fbpx
Upadłość konsumencka – Co dokładnie z majątkiem?
21 czerwca 2021
Jak odbudować zdolność kredytową w BIK
28 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

KONSUMENCKIE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – czym jest i jakie są jej cele?

KONSUMENCKIE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Pisaliśmy już o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, o tym jak takowe wpłynie na nasz majątek i jak wypełnić wniosek o oddłużenie zgodnie z tym mechanizmem. 

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej kolejnemu podpunktówi poradnika informacyjnego, wydanego przez Ministerstwa Sprawiedliwości. 

*Poradnik w całości do pobrania w formie PDF znajdziesz na stronie gov.pl *

Konsumenckie Postępowanie Układowe 

Upadłość konsumencka to mechanizm oddłużania przeznaczony dla osób, które nie mają środków na spłacanie swoich długów . 

Zdarza się jednak i tak, że dochody dłużnika pozwolą mu na wywiązanie się ze swoich obowiązków spłaty, jeżeli raty zostaną rozłożone na dłuższy okres czasu.

W tej sytuacji lepszym wyjściem dla osoby zadłużonej może być konsumenckie postępowanie układowe.

Ten mechanizm pozwala dłużnikowi uchronić majątek przed egzekucją !

Jak to wygląda w rzeczywistości ? 

Konsumenckie postępowanie układowe wykonuje się w formie porozumienia pomiędzy osobą zadłużoną, a jej wierzycielami. 

Nie wszyscy wierzyciele muszą przystać na układ, wystarczy jeśli większość z nich zgodzi się na rozłożenie długu w czasie. 

Oczywiście będzie on skuteczny tylko w momencie zatwierdzenia go przez sąd.      

Podczas tego procesu, dłużnik może chronić swój majątek przed całkowitą licytacją. 

Cytując za poradnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości:

“(…) Składając do sądu wniosek o otwarcie konsumenckiego postępowania układowego masz obowiązek zaproponować wstępne propozycje układowe. Musisz określić w jakiej wysokości oraz w jakich terminach chciałbyś spłacić długi. Wniosek o otwarcie postępowania układowego może złożyć tylko niewypłacalny konsument.(…)”

W wypadku, kiedy zarobki i sytuacja zawodowa dłużnika będą wskazywać “na zdolność pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz na możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami”, w takiej sytuacji sąd będzie przychylny wydać decyzje o zawarciu układu. 

Do decyzji o układzie konsumenckim dochodzi poprzez głosowanie wierzycieli na zgromadzeniu zorganizowanym przez nadzorcę sądowego. 

Jeżeli większość wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wszystkich wierzytelności, wypowie się pozytywnie za układem . 

Po takim zatwierdzeniu, dłużnik będzie musiał jeszcze poczekać na decyzje sadu.

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega także:

 *UWAGA!

Sąd umorzy Twoje postępowanie układowe, jeżeli:

  • nie będziesz realizował ciążących na tobie obowiązków;
  • gdy stracisz pracę i nie znajdziesz nowego odpowiedniego zatrudnienia;
  • w terminie sześciu miesięcy od dnia otwarcia postępowania nadzorca sądowy nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.

Koszty związane z konsumenckim postępowaniem układowy.

W tym wypadku do kosztów złożenia wniosku – 30 zł – dodać musimy “ zaliczkę na wydatki takiego postępowania. 

Na przykład, w 2021 r. zaliczka ta wynosi 5 456,24 zł .

Obliczana ona jest na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

UWAGA!  

W wypadku zawarciu układu, kosztami dodatkowymi w sprawie będzie także wynagrodzenie nadzorcy sądowego . Wysokość wynagrodzenia to od 1% do 15% . 

Szacuje się je na podstawie wysokości rat wypłaconej wierzycielom. Im wyższe raty tym niższy procent. 

Na przykład:  “Jeżeli zgodnie z układem będziesz zobowiązany zapłacić wierzycielom łącznie kwotę 100 000 zł, wysokość wynagrodzenia nadzorcy układu wyniesie 15 000 zł. Gdy kwota ta będzie wynosić 800 000 zł, wynagrodzenie wyniesie 30 000 zł. Do tego należy doliczyć VAT (23%).”

Wniosek i jego złożenie

Na stronie internetowej gov.pl znajdziesz gotowy formularz.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego prawie nie różni się od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z ta różnicą, że: 

  • Osoba starająca się o oddłużenie tą metodą musi nakreślić propozycje planu spłaty wierzycieli,
  • Dłużnik musi także uzasadnić i przekonać sąd, że jego propozycja jest realna i zdoła uzyskać akceptację wierzycieli. 

Jak powinny wyglądać propozycje układowe ? 

Powinny one zawierać :

  • po pierwsze, termin spłaty długów ,
  • po drugie, ich raty,
  • oraz redukcję długów. 

Propozycje układowe powinny być: 

  • Atrakcyjne dla dłużnika, aby wystarczające było pokrycie ich z jego zarobków oraz sprzedaży części majątku. 
  • Na tyle atrakcyjne dla wierzycieli, aby “proponowane warunki spłaty długów były dla nich lepsze niż to, na co mogliby liczyć w przypadku upadłości dłużnika.”

Zgłoś się do Nas po bezpłatną poradę !

Wszystko co przeczytałeś w dalszym ciągu nie upewnia Cię, że to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie ! 

Nie martw sie ! 

W F24.pl oferujemy bezpłatne porady i analizujemy przypadki, pomagamy naszym klientom podjąć świadomą decyzje 

Zgłoś się do Nas wypełniając formularz lub pisząc na adres e-mail: biuro@f24.pl

Możesz także skorzystać z naszej oferty dzwoniąc pod numer : +48 68 452 22 16