fbpx
Kredyt hipoteczny – z banku czy u pośrednika?
28 lipca 2021
“Jak usunąć nieaktualny wpis w KIDT BIG S.A.?”
27 września 2021
Pokaż wszystkie

KIDT BIG S.A. czyli Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. – KIDT BIG S.A. Zastanawiasz się czym jest i dlaczego warto o niej wiedzieć ? Już wyjaśniamy.

KIDT co to takiego ? 

 • KIDT jest jednym z Biur Informacji Gospodarczej ( BIG )
 • Świadczy ono usługi przyjmowania, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczych o osobach fizycznych i firmach z branży telekomunikacyjnej.
 • System informatyczny KIDT jest określany mianem najnowocześniejszego i najbezpieczniejszego w swoim rodzaju. “Innowacyjne podejście do procesu zarządzania danymi, jak również do samej obsługi Klienta plasuje KIDT na pierwszym miejscu wśród systemów obsługi informacji gospodarczych.” (cyt.) 

Czym jest Rejestr Dłużników KIDT BIG S.A.

Jak sama nazwa wskazuje, rejestr, jest zbiorem informacji gospodarczych “dotyczących zadłużenia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w branży telekomunikacyjnej.” (cyt.) 

Skierowane do konkretnego sektora gospodarki, KIDT koncentruje się głównie na uczestnikach tego rynku, ich klientach oraz firmach z nimi związanymi .

Warunki wpisania dłużnika do rejestru ?

Konsument, przedsiębiorca czy firma, mogą zostać do rejestru dopisane, jeśli zaniechane z jej strony zostanie zobowiązanie powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych .

W wypadku, gdy dłużnikiem jest konsument, wierzyciel może wpisać go do rejestru jeśli zostały spełnione trzy wymagania : 

 • Dług konsumenta przekracza 200 zł;
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu zapłaty; 
 • co najmniej 30 dni przed wpisem do rejestru zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Natomiast, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca/-stwo, wymagania powyżej zmieniają się tylko pod względem wysokości kwoty długu. Kwota ta musi przekroczyć 500 złotych, terminy pozostają te same. 

Istnieje także możliwość, w której wierzyciel jest w posiadaniu informacji gospodarczej stwierdzonej tytułem wykonawczym – w tej sytuacji kwota długu i okres zaległości nie mają znaczenia. Jedynym obowiązkiem, który wierzyciel musi spełnić to wysłać wezwanie do zapłaty 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru

Konsekwencje pojawienia się w rejestrze KIDT BIG S.A.

Znalezienie się w rejestrze dłużników KIDT może nie tylko utrudnić zawarcie umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną, ale także może wpłynąć na twoją zdolność kredytowa. 

Utrudni ci uzyskanie pożyczki czy też skorzystania z zakupów na raty. Korzystanie przez usługodawców z baz danych takich jak BIK czy BIG stało się normalną praktyką, a więc negatywny wpis do jednej z nich zmniejsza szanse konsumenta na uzyskanie korzystnych warunków zakupów ratalnych czy też całkowicie blokuje jego dostęp do usług.

Co oferuje klientom KIDT BIG S.A. ? 

Baza ta rozgranicza oferty, uwzględniając to czy klient jest operatorem telekomunikacyjnym, klientem indywidualnym, instytucjonalnym* czy też biznesowym.

*Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że dłużnicy mogą zostać wprowadzeni do rejestru także przez Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości. 

Operator telekomunikacyjny

To każdy podmiot posiadający wpis w rejestrze UKE, który po podpisaniu umowy, ma możliwość korzystania z usług KIDT BIG SA za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.”(cyt.)

Usługami tymi są:

 • Pobranie informacji aktualnie znajdujących się w bazie danych na temat swojej firmy. Także możliwość sprawdzenia kto wystąpił z pytaniem o firmę w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 • Zautomatyzowane powiadomienia o zmianach w informacji o firmie. 
 • Możliwość sprawdzenia informacji o konsumencie,  
 • a także operatorze/przedsiębiorcy z którym firma chce współpracować.
 • Otrzymywanie powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej wybranych przez siebie firm znajdujących się w Rejestrze KIDT BIG SA.
 • Możliwość dopisania dłużnika, który nie wywiązał się z zawartego zobowiązania zawartej umowy – operatora telekomunikacji, konsumenta, innego przedsiębiorcę do raportu KIDT.
 • Certyfikat „WIARYGODNE PRZEDSIĘBIORSTWO“ – KIDT BIG SA daje klientom możliwość uzyskania certyfikatu, który uwiarygodni firmę w oczach abonentów i partnerów biznesowych. Certyfikat jest aktualizowany on-line.

Klient indywidualny

Może on pobrać raport o sobie raz na 6 miesięcy, bezpłatnie. Może także sprawdzić kto o niego pytał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast każde dodatkowe zapytanie kosztuje 10,50 zł. 

Klient może wystąpić o pobranie pojedynczego raportu na temat przedsiębiorcy z bazy KIDT BIG SA lub w ramach wniosku jednolitego z kilku wybranych Biur Informacji Gospodarczych. Link do formularza znajdziesz tutaj

Klienci Instytucjonalni

Do nich zalicza się instytucje państwowe, miasta i gminy

Po podpisaniu umowy z KIDT BIG SA klienci instytucjonalni mają możliwość korzystania z systemu za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego:

 • Mogą pobrać informacje na temat danego konsumenta.
 • Mogą zapytać o firmę/przedsiębiorcę czy operatora z usług którego chcą skorzystać.
 • Mają możliwość monitorowania zapytań na temat operatora/przedsiębiorcy – automatyzowane powiadomienia o zmianach dotyczące firmy, która istnieje w rejestrze KIDT BIG SA.

Klienci biznesowi

To oznacza każdy podmiot niebędący konsumentem. Po podpisaniu umowy z KIDT BIG S.A. mają dostęp do kilku opcji: 

 • Po pierwsze, klienci biznesowi mogą pobrać informacje na temat siebie samych. A także dowiedzieć się kto i kiedy (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) wystąpił z zapytaniem w KIDT BIG S.A. o ich firmę. 
 • Po drugie, jeżeli w systemie pojawi się zmiana w informacji na temat firmy klienta  – otrzyma on powiadomienie. 
 • Po trzecie, klienci biznesowi są w stanie pobrać informacje na temat konsumentów. .
 • Także będą w stanie sprawdzić operatorów/przedsiębiorców, z których usług zamierzają skorzystać.
 • Otrzymają powiadomienia na temat każdej zmiany informacji dotyczącej wybranych przez siebie firm znajdujących się w Rejestrze KIDT BIG SA.
 • Będą mogli dopisać do rejestru “osobę zobowiązaną do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy.” (cyt.)

Kontakt KIDT BIG S.A.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA

NIP: 657-290-99-21

REGON: 260681056

KRS: 0000455755

Adres:

ul. Poleska 44

25-325 Kielce

Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00

Kontakt telefoniczny:

Infolinia: 41 333 50 00

Obsługa Klienta 41 333 50 01

e-mail: kontakt@kidt.pl

Formularz kontaktowy:

Link do formularza kontaktowego na stronie KIDT BIG S.A.

 

Jak usunąć nieaktualny wpis z KIDT BIG S.A. ?

Odsyłamy was do naszego kolejnego artykułu, w którym wyjaśniamy jak usunąć nieaktualny wpis w KIDT BIG S.A.?