Kategorie
Blog odszkodowania szkody komunikacyjne szkody osobowe

PIESZY POTRĄCONY W WYPADKU – BEZ OBAW ! ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY JEST WŁAŚNIE PO TO !

Wypadki z udziałem pieszych są, niestety, jednymi z najczęstszych wypadków na polskich drogach, dlatego w tym artykule powiemy jak postępować i czego możemy oczekiwać, kiedy już staliśmy się ofiarą takiego wypadku .

Każdego dnia na drogach uczestnicy ruchu przekraczają zalecaną prędkość i niestety to właśnie pośpiech jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Według statystyk, przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h (po hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci pieszego wynosi aż 90%! Dlatego też zawsze wsiadając do naszego pojazdu powinniśmy być w pełni świadomi i skoncentrowani na czynności prowadzenia go, jako że konsekwencje mogą być bardzo poważne

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE WYPADKU 

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić zaraz po wypadku z udziałem pieszego (i nie tylko pieszego, ale także rowerzysty czy kolizji z innym autem) to niezwłocznie wezwać pogotowie i policję i zabezpieczyć miejsce wypadku i poszkodowanego udzielając mu, jeśli to możliwe, pierwszej pomocy. Takie zachowanie zapewni, że nie będziemy narażać poszkodowanego na jeszcze większe ryzyko. Nie należy bagatelizować sytuacji w których pieszy nie odniósł widocznych obrażeń lub wydaje mu sie ze nic mu się nie stało – podczas jakiegokolwiek rodzaju wypadku wydzielany jest hormon zwany adrenaliną, tak zwany “hormon przetrwania“, może on spowodować, że poszkodowany nie czuje bólu. 

JESTEM OSOBĄ POSZKODOWANĄ W WYPADKU SAMOCHODOWYM  

W tej sytuacji będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy.  Zgodnie z art. 436 k.c. – posiadacz pojazdu odpowiada za szkody nim wyrządzone osobom pieszym na “zasadzie ryzyka”. Zasada ta jest wzmożoną ochroną dla poszkodowanego. 

Sprawca wypadku ma obowiązek poinformować Cię, jako poszkodowanego o swoim ubezpieczycielu – podać nazwę placówki ubezpieczającej, adres, ewentualnie numer telefonu czy e-mail pod który poszkodowany może zgłosić swoje roszczenie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn poszkodowany nie mógł być powiadomiony na miejscu wypadku wszystkie te informacje będą zgromadzone przez Policję, która sporządzi notatkę, w której będą zawarte informacje dotyczące pojazdu, a często również sama informacja o ubezpieczycielu. 

Jeśli tych informacji notatka ta nie posiada, możesz ustalić takową poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przeczytać na ten temat możesz dokładniej tutaj – Jak sprawdzić czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Natomiast co robić w sytuacji, w której kierowca ubezpieczenia OC nie posiadał, pisaliśmy już w artykule :Jak postępować w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

O JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ JAKO POSZKODOWANY

Jako pieszy, który został poszkodowany w wypadku drogowym, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jakie świadczenia zostaną ci przyznane, zależy od okoliczności, ale katalog świadczeń jest duży. Obejmuje on:

  • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie.  
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, jak np. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją czy specjalistycznym odżywianiem, 
  • koszty związane z opieką nad poszkodowanym, 
  • transport poszkodowanego i jego bliskich 
  • adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, 
  • przygotowanie poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu,
  • zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności), 
  • rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

Ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania ma 30 dni od zgłoszenia, lub w wypadku kiedy prowadzone jest dodatkowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wtedy ma  on 14 dni od momentu wyjaśnienia takowych. 

Potrącenie pieszego jest traktowane jako przestępstwo, zatem termin przedawnienia sprawy będzie wynosił 20 lat. Zazwyczaj poszkodowani zgłaszają swoje zażalenie po odbytym leczeniu, choć zdarza się, że nie zawsze. Miejmy tu jednak na uwadze, że w przypadku poważnych obrażeń ciała, ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji medycznej, a także w jego interesie leży aby skierować poszkodowanego na komisję lekarską, celem orzeczenia uszczerbku na zdrowiu. 

Sprawy te są skomplikowane i mogą się rozwlekac, ubezpieczyciele często dokładają wszelkich możliwych starań, aby pełnego odszkodowania poszkodowanemu nie wypłacić, dlatego warto zastanowić się nad profesjonalną pomocą – w tej sytuacji możemy pomóc Państwu my, F24 – skontaktuj się z nami aby uzyskać darmową poradę. 

Przypominamy także, aby bardzo starannie zbierać i przechowywać wszelkie dokumenty związane z leczeniem i wypadkiem, ponieważ te będą od nas przez ubezpieczyciela wymagane, stanowiąc podstawę naszego zgłoszenia i spowodują, że proces ten przebiegnie dużo sprawniej.

 W JAKIM WYPADKU UBEZPIECZYCIEL OBNIŻY NAM LUB ODMÓWI WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

ODMOWA WYPŁATY

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w sytuacji, gdy zaistniały tzw. przesłanki egzoneracyjne, wyłączające jego odpowiedzialność: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego.Wyłączna wina poszkodowanego to sytuacja, w której zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku, kiedy kierowca nie naruszył żadnego przepisu, a wypadek był wynikiem nieprawidłowego zachowania pieszego.

OBNIŻENIE ODSZKODOWANIA 

Zasada ryzyka powoduje, że bez znaczenia czy kierowca zawinił podczas potrącenia czy nie, odszkodowanie będzie wypłacane z jego OC. Ale odszkodowanie zostanie obniżone w wypadku, gdy poszkodowany przyczynił się w jakikolwiek sposób do wypadku. Określane jest to mianem przyczynienia i jest ono ustalane procentowo. Nie jest dokładnie określone w prawie, ile wynosi wartość przyczynienia, zatem ubezpieczyciele szacują wysokość procentową bazując na wcześniej ustalonej praktyce. Zdarza się często, że firmy ubezpieczeniowe zawyżają przyczynienie, tym samym obniżając, jak najkorzystniej dla siebie, sumę odszkodowania. (W tej sytuacji także możemy pomóc – skontaktuj się z nami po darmowa porade). Przyczynieniem może być np. sytuacja, w której pieszy wtargnął na jezdnię w niedozwolonym miejscu i to było bezpośrednia przyczyna wypadku lub był w stanie upojenia i to spowodowało niebezpieczne zachowanie. Ale wszystkie te sytuacje muszą być dokładnie zbadane. bo jak widzimy przyczyny mogą być niejednoznaczne.

ŚMIERĆ PIESZEGO W WYPADKU

Niestety bardzo często wypadki z udziałem pieszych czy rowerzystów, kończą się śmiercią poszkodowanego. W takiej sytuacji rodzina poszkodowanego może ubiegać się o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a także o zwrot kosztów pogrzebu. 

Tak zwane faktyczne relacje, a nie stopień pokrewieństwa decydują o tym kto może starać się o zadośćuczynienie. Rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci, ale także dziadkowie, wnuki czy konkubenci mają prawo o takowe wystąpić. 

Na koniec chcielibyśmy tylko przypomnieć, że nasza kancelaria, F24, jest firmą, która specjalizuje się w uzyskiwaniu sprawiedliwych i godnych odszkodowań dla naszych klientów. Rozumiemy jak bardzo stresujące jest komunikowanie się z firmami ubezpieczeniowymi po wypadku i nawigowanie w kruczkach prawnych. Mamy w swojej ofercie bezpłatne porady i dopiero po wysłuchaniu ich mogą państwo zdecydować czy potrzebują naszej pomocy czy też nie. Pozdrawiamy!