fbpx
PZU prezentuje autocasco dla elektryków 
24 lutego 2022
Szkody wywołane przez burze i silne wiatry a odszkodowanie? 
10 marca 2022
Pokaż wszystkie

Naczelny Sąd Administracyjny, brak obowiązkowej polisy OC i PIT 8C

Co te trzy rzeczy mają ze sobą wspólnego ? 

Otóż Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: 

“Ma przychód uczestnik wypadku bez ważnego OC, za którego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił roszczenia pokrzywdzonym, a potem umorzył mu należności.”* 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę

Sytuacja wyglądała następująco. 

Podatnik spowodował wypadek. Poszkodowany został on oraz inni uczestnicy zdarzenia.

Okazuje się do tego, że nie ma on ważnego ubezpieczenia OC. 

W tym wypadku do akcji wkroczył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Naprawia on szkody, wypłaca poszkodowanym odszkodowania. 

Następnie, UFG zwraca się do podatnika o zwrot wypłaconych, w jego imieniu, kosztów. 

Podatnik niestety jest w bardzo złej sytuacji finansowej i fizycznej (w konsekwencji wypadku jest częściowo sparaliżowany, a także ma upośledzone funkcje psychiczne) i nie jest w stanie spłacić zobowiązania. 

W tym wypadku UFG odstępuje od dochodzenia wierzytelności, ale zgodnie ze swoją procedurą, sporządza on podatnikowi informacje PIT 8C “traktując umorzoną kwotę jako przychód z innych źródeł”.

W odpowiedzi na to, podatnik zwrócił się do fiskusa z pytaniem : “czy rzeczywiście umorzenie przez UFG świadczenia powoduje powstanie po jego stronie przychodu podatkowego.” W końcu nie otrzymał żadnych pieniędzy. 

Fiskus odpowiedział jasno: “Decyzja o umorzeniu dłużnikowi roszczenia wynikającego z uprzedniej wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej oznacza, że jego zobowiązanie jest zniwelowane i nie musi go spłacać. Po stronie dłużnika powstaje zatem przychód z nieodpłatnego świadczenia.”

Nasz podatnik wciąż nie zgadza się z fiskusem i zaskarża decyzje. 

Niestety nie udaje mu się wskórać wiele. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, a później Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzają tylko i uprawomocniają decyzje. 

Sędzia NSA Antoni Hanusz  uzasadniał:

“gdyby nie UFG, skarżący, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczeniowego, musiałby ponieść koszty. Realnie doszło też do przepływu środków. “

*cytat, gazeta „Rzeczpospolita”