fbpx
Tyle wyniesie kara za brak OC w 2023 roku ?
9 sierpnia 2022
Komornik przyszedł a wyrok sądowy, nie. Co teraz? 
25 sierpnia 2022
Pokaż wszystkie

Najwyższe punkty karne za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

Kto nie liczy punktów karnych ten jest wzorowym kierowcą. 

Niestety, wielu z nas słysząc te dwa słowa robi wewnętrzny cichy rachunek.

Tymczasem, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. 

Opisuje on sposób w jaki naliczane będą punkty oraz to ile punktów konkretne wykroczenie drogowe będzie kosztować kierowcę.

Nie zmieniła się liczba punktów karnych, które kierowca ma do “wykorzystania” zanim zostanie mu odebrane prawo jazdy

 • W wypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy pierwszy rok jest to 20 pkt .
 • Natomiast, dla wszystkich innych użytkowników pojazdów – 24 pkt

W rezultacie, system naliczania przewiduje punktację od 1-15 punktów za jedno wykroczenie. 

Naliczone punkty zostaną usunięte dopiero po 2-óch latach od dnia uprawomocnienia się wyroku lub po 2-óch latach od dnia uiszczenia grzywny wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

15 punktów karnych za…

Ustawa z dnia 2 Grudnia 2021 r. (o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002)) zmienia warunki naliczania punktów karnych oraz ich liczbę za poszczególne wykroczenia drogowe. 

W rezultacie, czytamy że za jedno wykroczenie kierowca może otrzymać maksymalnie do 15 punktów karnych. Dotychczas makymalną punktacją było 10 pkt.

Które wykroczenia będą tak naliczane? 

Przede wszystkim, najwyżej punktowanymi wykroczeniami będą: 

 • Kierujący pojazdem mechanicznym jest w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (grzywna od 2 500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów wyrażony w miesiącach lub latach (od 6 miesięcy do 3 lat).
 • Kierowca używa pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (kara pozbawienia wolności do lat 3).
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście (grzywny 1 500 zł).
 • Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową (grzywna 1 500 zł).
 • Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym (grzywna 1 500 zł).
 • Nieustąpienie pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej (grzywna 1 500 zł).
 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (grzywna 1500 zł) lub przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim (grzywna 1 000 zł).
 • Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym (grzywny 1 500 zł do 2 500 zł (powyżej 71 km/h).
 • Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej (grzywna od 20 zł do 5 000 zł).

Tak oto przedstawia się ta lista. 

UWAGA!

Jeżeli w okresie 2-óch lat od daty popełnienia przestępstwa zotaniemy przyłapani na tym samym wykroczeniu, możemy spodziewać się tak zwanej recydywy. To oznacza podwójną stawkę mandatu ! 

Od kiedy ?

Podsumując. Nowe prawo obowiązywać będzie od dnia 17 września 2022 roku. 

Przedewszystkim, ustawodawca jest przekonany, że nowy system punktowy wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo na polskich drogach. 

Jest to kolejna z prób poprawienia jakości doświadczenia kierowców na drogach.

Kolejnym, ponieważ 15 czerwca weszło w życie nowe prawo, które pozwala Towarzystwom Ubezpieczeniowym na wgląd do bazy danych UFG, która zawiera wszelkie informacje na temat wykroczeń kierowcy oraz ilości punktów karnych. 

TU wykorzysta dane te do ustalenia wysokości ryzyka podczas ubezpieczania klienta, co z pewnością, wpłynie na cenę stawki OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.