fbpx
Zagraniczny ubezpieczyciel ? Dopłata do odszkodowania ?
2 czerwca 2022
Zaniżone Odszkodowanie – Wygrywamy i będziemy wygrywać !
10 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Kumulacja odszkodowań – z ilu polis możesz uzyskać wypłatę odszkodowania za tę samą szkodę.

W jakich przypadkach, z ilu polis i czy w ogóle należy nam się kumulacja odszkodowań? To częste pytanie zadawane naszym ekspertom. Pomyśleliśmy, że nadszedł czas wyjaśnić zawiłości tego tematu.

Szkody majątkowe (dom, mieszkanie, samochód)

Jeśli myślimy o ubezpieczeniu tego samego mienia (np.: mieszkania) lub zdarzenia losowego u kilku różnych ubezpieczycieli, to jesteśmy w błędzie

Dlaczego? 

Ponieważ, odszkodowanie za szkody majątkowe jest przyznawane tylko w wysokości jaką wyniosła szkoda, która nastąpiła wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Nie istnieje możliwość kumulacji świadczeń.

Na przykład, jeżeli dochodzisz odszkodowania z ubezpieczenia OC, to nie możesz skorzystać z dodatkowo wykupionej polisy. 

Prawo mówi wyraźnie, że rekompensata szkody nie może przewyższać wartości faktycznie poniesionej straty. 

Wobec tego, nawet jeżeli odszkodowanie zostanie wypłacone przez kilku ubezpieczycieli, to jego wartość nie może łącznie przekroczyć wysokości poniesionej szkody.

Może zdarzyć się, że Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) któregoś z ubezpieczycieli przewiduje, że suma wypłacona w ramach ubezpieczenia majątkowego może być wyższa od sumy poniesionej szkody.

W takim wypadku, możesz zażądać od niego, i tylko od niego, kwotę odszkodowania przewyższającą kwotę szkody. 

Ubezpieczony ma prawo wybrać, z której polisy chce skorzystać, a ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody powołując się na inna polisę.

UWAGA! 

Wyjątkowymi sytuacjami, w jakich możemy uzyskać środki z więcej niż jednej polisy to : 

 • Po pierwsze, wypadek, w którym po skorzystaniu z jednej polisy, wyczerpałeś sumę ubezpieczenia.
 • Po drugie, zgodnie z warunkami umowy nie możesz uzyskać całości odszkodowania. 

Szkody osobowe 

W wypadku szkód osobowych takich jak uszczerbek na zdrowiu, obrażenia ciała, poszkodowany może uzyskać środki z więcej niż jednej polisy.

Kumulacja środków następuje w ramach takich ubezpieczeń jak na przykład Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której poszkodowany był ubezpieczony na różne sposoby:

 • Ubezpieczenie NNW w ramach ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy. 
 • Indywidualnej polisy na życie. 
 • NNW wykupione w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu. 

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, roszczenie może zostać zgłoszone w ramach każdej wykupionej polisy. 

Każdy z ubezpieczycieli samodzielnie ustala kwotę świadczenia, a znaleźć ja mozna w OWU. 

Nie jest też przeszkoda to, że posiadane przez poszkodowanego ubezpieczenia są różne.  Ubezpieczenia na życie i NWW, i jednocześnie polisa OC ( jeśli sprawca takowa posiada), rekompensatę możemy zarządzać z każdej nich .   

UWAGA! 

Istnieje jeden wyjątek, którym jest zwrot kosztów prywatnego leczenia czy zakup kołnierza. 

Te koszty zostaną zwrócone tylko przez jednego ubezpieczyciela.   

Szkody osobowe, wypadek drogowy, a kumulacja odszkodowań 

W wypadku szkód komunikacyjnych kumulacja odszkodowań jest jak najbardziej możliwa. Zarówno kierowca jak i pasażer, sprawca a także poszkodowani, mogą zgłosić roszczenia z kilku polis. 

Przyklad? 

Kierowca był sprawcą wypadku:

 • ma on prawo do zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW, 
 • a także z (w wypadku jeśli polisa została wcześniej wykupiona) ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych. 

Natomiast pasażer powyższego zdarzenia (w którym to kierowca pojazdu jest sprawcą wypadku):

 • ma prawo zgłosić szkodę z OC pojazdu kierowcy,
 • NNW pasażera, 
 • i pozostałych polis, jeśli posiada (ubezpieczenie grupowe, inne dodatkowe polisy). 

W sytuacji, kiedy osoba jest kierowcą poszkodowanego pojazdu:

 • Kierowca może wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia drogowego,
 • NNW kierowcy,
 • A także dodatkowych polis (jeśli takowe posiada) 

W wypadku pasażera powyższego pojazdu, to może on ubiegać się o świadczenia z :

 • OC sprawcy wypadku,
 • NNW pasazera, 
 • ubezpieczenia grupowego czy polis dodatkowych (jeżeli takowe posiada)

Pomoc F24.pl

Z badań Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych wynika że aż 90% wypłat z odszkodowania OC jest zaniżanych !

To szokujące dane.

Widać z tego wyraźnie, że w interesie firm ubezpieczeniowych jest wypłacenie nam minimalnej kwoty odszkodowania.

Ubezpieczyciele wyszukują na wszelkie możliwe sposoby jak odszkodowanie zaniżyć.

Dla poszkodowanego to nie tylko duże rozczarowanie, ale także stres.

Składki za ubezpieczenie OC czy AC ciągle rosną.

Na to poradzić możemy niewiele, lecz gdy ubezpieczyciel wypłaci nam minimalną kwotę odszkodowania nie znaczy to, że to koniec.

Jedną ze specjalności naszej kancelarii, są właśnie sprawy związane z odszkodowaniami. 

Zapraszamy Państwa do przesłania nam kosztorysu szkody. 

Wykonamy BEZPŁATNĄ analizę i poinformujemy Was o możliwych sposobach postępowania.  

W przypadku pozytywnej weryfikacji kosztorysu zaproponujemy odkup prawa do odszkodowania lub jeśli udzielisz nam pełnomocnictwo, zostaniemy Twoim reprezentantem w sądzie.