Kategorie
Blog

Franszyza: co to takiego i dlaczego powinniśmy rozumieć co oznacza ?

Słowo obco brzmiące i wielu z nas już się prawdopodobnie zastanawia czy to to samo co franczyza. Z terminem tym często spotykamy się w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych. W tym artykule postaramy się wyjaśnić co to takiego i co oznacza dla nas jako klientów firm ubezpieczeniowych. 

Już na samym początku wyjaśniamy, że FRANCZYZA i FRANSZYZA to dwa różne terminy, które nie powinny być ze sobą mylone. Franczyza to termin biznesowy, oznaczający sprzedaż licencji na posługiwanie się marką. Natomiast franszyza jest klauzulą umowy, która reguluje udział własny osoby ubezpieczającej się w odszkodowaniu. 

Franszyza – redukcyjna i integralna 

Najczęściej, spotkamy się z dwoma rodzajami franszyzy :

Franszyza redukcyjna 

To tak zwany “udział własny”. Ubezpieczający ustala wraz z ubezpieczycielem, kwotowo lub procentowo, wysokość szkody, którą w razie wypadku, właściciel zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. 

Na przykład, gdyby franszyza redukcyjna została ustalona na poziomie 10 proc., to przy wartości szkody 10.000 zł uzyskamy maksymalnie 8.000 zł (2.000 zł ubezpieczony będzie zobowiązany wypłacić z “własnej kieszeni”). 

To samo stanie się jeśli ustaliliśmy konkretną kwotę, np. 500 zł. Przy odszkodowaniu 20.000 zł, otrzymamy 19.500 zł. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że ta opcja jest ryzykowna w przypadku kiedy szkoda wyceniona jest poniżej zawartej w umowie kwoty – w takim wypadku odszkodowanie będzie nam odmówione i to my sami będziemy ponosić koszty.

Zdarzają się także, formy mieszane, określone procentowo i wartościowo, np. 

10 proc., ale nie więcej niż 500 zł.

Na franszyzę redukcyjna zwracają uwagę zwłaszcza ci klienci, którzy chcą obniż wartość składek ubezpieczenia. Zanim jednak pokusimy się o niższe składki, przeczytajmy dokładnie Ogólne Warunki Umowy i zastanówmy się czy o to nam właśnie chodzi, ponieważ nie w każdym przypadku, obniżenie wartości składki będzie korzystne w porównaniu do szkody, którą będziemy zmuszeni ponieść w razie wypadku. 

Franszyza integralna

Klauzula ta polega na wyłączeniu z ochrony ubezpieczeniowej szkód, których wartość jest niższa od kwoty wskazanej w umowie ubezpieczenia. W wypadku gdy wartość szkody przekracza próg określony przez strony, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w pełnej wysokości. Jeśli w OWU mamy klauzulę, która mówi, że umowa nie obejmuje szkód, których wartość nie przekracza np. 400 zł, to znaczy, że za tego rodzaju szkody zapłacimy z “własnej kieszeni”.  

Klauzula franszyzy integralnej została zaadoptowana przez firmy ubezpieczeniowe na wypadek, gdy koszty czynności likwidacyjnych przekraczają wartość samych świadczeń odszkodowawczych – jest to sytuacja nieopłacalna dla ubezpieczyciela. 

Ogólne Warunki Umowy

To właśnie w OWU znajdą Państwo klauzulę mówiącą o franszyzie. Jak zwykle na końcu chcemy podkreślić, to jak ważne jest dokładne czytanie Ogolnych Warunkow Umowy ubezpieczenia i zrozumienie praw i obowiązków obu stron, które tę umowę zawierają! Pamiętajmy, że zapoznanie się ze wszystkimi niezrozumiałymi dla nas słowami ( jak na przykład to obco brzmiące słowa: franszyza) leży w naszym własnym interesie i sprawi, że podpisując umowę będziemy rozumieli na co się zgadzamy i ochroni nas to przed niespodziankami w momencie realnego stresu jakim jest wypadek.