fbpx
Wygrywamy – Ergo Hestia s.a. też nam się nie oparła
13 kwietnia 2022
Odzyskaliśmy 15 tys zł od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe!
20 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

“Pojazd w ruchu”- co ma do tego sąd najwyższy

Z uwagi na rozbieżność w interpretacji zakresu odpowiedzialności  w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, w przypadku szkód spowodowanych przez działanie pojazdów wielofunkcyjnych (koparek, spycharek czy ciągników rolniczych z podpiętym urządzeniem rolniczym etc ), a co za tym idzie, także rozbieżność w orzecznictwie pojęcia “pojazd w ruchu”, 18 sierpnia 2020 roku, Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie, że wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 7/22) o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie problemu.

Odpowiedz sądu najwyższego 

14 stycznia 2022 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę:

–  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.). 

“Pojazd w ruchu“ rozstrzygnięcie 

Niestety, nie jest rzadkością wypadek, w którym poszkodowany stracił życie lub został trwałe okaleczenie, podczas pracy pojazdów wielofunkcyjnych, w tym pojazdów wolnobieżnych używanych w gospodarstwach rolnych. Z tego powodu powyższa uchwała jest bardzo ważna dla poszkodowanych. 

Jak wynika z powyższego, ruch pojazdu obejmuje także korzystanie z pojazdu, jako narzędzia pracy. 

Pomoc F24.pl

Naszym zadaniem jest pomagać państwu przebrnąć przez skomplikowane i często nie łatwo czytelne zasady rządzące ubezpieczeniami, odszkodowaniami i nie tylko !

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości w sprawach odszkodowawczych.

Zapraszamy do kontaktu

Przeprowadzamy bezpłatne analizy przypadków – dopiero po tym mogą państwo zdecydować się lub nie, na współpracę z nami ! 

Email: biuro@gmail.com

Telefon : 68 452 22 16