dostać wyższe odszkodowanie?

 • W tym wypadku najprawdopodobniej ubezpieczyciel pominął fakt remontu przeprowadzonego przez właściciela. 
 • Najważniejsze w tym wypadku to zebrać wszelką dokumentacje przeprowadzonego remontu : rachunki za materiały czy od firmy, która przeprowadzała remont. 
 • W wypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie takowych dostarczyć, pomocne mogą stać się zdjęcia dokumentujące stan budynku z przed i po remoncie 
 • Należy także zachować pozostałości zniszczonych wyremontowanych części np.: dachu, blahodachowki okien czy też nowych drzwi, aby rzeczoznawca mógł uwzględnić ich wartość i skorygować wysokość odszkodowanie.     
 • Rodzaje umowy: 

            Ubezpieczenie dobrowolne:   

            Nieruchomości nie starsze niż 20-50 lat : według wartości nowej (nazywanej też odtworzeniową) można ubezpieczyć nieruchomości nie starsze niż 20-50 lat, w zależności od rodzaju mienia czy warunków danej umowy.

             Budynki powyżej 50 lat : Tutaj stosuje się tzw. wartość rzeczywista. To metoda wyliczenia odszkodowania uwzględniająca zużycie techniczne budynku. Ubezpieczyciel musi uwzględnić wszelkie remonty i poprawić wycenę wartości nieruchomości w górę!

Wiatr zniszczył mi drewnianą stodołę wybudowaną w latach 50-tych. Czy z obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych dostanę odszkodowanie pozwalające na wybudowanie nowej, murowanej?

Według tzw. wartości nowej (czyli pozwalającej na odbudowę nieruchomości) można ubezpieczyć, bez dodatkowych formalności, tylko stosunkowo nowe budynki oraz takie, które w momencie podpisywania umowy stopień zużycia nie przekraczał 10%.

Kiedy w grę wchodzi ubezpieczenie starszego budynku, którego procent zużycia jest większy, tutaj mamy do czynienia z odszkodowaniem wyliczonym według tzw. wartości rzeczywistej. 

Co to oznacza? Otóż, przy uwzględnieniu kosztów odbudowy uwzględnia się zużycie techniczne w wysokości wskazanej na polisie, którą podpisano podczas ubezpieczenia budynku. W konsekwencji tego, odszkodowanie może być niewystarczające na odbudowę stodoły według nowej technologii.                

Pomoc F24.pl           

Zapraszamy do czytania naszych poprzednich artykułów związanych z tematem:

Część pierwsza dzisiejszego wpisu znajdziecie państwo pod tym linkiem

Czy potrzebujesz pozwolenia na odbudowę po nawałnicy ? Sprawdź tutaj

Szkody wywołane przez burze i silne wiatry a odszkodowanie, przeczytacie wchodząc tutaj.

Natomiast jeśli szukają Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub dopłaty do niego, polecamy naszą Kancelarię. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem:

68 452 22 16 

Lub mailowo na adres:

biuro@f24.pl